Combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii – modificări (Legea nr. 363/2007 modificată prin Legea nr. 33/2015)

13 mart. 2015
Vizualizari: 4825

Despre

  • M. Of. nr. 170 din 11 martie 2015
  • Legea nr. 33/2015
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii
  • O.U.G. nr. 97/2001

În M. Of. nr. 170 din 11 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor (M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007; cu modif. ult.), precum și pentru completarea art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor (rep. M. Of. nr. 168 din 5 martie 2008; cu modif. ult.).

SUMAR

Actul modificatActul modificatorEveniment
Legea nr. 363/2007 (M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007; cu modif. ult.)Legea nr. 33/2015
(M. Of. nr. 170 din 11 martie 2015)
Modifică: art. 2 lit. e), art. 4 alin. (1) partea introductivă, art. 15 alin. (1) și (2), anexa nr. 1 par. „Practici comerciale înșelătoare” pct. 6, 8 și 14, par. „Practici comerciale agresive” pct. 8 lit. b)

 

O.U.G. nr. 97/2001 (rep. M. Of. nr. 168 din 5 martie 2008; cu modif. ult.)Legea nr. 33/2015Introduce: art. 32 alin. (1) lit. d)

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 363/2007, prevăzute la art. I din Legea nr. 33/2015:

Art. 2 lit. e) Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 33/2015)

Art. 2 explică înțelesul anumitor termeni și expresii.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. e) definea: deformarea substanțială a comportamentului economic al consumatorilor ca fiind folosirea unei practici comerciale ce afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoștință de cauză, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. e) definește: „deformarea substanțială a comportamentului economic al consumatorilor – folosirea unei practici comerciale cu scopul de a afecta în mod considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoștință de cauză, determinându-i astfel să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o”.

 

Art. 4 alin. (1) partea introductivă Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 33/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1), în partea introductivă avea următorul conținut: O practică comercială este incorectă dacă:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1), în partea introductivă prevede: „O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții”.

 

Art. 15 alin. (1) și (2) Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 33/2015)

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) prevedea faptul că utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost definite la cap. II, era interzisă, constituia contravenție și se sancționa cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

De asemenea, la alin. (2), prevedea faptul că nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau prin decizia prevăzute la art. 12 alin. (1) se sancționa cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) prevede: „Utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost definite la cap. II, este interzisă, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale înșelătoare, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale înșelătoare»;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale agresive, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale agresive»”.

De asemenea, art. 15 alin. (2) prevede: „Nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevăzute la art. 12 alin. (1) [Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate dispune măsuri conform prezentei legi, prin ordin emis de conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unităților cu personalitate juridică din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor] se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei”.

 

Anexa nr. 1 par. „Practici comerciale înșelătoare” pct. 6, 8 și 14 la Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 33/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 6 prevedea faptul că lansarea unei invitații de a cumpăra produse la un anumit preț, pentru ca apoi comerciantul să recurgă la una dintre următoarele fapte:

a) refuzarea prezentării articolului ce a făcut obiectul publicității;

b) refuzarea luării comenzii privind respectivul articol sau a livrării în cadrul unui termen rezonabil;

c) prezentarea unui eșantion cu defecte, în scopul promovării unui produs diferit.

De asemenea, pct. 8 dispunea faptul că angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvânzare către consumatori, fără însă a-i informa în mod clar, înainte de angajarea acestora în tranzacție, cu privire la limba în care furnizează serviciul, în situația în care comerciantul a comunicat cu consumatorul, înaintea încheierii tranzacției, într-o limbă ce nu este limba oficială a statului membru în care el este stabilit.

În sfârșit, pct. 14 prevedea: Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoțional piramidal, pe care un consumator îl ia în considerare datorită posibilității de a primi remunerație, ce provine în special ca urmare a introducerii unui alt consumator în sistem decât ca urmare a vânzării sau consumului produselor.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 6 va avea următorul conținut: „Lansarea unei invitații de a cumpăra produse la un anumit preț, pentru ca apoi, în scopul promovării unui produs diferit, comerciantul să recurgă la una dintre următoarele fapte:

a) refuzul prezentării articolului care a făcut obiectul publicității;

b) refuzul luării comenzii privind respectivul articol sau al livrării în cadrul unui termen rezonabil;

c) prezentarea unui eșantion cu defecte”.

(…)

De asemenea, la pct. 8, se prevede: „Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvânzare către consumatori, atunci când comerciantul a comunicat cu aceștia, înaintea încheierii tranzacției, într-o limbă ce nu este limba oficială a statului membru în care acesta este stabilit și, ulterior, a furnizat respectivul serviciu numai în altă limbă, fără însă a informa în mod clar consumatorii cu privire la aceasta, înainte de angajarea în tranzacție”.

(…)

În sfârșit, la pct. 14 se dispune: „Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoțional piramidal, în care consumatorul oferă o contraprestație, inclusiv în produse, servicii sau bani, în schimbul posibilității de a primi compensație, ce provine în special ca urmare a introducerii unui alt consumator în sistem decât ca urmare a vânzării sau consumului produselor”.

 

Anexa nr. 1 par. „Practici comerciale agresive” pct. 8 lit. b) la Legea nr. 363/2007 (modificată prin Legea nr. 33/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 8 lit. b) prevedea faptul că intrarea în posesia premiului sau a altui beneficiu echivalent era condiționată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de către consumator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 8 lit. b) prevede: „orice acțiune întreprinsă în vederea solicitării premiului sau a altui beneficiu echivalent este condiționată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de către consumator”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 33/2015 cu privire la Legea nr. 363/2007

Potrivit art. III din Legea nr. 33/2015, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se republică, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 97/2001, modificare prevăzută la art. II Legea nr. 33/2015.

Art. 32 alin. (1) lit. d) O.U.G. nr. 97/2001 (modificată prin Legea nr. 33/2015)

Art. 32 alin. (1) prevede interzicerea comercializării anumitor alimente.

Noua reglementare

La art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 97/2001 prevede faptul că este interzisă comercializarea alimentelor care: „au data-limită de consum și/sau data durabilității minimale depășite”.

Combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii – modificări (Legea nr. 363/2007 modificată prin Legea nr. 33/2015) was last modified: martie 13th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.