Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României – modificări (Legea nr. 189/2015)

13 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1642

Despre

  • M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015
  • Legea nr. 189/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 291/2007
(rep. M. Of. nr. 321 din 5 mai 2014)
Legea nr. 189/2015
(M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015)
modifică: art. 2 lit. h), art. 3, art. 8 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 46
introduce: art. 2 lit. i), art. 4 alin. (11), art. 12 alin. (41), art. 3 alin. (11)-(13), art. (5) și (6),  art. 541


 

 

Campania Back to  Law School

În M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 189/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României (rep. M. Of. nr. 321 din 5 mai 2014).

Art. 2 lit. h) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. h) definea termenul înțelegeri tehnice ca fiind documentele bi – sau multilaterale care, fără a crea sau modifica raporturi juridice de drept internațional public, stabilesc condițiile concrete în care forțele armate străine intră, staționează, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. h) are următorul conținut: „înțelegeri tehnice înseamnă documentele bi- sau multilaterale care, fără a crea sau modifica raporturi juridice de drept internațional public, stabilesc condițiile concrete în care forțele armate străine intră, staționează, prepoziționează produse militare, echipamente și materiale, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României”.

 

Art. 2 lit. i) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i).

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. i) are următorul conținut: „prepoziționarea înseamnă dispunerea produselor militare, echipamentelor și materialelor din înzestrarea forțelor armate străine și, după caz, prezența personalului de deservire în facilități aparținând autorităților publice, în scopul pregătirii și/sau desfășurării unor operațiuni”.

 

Art. 3 Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevede faptul că înființarea pe teritoriul României a unor comandamente ori baze militare străine sau reprezentanțe militare ale unor organizații internaționale se făcea cu aprobarea Parlamentului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „Înființarea pe teritoriul României a unor comandamente, entități/elemente sau structuri militare străine ori multinaționale, precum și a unor structuri sau reprezentanțe militare ale unor organizații internaționale se face:

a) în baza tratatelor internaționale ratificate de Parlament atunci când acestea conțin prevederi exprese în acest sens;

b) cu aprobarea Parlamentului, la propunerea Președintelui României, la solicitarea ministrului apărării naționale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

 

Art. 4 alin. (11) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (11) dispune: „Prepoziționarea produselor militare, echipamentelor și materialelor din înzestrarea forțelor armate străine se aprobă în condițiile prevăzute la alin. (1)”.

 
Art. 8 alin. (1) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) stabilea: Condițiile concrete în care forțele armate străine intră, staționează, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României, inclusiv aspectele de reciprocitate prevăzute de prezenta lege, se stabileau prin înțelegeri tehnice încleiate de către Ministerul Apărării Naționale cu reprezentanții autorizați ai părții trimițătoare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) stabilește: „Condițiile concrete în care forțele armate străine intră, staționează, prepoziționează produse militare, echipamente și materiale, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României, inclusiv aspectele de reciprocitate prevăzute de prezenta lege, se stabilesc prin înțelegeri tehnice încheiate de către Ministerul Apărării Naționale cu reprezentanții autorizați ai părții trimițătoare”.

 

Art. 12 alin. (41) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (41) prevede: „Pentru operațiile și exercițiile ale căror scenarii includ trecerea frontierei în alte condiții decât cele stabilite la alin. (3) și (4), structurile competente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Direcției generale a vămilor și, după caz, Ministerului Transporturilor convin detaliile tehnice privind locul și momentul efectuării controlului vamal și de frontieră. În acest scop, Ministerul Apărării Naționale solicită forțelor armate străine transmiterea detaliilor privind documentele de identificare, armamentul și muniția deținute, precum și despre alte bunuri care fac obiectul controlului vamal”.

 

Art. 32 alin. (1) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (1) stabilea faptul că în cadrul activităților specifice, Ministerul Apărării Naționale putea pune la dispoziția forțelor armate străine, gratuit sau contra cost, după caz, poligoane, terenuri, clădiri, tehnică, armament, echipamente și materiale, precum și alte bunuri și elemente de infrastructură din patrimoniul propriu. Folosința exclusivă a acestora de către forțele armate străine pentru o perioadă mai mare de 6 luni se făcea cu aprobarea Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (1) stabilește: „În cadrul activităților specifice, Ministerul Apărării Naționale poate pune la dispoziția forțelor armate străine, gratuit sau contra cost, după caz, poligoane, terenuri, clădiri, tehnică, armament, echipamente și materiale, precum și alte bunuri și elemente de infrastructură din patrimoniul propriu”.

 

Art. 32 alin. (11)-(13) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Noua reglementare

La art. 32, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11)-(13).

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (11)-(13) prevăd următoarele:

(11) Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, următoarele bunuri și servicii pot fi puse gratuit la dispoziția forțelor armate străine, pe timpul participării acestora la operațiuni, cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat al Ministerului Apărării Naționale, în condiții similare aplicabile personalului propriu:

a) spații de lucru;

b) spații și servicii de pregătire și servire a mesei;

c) cazare în facilități militare;

d) spații de depozitare, inclusiv pentru prepoziționarea echipamentelor militare și materialelor în sprijinul operațiunilor;

e) facilități destinate recepției, staționării temporare și integrării forțelor;

f) servicii de evacuare medicală de urgență;

g) servicii genistice pentru logistică;

h) facilități de instruire și poligoane de tragere;

i) facilități de recreere și refacere, așezăminte culturale;

j) alte bunuri și servicii aprobate de Consiliul Suprem de Apărare al Țării ca fiind destinate efortului de apărare colectivă.

(12) La solicitarea Ministerului Apărării Naționale, celelalte autorități publice acordă sprijin în vederea asigurării bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (11), cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat al acestora, atunci când aceste bunuri și servicii sunt destinate efortului de apărare colectivă.

(13) Detaliile privind asigurarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (11) și (12) se stabilesc prin înțelegeri tehnice, cu avizul autorităților publice participante prevăzute la alin. (12)”.

 

Art. 32 alin. (5) și (6) Legea nr. 291/2007 (modificată prin Legea nr. 189/2015)

Noua reglementare

La art. 32, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. (5) și (6) stabilesc: „(5) Forțele armate străine pot prepoziționa produse militare, echipamente și materiale, în condițiile:

a) existenței unei notificări prealabile a autorităților române stabilite conform legii, cu privire la tipurile, cantitățile și graficele de livrare a echipamentelor militare și bunurilor ce urmează a fi prepoziționate în România, precum și la contractorii care vor derula aceste livrări;

b) asigurării informării periodice asupra existenței și stării produselor militare, echipamentelor și materialelor prepoziționate;

c) informării cu privire la condițiile de siguranță, securitate și protecția mediului, aferente prepoziționării produselor militare, echipamentelor și materialelor;

d) asigurării accesului autorităților române la produsele militare, echipamentele și materiale prepoziționate, în situații de forță majoră.

(6) Cheltuielile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate aferente prepoziționării produselor militare, echipamentelor și materialelor, se suportă din bugetul Ministerul Apărării Naționale”.

Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României – modificări (Legea nr. 189/2015) was last modified: iulie 13th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter