Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 96/2016)

20 dec. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3919
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 96/2016

(M. Of. nr. 1009 din 15 decembrie 2016)

 – modifică: art. 49 alin. (1), (2) și (4); art. 150 alin. (1) și (6); art. 166 alin. (2); art. 219 alin. (1) lit. a); art. 221 alin. (2); art. 241 alin. (4); art. 242 alin. (7); art. 254 alin. (14); art. 257 alin. (2);  art. 258 alin. (1) și (3); art. 301 alin. (5); art. 340 alin. (2);  art. 361 alin. (3) lit. b) – d); art. 361 alin. (5)

– introduce: art. 49 alin. (21) și (22); art. 150 alin. (7);  art. 192 alin. (11); art. 294 alin. (6); art. 3401

– abrogă: art. 241 alin. (5)

 

În M. Of. nr. 1009 din 15 decembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 49 alin. (1), (2) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 alin. (1), (2) și (4) prevedea faptul că învățământul special se organizează, după caz, în unități de învățământ special și în unități de învățământ de masă.

Învățământul special integrat se poate organiza în clase speciale și individual sau în grupe integrate în clase de masă. Efectivele formațiunilor de studiu din învățământul special și special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în funcție de tipul și gradul deficienței.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

De asemenea, durata școlarizării copiilor cu cerințe educaționale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege și se stabilește, în funcție de gradul și tipul dizabilității, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (1), (2) și (4) dispune următoarele:

Art. 49

(1) Învățământul special se organizează în unități de învățământ special.

(2) Învățământul special integrat se organizează în învățământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preșcolar și elev cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în grupe, clase sau formațiuni de studiu din învățământul de masă.

(…)

(4) Durata școlarizării copiilor cu cerințe educaționale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege și se stabilește, în funcție de nevoile individuale, de gradul și tipul dizabilității, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice”.

 

Art. 49 alin. (21) și (22) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

 

Noua reglementare

La art. 49, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22).

Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (21) și (22) dispune următoarele:

(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în învățământul de masă se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilități, cu avizul inspectoratului școlar județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(22) Efectivele formațiunilor de studiu din învățământul special și special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în funcție de tipul și gradul dizabilității”.

 

Art. 150 alin. (1) și (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 150 alin. (1) și (6) prevedeau faptul că acreditarea unui program de studii universitare de licență și stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul programului și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizată de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Studiile universitare de licență corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC.

De asemenea, Senatul universitar poate înființa duble specializări. Procedura de autorizare și acreditare a acestor specializări este cea prevăzută de lege.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 150 alin. (1) și (6) stabilesc următoarele:

Art. 150

(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licență și stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul programului și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Studiile universitare de licență corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 și maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC.

(…)

(6) Senatul universitar poate înființa duble specializări, formate prin alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și structura instituțiilor de învățământ superior”.

 

Art. 150 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

 

Noua reglementare

La art. 150, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, art. 150 alin. (7) prevede următoarele:

(7) Un program de studiu poate viza obținerea unor calificări existente în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu și se înregistrează în RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice”.

 

Art. 166 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 166 alin. (2) stabilea faptul că calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele și procedurile elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internațional, propuse de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau de gradul profesional și sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 166 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educației, naționale și cercetării științifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele și procedurile elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internațional, propuse de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau de gradul profesional”.

 

Art. 192 alin. (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

 

Noua reglementare

La art. 192, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 192 alin. (11) dispune următoarele:

Activitățile de asigurare externă a calității învățământului superior desfășurate pe teritoriul României de către agențiile din țară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice”.

 

Art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 219 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că  CNATDCU are următoarele atribuții:

a) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau gradul profesional al candidatului și sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 219 alin. (1) lit. a) stabilește următoarele:

a) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau gradul profesional al candidatului”.

 

Art. 221 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 221 alin. (2) prevedea faptul că în exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale colaborează în principal cu Consiliul Național al Rectorilor și, după caz, cu autorități și asociații profesionale și științifice naționale și internaționale reprezentative, federații sindicale la nivel de ramură și federații studențești legal constituite la nivel național. Reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor și reprezentanții învățământului particular sunt parteneri de dialog social.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice colaborează cu Consiliul Național al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităților, cu autorități și asociații profesionale și științifice naționale și internaționale reprezentative, federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ superior și cercetare, precum și cu federații studențești legal constituite la nivel național. Reprezentanții acestor structuri sunt parteneri de dialog social”.

 

Art. 241 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 241 alin. (4) stabilea faptul că persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen, în condițiile reluării de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 241 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învățământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar. Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice”.

 

Art. 241 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 241 alin. (5) dispunea faptul că stagiul de practică cu durata de un an școlar și examenul de definitivare în învățământ pot fi reluate, în condițiile legii, într-un interval de timp care nu depășește 5 ani de la începerea primului stagiu de practică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 241 alin. (5) – Abrogat.

 

Art. 242 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 242 alin. (7) prevedea faptul că personalului didactic încadrat în învățământul preuniversitar, care îndeplinește condițiile de formare inițială și care a obținut titlul științific de doctor, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 242 alin. (7) stabilește următoarele:

(7) Personalului didactic încadrat în învățământul preuniversitar, care a obținut titlul științific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul științelor educației și care îndeplinește cumulativ condițiile de formare inițială și condițiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice”.

 

Art. 254 alin. (14) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 254 alin. (14) dispunea faptul că pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești candidați promovează examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 254 alin. (14) stabilește următoarele:

(14) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs național, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată”.

 

Art. 257 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 257 alin. (2) prevedea faptul că concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se organizează de către inspectoratul școlar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 257 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se realizează prin concurs național, coordonat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, organizat prin inspectoratele școlare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și adoptate prin ordin al ministrului”.

 

Art. 258 alin. (1) și (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 258 alin. (1) și (3) stabileau faptul că Inspectoratul școlar numește comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, respectiv de director adjunct al unității de învățământ preuniversitar, unității conexe a învățământului preuniversitar, unității de învățământ pentru activități extrașcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct este formată din 5–7 membri, din care un reprezentant al inspectoratului școlar/al municipiului București, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților publice locale propuși de consiliul de administrație al unității de învățământ pentru care se organizează concurs. În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct sunt incluși, în calitate de membri, în locul reprezentaților autorităților publice locale, delegați ai ministerului de resort. În cazul Palatului Național al Copiilor, în comisia de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale. La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct participă de drept reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și un reprezentant al părinților, cu statut de observatori.

De asemenea, Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct și soluționează eventualele contestații.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 258 alin. (1) și (3) prevăd următoarele:

Art. 258

(1) Inspectoratul școlar numește comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, respectiv de director adjunct al unității de învățământ preuniversitar, unității conexe a învățământului preuniversitar, unității de învățământ pentru activități extrașcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct se stabilește conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct participă de drept reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și un reprezentant al părinților, cu statut de observatori.

(…)

(3) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct”.

 

Art. 294 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

 

Noua reglementareLa art. 294, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 294 alin. (6) prevede următoarele:

Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câștigat în urma unei competiții naționale și/sau internaționale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalități prealabile, prin încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în echipa proiectului”.

 

Art. 301 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 301 alin. (5) prevedea faptul că condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar sunt următoarele:

a) deținerea diplomei de doctor;
b) Abrogată;
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 301 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar sunt următoarele:

a) deținerea diplomei de doctor;
b) deținerea calității de conducător de doctorat;
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii”.

 

Art. 340 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 340 alin. (2) prevedea faptul că Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează Cadrul național al calificărilor pe baza Cadrului european al calificărilor, gestionează Registrul național al calificărilor și Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților. Autoritatea Națională pentru Calificări coordonează autorizarea furnizorilor de formare profesională continuă la nivel național, coordonează sistemul de asigurare a calității în formarea profesională continuă și activitățile comitetelor sectoriale. Autoritatea Națională pentru Calificări mai are următoarele atribuții:

a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor, precum și Registrul național al calificărilor;
b) asigură compatibilitatea sistemului național al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european și internațional;
c) propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulților;
d) coordonează și controlează la nivel național elaborarea standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională;
e) coordonează asigurarea calității în formarea profesională a adulților;
f) coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților;
g) întocmește Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, precum și Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale;
h) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale și certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;
i) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes național în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților;
j) promovează dialogul social, sprijină și coordonează activitatea comitetelor sectoriale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 340 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele atribuții:

a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor și Registrul național al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;
b) propune Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane;
c) coordonează și controlează la nivel național elaborarea standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională;
d) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes național în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților;
e) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaționale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și al persoanelor vârstnice;
f) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal și gestionează registrul național al centrelor de evaluare a competențelor profesionale”.

 

Art. 3401 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

 

Noua reglementare

După art. 340 se introduce un nou articol, art. 3401.

Potrivit noii reglementări, art. 3401 stabilește următoarele:

Art. 3401

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților, gestionează registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională a adulților, precum și reglementarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților”.

 

Art. 361 alin. (3) lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 361 alin. (3) lit. b) – d) prevedeau faptul că prin excepție de la prevederile alin. (1):

(…)

b) evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2015–2016;
c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2015–2016;
d) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2015–2016 (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 361 alin. (3) lit. b) – d) stabilesc următoarele: prin excepție de la prevederile alin. (1):

b) evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2017-2018;
c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2017-2018;
d) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2017-2018;”.

 

Art. 361 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 96/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 361 alin. (5) prevedea faptul că studenții și absolvenții care au fost înmatriculați la specializările/programele de studii care și-au încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul să își finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau similare din același domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor menționate în prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, la propunerea ARACIS și cu consultarea Consiliului Național al Rectorilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 361 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Studenții și absolvenții care au fost înmatriculați la specializările/programele de studii care și-au încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul să își finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau similare din același domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor menționate în prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, la propunerea ARACIS și cu consultarea Consiliului Național al Rectorilor sau a altor structuri asociative ale universităților”.

 
Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 96/2016
 
Art. VIII prevede faptul că prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I și art. II ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), prevederile art. I pct. 17 din prezenta ordonanță de urgență se aplică în cazul concursurilor care se vor desfășura începând cu anul universitar 2017-2018.
Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile doctorale autorizate provizoriu sunt considerate acreditate începând cu data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la finele anului universitar 2016-2017.
Prevederile art. I pct. 17 și 18 se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice propunând Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare.
Prevederile art. IV se aplică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepție, prevederile art. IV pct. 3 din prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu anul financiar 2017, dată de la care se abrogă prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Până la încheierea anului financiar 2016, finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare, folosiți de aceste comisii, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital aferente anului 2016 se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Prevederile art. V se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice propunând Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale – I.N.C.S.M.P.S., precum și pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 b din Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 96/2016) was last modified: decembrie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter