Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă și O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români – modificări (Legea nr. 14/2018)

19 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7234
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 119/1996
(rep. M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012; cu modif. ult.)
Legea nr. 14/2018
(M. Of. nr. 50 din 18 ianuarie 2018)
– modifică: art. 14^2 alin. (2), art. 41 alin. (5) și (5^1), art. 63 alin. (1) lit. e), anexele nr. 1A și 2A

– introduce: art. 14^2 alin. (2^1)-(2^3), art. 41 alin. (5^2)-(5^4), art. 41 alin. (6^2) și (6^3), art. 76 alin. (6^2) și (6^3)

O.U.G. nr. 97/2005
(rep. M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011; cu modif. ult.)
– modifică: art. 34 alin. (1)

– introduce: art. 34 alin. (1^1)

În M. Of. nr. 50 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 14/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români (M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016).

Art. I din Legea nr. 14/2018 prevede faptul că se aprobă O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români.

Astfel, Legea nr. 14/2018 modifică în mod indirect prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (rep. M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012; cu modif. ult.), ale O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (rep. M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011; cu modif. ult.)

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

 

Art. 14^2 alin. (2) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14^2 alin. (2) prevedea:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naștere se face pe baza documentelor prevăzute la art. 14^1 alin. (2) sau (3), a expertizei medico-legale cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi, și sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al nașterii, precum și a verificărilor stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (2) al art. 14^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naștere se face pe baza documentelor prevăzute la art. 14^1 alin. (2) sau (3), precum și a verificărilor stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 14^2 alin. (2^1)-(2^3) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (2) al art. 14^2 se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:

„(2^1) Dacă nu există certificat medical constatator al nașterii, actul de naștere se întocmește pe baza celorlalte documente prevăzute la art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei medico-legale cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi și sexul persoanei, și a declarației de recunoaștere a mamei potrivit art. 408 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2^2) În lipsa declarației de recunoaștere a mamei, actul de naștere se întocmește fără a se completa rubricile referitoare la părinți. În acest caz, numele de familie și prenumele se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ-teritoriale unde se înregistrează nașterea.

(2^3) Expertiza medico-legală prevăzută la alin. (21) se efectuează în mod gratuit”.

 

Art. 41 alin. (5) și (5^1) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41 alin. (5) și (5^1) prevedea:

„(5) Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit cetățenia română, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

(51) Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din Municipiul București;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul prealabil al serviciilor publice județene de evidență a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la birourile teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie;

c) cu aprobarea și cu avizul autorităților publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul celor care au depus jurământul de credință la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (5) și (5^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

(5^1) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului București și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor”.

 

Art. 41 alin. (5^2)-(5^4) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (5^1) se introduc trei noi alineate, alin. (5^2)-(5^4), cu următorul cuprins:

„(5^2) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

a) ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;

b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

(5^3) Înscrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs și s-au înregistrat actele sau faptele de stare civilă se află în circumscripția misiunii diplomatice ori al oficiului consular al României.

(5^4) În situațiile prevăzute la alin. (5^1)-(5^3) cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal”. 

 

Art. 41 alin. (6^2) și (6^3) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (6^1) se introduc două noi alineate, alin. (6^2) și (6^3), cu următorul cuprins:

„(6^2) Certificatele de naștere/extrasele de naștere/extrasele multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, se transcriu/înscriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispozițiilor art. 414 alin. (1) și art. 449 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

(6^3) În cazurile prevăzute la alin. (62), la rubrica mențiuni din actul și certificatul de naștere se înscrie:

a) în actul de naștere: «Act transcris/înscris în conformitate cu dispozițiile art. 414 alin. (1) și art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare»;

b) în certificatul de naștere: «Act transcris/înscris în conformitate cu dispozițiile art. 414 alin. (1) și art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Certificatul este valabil doi ani de la data eliberării»”.

 

[Codul civil

„Art. 414 („Prezumția de paternitate”)
(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei”.

„Art. 449 („Numele copilului din căsătorie”)
(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi.
(2) Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.
(3) În lipsa acordului părinților, instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor unde a fost înregistrată nașterea”.]

 

Art. 63 alin. (1) lit. e) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 63 alin. (1) lit. e) prevedea:

„(1) Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

e) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autoritățile străine ofițerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut la art. 41 alin. (2);”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 63, lit. e) a alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine ofițerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute la art. 41 alin. (3) și (5^4);”.

 

Art. 76 alin. (6^2) și (6^3) din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 76, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Registrele de stare civilă aflate în uz, precum și cele aflate în stoc vor fi folosite până la epuizare”.

 

Anexele nr. 1A și 2A din Legii nr. 119/1996 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexele nr. 1A și 2A aveau următorul cuprins:

 

Anexa nr. 1A

 

Anexa nr. 2A

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1A și 2A din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (rep. M. Of. nr. 743 din 2 noiembrie 2009; cu modif. ult.), se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 14/2018 care au următorul cuprins:

 

Anexa nr. 1

 

Anexa nr. 2

 

Art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanelor fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială, în școli de reeducare sau în alte instituții li se pot elibera acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției respective”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (1) al art. 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședință la adresa instituției ori centrului respectiv”.

 

Art. 34 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 97/2005 (modificată prin Legea nr. 14/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situațiile în care aceste instituții se află în administrarea autorităților administrației publice locale. Pentru celelalte situații, dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1)”.

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă și O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români – modificări (Legea nr. 14/2018) was last modified: ianuarie 19th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter