Aprobarea O.U.G. nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar (Lege nr. 42/2016)

1 apr. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1061

Despre

  • M. Of. nr. 230 din 29 martie 2016
  • Lege nr. 42/2016
  • O.U.G. nr. 33/2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 33/2015
(M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015; cu rectificările ult.)
Lege nr. 42/2016
(M. Of. nr. 230 din 29 martie 2016)
Aprobă O.U.G. nr. 33/2015
modifică: art. I pct. 4 art. 6, art. I pct. 5 art. 95 alin. (4) – (6) și (8), art. II pct. 4 art. 16 alin. (51) și (52), art. II pct. 6 art. 16 alin. (9) și (10), art. II pct. 13 art. 29 alin. (6) și (7), art. III
abrogă: art. I pct. 5 art. 98

 

În M. Of. nr. 230 din 29 martie, a fost publicată Legea nr. 42/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G nr. 33/2015 prin Legea nr. 42/2016.

Art. I pct. 4 art. 6 din O.U.G nr. 33/2015 (modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. I pct. 4 art. 6 prevedea faptul că instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 3 se finanțează integral din venituri proprii obținute din prestații și servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestora și aprobate de Ministerul Transporturilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I pct. 4 art. 6 dispune următoarele:

„Art. 6 Instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 3 se finanțează integral din venituri proprii obținute din prestații și servicii specifice, pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor”.

Art. I pct. 5 art. 95 alin. (4) – (6) și (8) din O.U.G nr. 33/2015 (modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. I pct. 5 art. 95 alin. (4) – (6) și (8) prevedeau faptul că membrii consiliului de conducere sunt desemnați din rândul specialiștilor din învățământul superior acreditat, selectați cu respectarea prevederilor legale privind garanțiile de independență și imparțialitate specifice AGIFER.

În continuare, era prevăzut faptul că conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general selectat în baza unui concurs/examen, a cărui organizare și desfășurare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Până la finalizarea concursului/examenului, conducerea executivă va fi asigurată de directorul în funcție al OIFR.

De asemenea, criteriile și modalitatea de selecție, de desemnare și de numire a directorului general și a membrilor consiliului de conducere al AGIFER sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

În fine, mandatul de director general al AGIFER încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariției unui conflict de interese sau în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Noua reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Potrivit noii reglementări, art. I pct. 5 art. 95 alin. (4) – (6) și (8) prevăd următoarele:

„(4) Membrii consiliului de conducere sunt selectați din rândul specialiștilor cu experiență în domeniul feroviar, cu respectarea prevederilor legale privind garanțiile de independență și imparțialitate specifice AGIFER, și sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii.

(5) Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general, cu experiență în domeniul feroviar, selectat în condițiile legii și numit prin ordin al ministrului transporturilor.

(6) Criteriile de selecție și de numire a directorului general și a membrilor consiliului de conducere al AGIFER sunt următoarele:

a) au absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licență;

b) au experiență profesională și de conducere de cel puțin 5 ani în sistemul feroviar;

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate și/sau conflict de interese, potrivit legii.

[…….]

(8) Mandatul de director general al AGIFER încetează în condițiile prevăzute de lege”.

Art. I pct. 5 art. 98 din O.U.G nr. 33/2015 (modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. I pct. 5 art. 98 stabilea faptul că Directorul general al AGIFER este selectat în urma concursului/examenului organizat cu respectarea prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 95 și 97 de către o persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru achizițiile publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I pct. 5 art. 98 – Abrogat.

Art. II pct. 4 art. 16 alin. (51) și (52) din O.U.G nr. 33/2015 (modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II pct. 4 art. 16 alin. (51) și (52) prevedea faptul că Directorul este selectat în baza unui concurs/examen, în condițiile legii. Criteriile și modalitatea de selecție, de desemnare și de numire a directorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

În continuare, era prevăzut faptul că mandatul de director al Autorității de Siguranță Feroviară Română încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariției unui conflict de interese sau în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II pct. 4 art. 16 alin. (51) și (52) dispun următoarele:

„(51) Conducerea executivă a Autorității de Siguranță Feroviară Română este exercitată de un director, cu experiență în domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii. Criteriile de selecție și de numire a directorului Autorității de Siguranță Feroviară Română sunt următoarele:

a) a absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licență;

b) are experiență profesională și de conducere de cel puțin 5 ani în sistemul feroviar;

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate și/sau conflict de interese, potrivit legii.

(52) Mandatul de director al Autorității de Siguranță Feroviară Română încetează în condițiile prevăzute de lege”.

Art. II pct. 6 art. 16 alin. (9) și (10) din O.U.G nr. 33/2015(modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II pct. 6 art. 16 alin. (9) și (10) dispuneau faptul că Directorul este selectat în baza unui concurs/examen, în condițiile legii. Criteriile și modalitatea de selecție, de desemnare și de numire a directorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, mandatul de director al Organismului Notificat Feroviar Român încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariției unui conflict de interese sau în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II pct. 6 art. 16 alin. (9) și (10) prevăd următoarele:

„(9) Conducerea executivă a Organismului Notificat Feroviar Român este exercitată de un director, cu experiență în domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii. Criteriile de selecție și de numire a directorului Organismului Notificat Feroviar Român sunt următoarele:

a) a absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licență;

b) are experiență profesională și de conducere de cel puțin 5 ani în sistemul feroviar;

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate și/sau conflict de interese, potrivit legii.

(10) Mandatul de director al Organismului Notificat Feroviar Român încetează în condițiile prevăzute de lege.

Art. II pct. 13 art. 29 alin. (6) și (7) din O.U.G nr. 33/2015 (modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II pct. 13 art. 29 alin. (6) și (7) stabilea faptul că Directorul este selectat în baza unui concurs/examen, în condițiile legii. Criteriile și modalitatea de selecție, de desemnare și de numire a directorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, mandatul de director al Organismului de Licențe Feroviare Român încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariției unui conflict de interese sau în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II pct. 13 art. 29 alin. (6) și (7) dispun următoarele:

„(6) Conducerea executivă a Organismului de Licențe Feroviare Român este exercitată de un director, cu experiență în domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii. Criteriile de selecție și de numire a directorului Organismului de Licențe Feroviare Român sunt următoarele:

a) a absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licență;

b) are experiență profesională și de conducere de cel puțin 5 ani în sistemul feroviar;

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate și/sau conflict de interese, potrivit legii.

(7) Mandatul de director al Organismului de Licențe Feroviare Român încetează în condițiile prevăzute de lege.

Art. III din O.U.G nr. 33/2015 (modificată prin Legea nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. III prevedea faptul că Directorii Autorității de Siguranță Feroviară Română, Organismului Notificat Feroviar Român, precum și Organismului de Licențe Feroviare Român sunt selectați în urma concursului/examenului organizat cu respectarea prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. II pct. 4, 6 și 13 de către o persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru achizițiile publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. III dispune următoarele: „Directorii Autorității de Siguranță Feroviară Române, Organismului Notificat Feroviar Român, precum și Organismului de Licențe Feroviare Român sunt selectați în condițiile legii și numiți prin ordin al ministrului transporturilor”.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 42/2015

În termen de 30 de zile de la publicarea legii în discuție în M. Of., Guvernul va modifica și completa H.G. nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române – AFER; cu modif. și compl. ult., și H.G. nr. 716/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu modificările aduse prin respectiva lege.

 

Aprobarea O.U.G. nr. 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar (Lege nr. 42/2016) was last modified: martie 31st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter