Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice – modificări (Legea nr. 152/2015)

16 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3988

Despre

  • M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015 Legea nr. 152/2015
  • Modificările aduse Legii nr. 359/2004
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 359/2004
(M. Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 152/2015
(M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015)
introduce: art. 6 alin. (21)
modifică: art. 8, art. 14


 

În M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; cu modif. și compl. ult.);

Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (M. Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 (M. Of. nr. 323 din 17 mai 2010).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 359/2004 prin Legea nr. 152/2015:

Art. 6 alin. (21) Legea nr. 359/2004 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (21) prevede: „Cererile de înregistrare și documentele eliberate în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010”.

 

Art. 8 Legea nr. 359/2004 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 la primul alineat prevedea faptul că la înmatriculare solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, însoțit de încheierea judecătorului-delegat, precum și de alte acte prevăzute de respectiva lege.

În continuare, dispunea faptul că la înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de încheierea judecătorului delegat, precum și alte acte prevăzute de respectiva lege.

În sfârșit, se menționa faptul că termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispunea altfel.

 

Monitor Dosare
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „(1) La înmatriculare/înregistrare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, precum și, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) și alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiției. Certificatul de înregistrare este însoțit de rezoluția persoanei competente cu soluționarea cererii de înregistrare, precum și de alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de rezoluția persoanei competente cu soluționarea cererii de înregistrare, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Atât la înmatriculare, cât și la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanților, odată cu eliberarea documentelor menționate la alin. (1) și (2), li se pot furniza informații privind datele înregistrate în registrul comerțului, cu achitarea tarifelor aferente.

(4) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentației”.

 

Art. 14 Legea nr. 359/2004 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevede faptul că după efectuarea înmatriculării societăților comerciale în registrul comerțului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

Respectivul extras al încheierii judecătorului delegat cuprindea următoarele elemente: numărul și data încheierii, denumirea, sediul social și forma juridică, numele și adresa fondatorilor, administratorilor și, dacă era cazul, a cenzorilor, domeniul și activitatea principală, capitalul social și durata de funcționare.

Pe extrasul sus-menționat oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul care efectuase înmatricularea menționa codul unic de înregistrare atribuit și numărul de ordine în registrul comerțului, iar acest document putea fi transmis și pe cale electronică.

În sfârșit, la cererea și pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publica integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „(1) În următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor juridice, oficiul registrului comerțului comunică un extras al rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea și pe cheltuiala solicitantului, rezoluția se publică integral.

(2) Extrasul rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice cuprinde următoarele elemente: numărul și data rezoluției, denumirea, sediul social și forma juridică, numele și adresa fondatorilor, administratorilor și, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul și activitatea principală, capitalul social și durata de funcționare. Pe extras se va menționa numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală atribuit și, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).

(3) Publicarea în Monitorul Oficial al României a extrasului rezoluției sau, după caz, a rezoluției integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerțului. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» are la dispoziție pentru efectuarea publicării un termen de 17 zile lucrătoare de la data primirii extrasului rezoluției sau, după caz, a rezoluției integrale. Dacă termenul prevăzut la art. 8 alin. (4) [3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii] se modifică corespunzător celor dispuse de către persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare, pentru completarea documentației, termenul de publicare se prelungește în mod corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător pentru toate actele care se înregistrează în registrul comerțului și fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a”.

 

 

Alte prevederi ale Legii nr. 152/2015

Potrivit art. V, în cazul societăților aflate sub incidența Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național al Registrului Comerțului procedează la radierea, din oficiu, a societăților aflate în lichidare de mai mult de 7 ani.

Conform art. VII, în cuprinsul actelor normative în vigoare la data intrării în vigoare a respectivei legi, referirile la numărul de ordine din registrul comerțului se consideră a include și identificatorul unic la nivel european (EUID).
 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 359/2004
(M. Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 75/2014 (M. Of. nr. 932 din 12 octombrie 2004)
O.G. nr. 28/2006 (M. Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006)
Legea nr. 360/2006 (M. Of. nr. 799 din 22 septembrie 2006)
O.U.G. nr. 119/2006 (M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2006)
O.G. nr. 35/2006 (M. Of. nr. 675 din 7 august 2006)
Legea nr. 159/2007 (M. Of. nr. 394 din 12 iunie 2007)
O.U.G. nr. 44/2008 (M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008)
O.U.G. nr. 28/2014 (M. Of. nr. 388 din 26 mai 2014)
Legea nr. 152/2015 (M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015)

 

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice – modificări (Legea nr. 152/2015) was last modified: august 6th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter