Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore – modificări (O.G. nr. 11/2017)

16 aug. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1192
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 165/2016
(M. Of. nr. 572 din 28 iulie 2016)
O.G. nr. 11/2017
(M. Of. nr. 666 din 11 august 2017)

– modifică: art. 8 alin. (7) și (8)

– introduce: art. 8 alin. (13^1) – (13^9)

În M. Of. nr. 666 din 11 august 2017, a fost publicată O.G. nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 165/2016 prin O.G. nr. 11/2017.

Art. 8 alin. (7) și (8) din Legea nr. 165/2016 (modificat prin O.G. nr. 11/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (7) și (8) prevedea faptul că:

„(7) În anul 2016 finanțarea autorității competente se va realiza cu încadrarea în bugetul aprobat al Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 și în numărul total de personal aferent ordonatorului principal de credite și instituțiilor publice finanțate prin bugetul acestuia.

(8) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (5) și (6), Secretariatul General al Guvernului este abilitat să introducă modificări în bugetul pe anul 2016 cu încadrarea în cheltuielile aprobate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (7) și (8) dispune următoarele:

„(7) În anul 2017 finanțarea autorității competente se va realiza cu încadrarea în bugetul aprobat al Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 și în numărul total de posturi aferent ordonatorului principal de credite și instituțiilor publice finanțate prin bugetul acestuia.

(8) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (5) și (6), Secretariatul General al Guvernului este abilitat să introducă modificări în bugetul pe anul 2017, cu încadrarea în cheltuielile aprobate”.

 

Art. 8 alin. (13^1) – (13^9) din Legea nr. 165/2016 (modificat prin O.G. nr. 11/2017)

 

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (13), se introduc nouă noi alineate, alin. (13^1) – (13^9).

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (13^1) – (13^9) dispune următoarele:

„(13^1) În cadrul autorității competente funcționează un consiliu de administrație format din 5 membri, numiți pentru un mandat de 5 ani, după cum urmează:

a) președintele autorității competente;
b) doi reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Energiei;
d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(13^2) Consiliul de administrație este condus de președintele autorității competente.

(13^3) Membrii consiliului de administrație sunt cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație, având studii superioare tehnice, economice sau juridice, cu o vechime de minimum 10 ani în funcții de conducere în instituțiile publice ori în companii din domeniul petrolului, energiei electrice sau al gazelor naturale.

(13^4) Membrii consiliului de administrație prevăzuți la alin. (13^1) lit. b) – d) beneficiază de o indemnizație lunară reprezentând 10% din indemnizația președintelui autorității competente. Indemnizația se acordă în lunile în care consiliul de administrație desfășoară cel puțin o ședință.

(13^5) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați prin ordin de către conducătorii autorităților publice prevăzute la alin. (13^1) lit. b) – d).

(13^6) Mandatul de membru al consiliului de administrație încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) la apariția unei stări de incompatibilitate sau dacă împotriva acestuia a fost pronunțată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;
d) prin revocare de către autoritatea care l-a desemnat;
e) prin deces.

(13^7) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
b) aprobă, la propunerea președintelui, tarifele pentru lucrările și serviciile efectuate de autoritatea competentă în favoarea titularilor de acord petrolier, operatorilor și proprietarilor;
c) aprobă strategia de dezvoltare instituțională a autorității competente, programele de activitate și programele de cooperare;
d) aprobă planurile anuale în vederea supravegherii eficiente, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 20 alin. (3);
e) aprobă raportul de activitate al autorității competente, care urmează a fi transmis Guvernului.

(13^8) Salarizarea personalului autorității competente se face la nivelul maxim al drepturilor salariale prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, majorat cu până la 50%.

(13^9) Asimilarea funcțiilor specifice ale personalului autorității competente cu funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se face prin ordin al ordonatorului principal de credite, avizat în condițiile legii”.

Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore – modificări (O.G. nr. 11/2017) was last modified: august 16th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter