Stabilirea unor măsuri bugetare – modificări (O.U.G. nr. 107/2013 modificată prin Legea nr. 78/2015)

30 apr. 2015
Vizualizari: 2651

Despre

  • M. Of. nr. 278 din 24 aprilie 2015
  • Legea nr. 78/2015
  • Stabilirea unor măsuri bugetare
  • Modificări

Actul modificatActul modificator Sumar
O.U.G. nr. 107/2013
(M. Of. nr. 782 din 13 decembrie 2013;
cu modif. ult.)
Legea nr. 78/2015
(M. Of. nr. 278 din 24 aprilie 2015)
modifică art. VII

În M. Of. nr. 278 din 24 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 78/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din O.U.G. nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare (M. Of. nr. 901 din 11 decembrie 2014).

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 107/2013 (M. Of. nr. 782 din 13 decembrie 2013; cu modif. ult.):

 

Art. VII O.U.G. nr. 107/2013 (modificată prin Legea nr. 78/2015)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. VII alin (1) prevedea faptul că, prin derogare de la prevederile cap. I din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală și din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilea după cum urmează:

a) pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală se stabilea la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

b) pentru funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilea la 85% din nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Art. VII alin. (2) dispunea faptul că asimilarea funcțiilor și salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1) cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se făceau prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al  ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.

Art. VII alin. (3) stabilea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (2), asimilarea funcțiilor și salariilor pentru personalul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și pentru funcționarii publici din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se făceau prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. VII alin. (4) dispunea faptul că, începând cu 1 ianuarie 2015, personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură beneficiau de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (1) lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. VII alin. (5) prevedea faptul că în aplicarea prevederilor respectivului articol Ministerul Fondurilor Europene putea emite instrucțiuni de aplicare.

 

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. VII prevede: „(1) Prin derogare de la prevederile cap. I din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalului din Autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator, personalului din Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, personalului din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalului Agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP), personalului structurii de control ex-post și din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilește după cum urmează:

a) pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală și Autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator, Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul Agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP) și structura de control ex-post se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

b) pentru funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilește la 85% din nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1) cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), asimilarea funcțiilor și salariilor pentru personalul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Autorității competente pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator, Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul Agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP), personalul structurii de control ex-post și pentru funcționarii publici din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(4) Începând cu 1 ianuarie 2015, personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură beneficiază de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (1) lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucțiuni de aplicare”.

 

ISTORIC
Actul modificatActele modificatoare
O.U.G. nr. 107/2013
(M. Of. nr. 782 din 13 decembrie 2013;
cu modif. ult.)
Legea nr. 70/2014
(M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014)
OUG nr. 78/2014
(M. Of. nr. 901 din 11 decembrie 2014)
Legea nr. 78/2015
(M. Of. nr. 278 din 24 aprilie 2015)
Stabilirea unor măsuri bugetare – modificări (O.U.G. nr. 107/2013 modificată prin Legea nr. 78/2015) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.