Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 103/2017)

9 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 18188
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 103/2017
(M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

– modifică: art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c), e) și f), art. 3 alin. (1) lit. l), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. a), art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1) și (3), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2) și (3), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45, art. 50, art. 52, art. 55 alin. (1) lit. b), denumirea primei coloane a tabelului nr. 2 din art. 55 alin. (1) lit. b), art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (3), art. 62 alin. (3), art. 65 alin. (3), partea introductivă a alin. (1) din art. 68, art. 68 alin. (2), art. 70, art. 71 alin. (1)-(3), (6) și (9), art. 75, art. 78 alin. (1) și (2), art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (3), art. 86 alin. (2), art. 87, art. 88, art. 92, art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (2) și (3), art. 97 alin. (1) lit. b), art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (3), art. 100, art. 103 alin. (2) și (3), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (3) lit. a), art. 105, art. 106 alin. (1) și (4), art. 107 alin. (1) și (3), art. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) și (3), art. 112, art. 113 alin. (3), art. 116, art. 117, art. 119, art. 122 alin. (5) și (6), partea introductivă și lit. c) din art. 129 alin. (1),  titlul cap. VI, art. 131 alin. (8), titlul secț. 1 din cap. VI, art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) și (10), art. 134 alin. (2), art. 136 alin. (1) și (2), titlul secț. a 2-a din cap. VI, art. 138 lit. b), e), l), m) și o), partea introductivă și lit. a), b) și j) din art. 139, art. 141 alin. (1), art. 144 lit. i), art. 145 alin. (1) lit. a), art. 146, art. 149 alin. (1), art. 150, art. 151 alin. (1), art. 153 lit. a)-e) și g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 160 alin. (2), art. 164 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit. b), art. 172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, art. 182, art. 184 alin. (1), art. 185, art. 192 alin. (2)

– introduce: art. 3 alin. (1) lit. w), x) și y), art. 12 alin. (3), art. 15 alin. (3^1), art. 20 alin. (3^1) și (3^2), art. 51 alin. (2)-(5), art. 68 alin. (1^1), art. 77 alin. (4), art. 139 d^1), art. 162^1, art. 185^1, art. 192^1

– abrogă: art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. i), art. 3 alin. (1) lit. q), art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), art. 6 pct. V, art. 8 și art. 9, art. 14, art. 20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c), art. 34, art. 35, art. 38, art. 43, art. 46, art. 48, art. 49 alin. (1) lit. g), art. 54, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 101, art. 103 alin. (5), art. 128, art. 129 alin. (1), lit. a), art. 132, art. 135, art. 136 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 lit. c), d), h), i), k) și n), art. 139 lit. d)-h) și m), art. 140 alin. (3), art. 141 alin. (3), art. 144 lit. a)-f), h) și j)-p), art. 145 alin. (1), lit. b) și c), art. 148 alin. (2), art. 153 lit. f) și j), art. 159 alin. (2), art. 162 alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, art. 172 alin. (3), art. 177, art. 184 alin. (2), art. 186, anexa nr. 6

În M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.

Art. I din O.U.G. nr. 103/2017 prevede faptul că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.), se modifică și se completează după cum urmează:

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin O.U.G. nr. 103/2017.

Campanie Craciun UJmag 2020

 

Art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția individuală de asigurări sociale, precum și persoana fizică ce achită, în nume propriu, contribuția de asigurări sociale, conform prezentei legi;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, precum și persoana fizică ce achită, în nume propriu, contribuția de asigurări sociale, conform prezentei legi;”. 

 

Art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. b) prevedea:

„b) case de pensii sectoriale – casele de pensii care funcționează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția informațiilor clasificate în instituțiile din sistemul național de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. b) se abrogă.

 

Art. 3 alin. (1) lit. c), e) și f) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. c)e) și f) prevedeau:

„c) contract de asigurare socială – contractul încheiat voluntar între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii;

(…)

e) declarație individuală de asigurare – documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza căruia se înregistrează în sistemul public de pensii persoanele care desfășoară activități independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii în sistemul public de pensii;

f) declarație nominală de asigurare – declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. c), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) contract de asigurare socială – contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie; 

(…)

e) declarație individuală de asigurare – declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabilește, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual; 

f) declarație nominală de asigurare – declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. i) prevedea:

„i) locuri de muncă în alte condiții – locurile de muncă și activități din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieții sau de pierdere a libertății – captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostatici ori alte asemenea situații – și pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire ori de protecție”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. i) se abrogă

 

Art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. l) prevedea:

„l) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. l) se modifică și va avea următorul cuprins:

„l) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică;”. 

 

Art. 3 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. q) prevedea:

„q) stagiu de cotizare în specialitate – perioada în care o persoană din sistemul național de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și din sistemul administrației penitenciare s-a aflat în una dintre următoarele situații:

1. a avut calitatea de cadru militar în activitate;

2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar;

3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

4. a fost în captivitate;

5. a avut calitatea de funcționar public cu statut special în instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și din sistemul administrației penitenciare;

6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract și/sau de soldat și gradat voluntar;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. q) se abrogă.

 

Art. 3 alin. (1) lit. w), x) și y) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), după lit. v) se introduc trei noi litere, lit. w), x) și y), cu următorul cuprins:

„w) câștig salarial brut/salariu lunar brut – veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001; 

x) nevăzător – persoana care prezintă deficiență vizuală gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav; 

y) venituri din activități dependente – venituri din salarii și venituri asimilate salariilor”.

 

Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea:

„(2) În sensul prezentei legi, prin câștig salarial brut/soldă brută/salariu lunar brut se înțelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin.(2) se abrogă.

 

Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea:

„(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP și prin casele de pensii sectoriale, care se înființează, funcționează și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezenta lege”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP, care funcționează și îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezenta lege”. 

 

Art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) prevedea:

„(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;”. 

 

Art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) prevedea:

„c) cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. c) se abrogă.

 

Art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) prevedea:

„d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal”. 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 103/2017) was last modified: ianuarie 29th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter