O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (I) (Legea nr. 66/2016)

22 apr. 2016
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7241
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 8 alin. (1) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) și alin. (4) lit. b) prevedeau faptul că de indemnizația lunară și stimulentul de inserție prevăzute de respectiva ordonanță de urgență beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, în raport cu opțiunea exprimată conform art. 2 alin. (1), dacă îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de respectiva ordonanță de urgență.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

De asemenea, în cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și de indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserție, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de respectiva ordonanță de urgență, după cum urmează: de drepturile prevăzute de respectiva ordonanță de urgență, dacă îndeplinește condițiile de acordare, în funcție de opțiunea nou-exprimată, raportată la vârsta copilului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) și alin. (4) lit. b) dispune următoarele:

(1) De indemnizația lunară și stimulentul de inserție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, dacă îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

[…..]

  1. b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinește condițiile de acordare”.

 
Art. 9 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) și (4) stabileau faptul că concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 și 6, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

De asemenea, pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma de 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) și (4) dispun următoarele:

(1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 5, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

[…..]

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

(4) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea”.

 
Art. 11 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 

Noua reglementare

La art. 11 se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3).

Potrivit noii reglementări,  art. 11 alin. (2) și (3) stabilesc următoarele:

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

(3) În cazul în care persoana care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului optează pentru concediu fără plată, acesta constituie perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) lit. i)”.

 
Art. 12 alin. (2) – (4) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) – (4) dispuneau faptul că începând cu anul 2012, pentru menținerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puțin 6 luni au obligația să își achite impozitele și taxele locale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În continuare, era prevăzut faptul că pentru persoanele singure care se ocupă de creșterea și îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menținerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanță de urgență nu este condiționată de obligația prevăzută la alin. (2).

De asemenea, pentru familiile legal constituite, obligația legală față de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soțul care deține în proprietate respectivele bunuri.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) – (4)Abrogate.

 
Art. 12 alin. (5) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (4) dispune următoarele:

(5) Prevederile alin. (1) se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptățite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială”.

 
Art. 16 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) lit. a) stabilește următoarele:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;”.

 
Art. 16 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) lit. c) prevedea faptul că dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) încetează cu ziua următoare celei în care: beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (7).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) lit. c) Abrogată.

 
Art. 16 alin. (2) lit. i) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. i) stabilea faptul că dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care: beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) lit. i) dispune următoarele: dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;”.

 
Art. 16 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. k) stabilea faptul că dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care: beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (4).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) lit. k) – Abrogată.

 
Art. 16 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (3) lit. c) prevedea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (3) lit. c) stabilește următoarele: prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de trei ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2)”.

 
Art. 17 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) lit. d) stabilea faptul că dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care: beneficiarul se află în situația prevăzută la art. 38 alin. (7).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) lit. d) Abrogată.

 
Art. 21 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) și (3) prevedeau faptul că pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5), precum și pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.

De asemenea, perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) sau se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) și (3) dispun următoarele:

(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5), plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.

[……]

(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 22 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 dispunea faptul că perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5,art. 6,art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, perioada concediului pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și art. 6 constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 stabilește următoarele:

(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Perioada concediului pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 24 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (2) și (3) prevedeau faptul că în situația în care, pe perioada concediului pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), (2) și (3), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenței dintre cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului încasate, stabilit în condițiile art. 2, și nivelul lunar al stimulentului de inserție la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfășurat o activitate.

De asemenea, în situația în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizații pentru creșterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenție, a unor documente despre care cunoștea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realității sau nedeclararea unor informații, prevederile alin. (2) nu se aplică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) și (3) dispun următoarele:

(2) În situația în care, pe perioada concediului pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenței dintre cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului încasate, stabilit în condițiile art. 2, și nivelul lunar al stimulentului de inserție la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfășurat o activitate.

(3) În situația în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizații pentru creșterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (2) au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenție, a unor documente despre care cunoștea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realității sau nedeclararea unor informații, prevederile alin. (2) nu se aplică”.

 
[…..]

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (I) (Legea nr. 66/2016) was last modified: aprilie 22nd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter