Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016)

23 iun. 2016
4 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 5 (4 votes, average: 3,25 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
31.613 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 46 și 47 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 și 47 prevedeau faptul că polițistul poate fi mutat într-o altă unitate, aflată în aceeași localitate sau în altă localitate decât cea de domiciliu, în următoarele situații:

a) în interesul serviciului;
b) la cerere.

De asemenea, polițistul poate fi delegat, detașat ori transferat, potrivit normelor de competență aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, în condițiile legii.

Detașarea polițiștilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităților publice se face pe perioada stabilită prin dispozițiile legale în vigoare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 și 47 Abrogate.

 

Art. 48 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 alin. (2) stabilea faptul că perioada în care raporturile de serviciu ale polițiștilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 11 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcțiile de conducere din organizația sindicală se echivalează cu funcțiile prevăzute în legislația privind salarizarea polițiștilor, în vederea stabilirii salariului de bază brut care se ia în considerare la stabilirea drepturilor de pensie ca polițist.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Perioada în care raporturile de serviciu ale polițiștilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 2725  lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcțiile de conducere din organizația sindicală se echivalează cu funcțiile prevăzute în legislația privind salarizarea polițiștilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca polițist”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 65 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 prevedea faptul că în cazul în care împotriva polițistului s-a pus în mișcare acțiunea penală sau acesta a fost trimis în judecată, menținerea sa în activitate se hotărăște după soluționarea definitivă a cauzei, cu excepția situației în care a comis și alte abateri disciplinare, caz în care operează procedura disciplinară obișnuită.

Polițistul față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală este pus la dispoziție, cu excepția cazurilor în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă și se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei.

Polițistul arestat preventiv sau aflat în arest la domiciliu se suspendă din funcție.

Polițistul pus la dispoziție îndeplinește numai acele sarcini și atribuții de serviciu stabilite în scris de șeful unității de poliție și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

În perioada suspendării polițistul nu beneficiază de niciun drept dintre cele prevăzute în prezenta lege și este obligat să predea armamentul, legitimația și insigna.

În fine, în cazul în care s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, polițistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65Abrogat.

 

Art. 69 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 69 alin. (1) lit. j) stabilea faptul că încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competența de acordare a gradelor profesionale și are loc:
(…)
j) când, în urma reorganizării activității Ministerului Administrației și Internelor sau a unei unități de politie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de polițistul respectiv, nu sunt posibilități pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcție similară în aceeași unitate sau în alte unități; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 69 alin. (1) lit. j) dispune următoarele: încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competența de acordare a gradelor profesionale și are loc:
(…)
j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, după expirarea perioadei de punere la dispoziție sau, pe parcursul acesteia, la cererea polițistului, în condițiile art. 2721 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcție; (…)”.

 

Art. 69 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

La art. 69 alin. (1), după lit. m) se introduce o nouă literă, lit. n).

Potrivit noii reglementări, art. 69 alin. (1) lit. n) dispune următoarele: încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competența de acordare a gradelor profesionale și are loc:

n) când polițistul nu a susținut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condițiile art. 2725 lit. h)”.

 

Art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 73 alin. (7) prevedea faptul că agenții de poliție care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițeri vacante, în condițiile respectivei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 73 alin. (7) Abrogat.

 

Art. 741 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

După art. 74 se introduce un nou articol, art. 741.

Potrivit noii reglementări, art. 741 dispune următoarele:

Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:

a) organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională a polițistului, precum și a concursurilor și examenelor prevăzute de prezenta lege;

b) nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu”.

 

Art. 78 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 78 dispunea faptul că procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea polițiștilor, acestora le sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională,

Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile polițiștilor, acestora le sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.

De asemenea, modul de aplicare a prevederilor alin. (2) și (3) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 78Abrogat.

 

Alte dispoziții relevante din O.U.G. nr. 21/2016

Art. II prevede faptul că în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, polițiștii suspendați se numesc, cu acordul lor, în statele anexă în condițiile prezentului act normativ și se emit ordinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 741 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; cu modif. și compl. ult.

Art. III stabilește faptul că după aprobarea prin lege a respectivei ordonanțe de urgență, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; cu modif. și compl. ult., se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016) was last modified: iunie 24th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter