Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 80/2016)

24 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 673
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea-cadru nr. 284/2010
(M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 80/2016
(M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016)
modifică: art. 34 alin. (12), alin. (13)
introduce: art. 34 alin. (121), alin. (131)

 În M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările respective.

Art. 34 alin. (12) din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 80/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (12) dispunea faptul că personalului care desfășoară activități în proiecte pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform contractului de finanțare, i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și ghidul solicitantului — condiții generale și specifice aplicabile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglemntări, art. 34 alin. (12) prevede următoarele:

(12) Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, în sensul prevederilor alin. (13), se salarizează la nivelul de salarizare în plată aferent funcției/funcției cu activități similare din instituțiile/autoritățile publice beneficiare ale proiectelor. Persoanele al căror domeniu de expertiză, definit conform cererii de finanțare, nu se regăsește la nivelul instituțiilor/autorităților publice beneficiare se salarizează conform nivelului de salarizare prevăzut de cererile de finanțare și ghidurile solicitantului, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului”.

 

Art. 34 alin. (121) din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 80/2016)

 

Noua reglementare

La art. 34, după alin. (12) se introduce un nou alineat, alin. (121).

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (121) stabilește următoarele:

(121) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat. Cheltuielile aferente concediilor medicale și concediilor de odihnă ale persoanelor încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată în sensul prevederilor alin. (13), care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, se suportă de la titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli eligibile, iar dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli neeligibile se suportă din bugetul fiecărei instituții”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 34 alin. (13) din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 80/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (13) stabilea faptul că persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt încadrate în afara organigramei, iar numărul acestora este cel stabilit conform contractului de finanțare și anexelor la acesta, precum și ghidului solicitantului — condiții generale și specifice aplicabile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (13) prevede următoarele:

(13) Instituțiile/autoritățile publice beneficiare ale proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pot încadra suplimentar, peste numărul maxim de posturi aprobat, personal care să desfășoare activități în echipele de proiect, prin act administrativ al conducătorului instituției, în baza evaluării nevoilor de resurse umane care trebuie angrenate în implementarea proiectului, conform cererii de finanțare aprobate”.

 

Art. 34 alin. (131) din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 80/2016)

 

Noua reglementare

La art. 34, după alin. (13) se introduce un nou alineat, alin. (131).

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (131) dispune următoarele:

(131) Condițiile de înființare a structurilor responsabile cu implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat, și procedura de recrutare și selecție a persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Alte prevederi relevante
Art. VII prevede faptul că modificările expuse mai sus nu se aplică contractelor de finanțare semnate la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, numărul persoanelor încadrate pe baza contractelor individuale pe durată determinată și tarifele orare sunt cele prevăzute în cererile de finanțare.

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 80/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter