O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 – modificată (Legea nr. 20/2015)

11 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4673

Despre

  • M. Of. nr. 160 din 6 martie 2015
  • Legea nr. 20/2015
  • O.U.G. nr. 77/2014
  • Procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

În M. Of. nr. 160 din 6 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M. Of. nr. 893 din 9 decembrie 2014).

De asemenea, prin Legea nr. 20/2015 se aduc modificări O.U.G. nr. 77/2014. Vom prezenta, în continuare, modificările aduse respectivei ordonanțe:

Art. 2 alin. (1) lit. b) și d) O.U.G. nr. 77/2014

Art. 2 alin. (1) explică semnificațiile anumitor termeni și expresii.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. b) explica termenul de administrator ca fiind orice entitate deținută sau delegată de stat ori deținută sau delegată de către o unitate administrativ – teritorială, care administrează resurse ale statului sau, după caz, ale unei unități administrativ-teritoriale și care pune în aplicare măsuri de ajutor de stat/c/e minimis în numele furnizorului.

(…)

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

De asemenea, art. 2 alin. (1) lit. d) explica termenul de ajutor de stat ca fiind un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat sau, după caz, din resurse ale unității administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența și afectează comerțul cu statele membre.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. b) dispune: „administrator – orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului”.

(…)

De asemenea, art. 2 alin. (1) lit. d) prevede: „ajutor de stat – avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. h1) O.U.G. nr. 77/2014

Noua reglementare

La art. 2 alin. (1), după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. h1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. h1) prevede: „avantaj economic – orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de forma acestuia: subvenții, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor, renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale, garanții acordate în condiții preferențiale, participări cu capital ale statului, ale autorităților publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sau autorităților publice locale, sub prețul pieței, crearea unei piețe sau întărirea poziției beneficiarului pe o piață etc.”.

 

Art. 2 alin. 1 lit. j1) și j2) O.U.G. nr. 77/2014

Noua reglementare

La art. 2 alin. (1), după lit. j) se introduc două noi litere, lit. j1) și j2).

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. j1) prevede: „data acordării ajutorului de stat – data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective”.

De asemenea, art. 2 alin. (1) lit. j2) stabilește: „data plății ajutorului de stat – data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. ț O.U.G. nr. 77/2014

Noua reglementare

 La art. 2 alin. (1), după lit. t) se introduce o nouă literă, lit. ț).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. ț) explică: „surse și resurse de stat – fonduri publice sau ale autorităților, instituțiilor ori întreprinderilor publice”.

 

Art. 5 alin. (2) O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că harta ajutorului regional era notificată Comisiei Europene conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, în vederea autorizării, și aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „Harta ajutorului regional se notifică, în vederea autorizării, Comisiei Europene, conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, și este aprobată prin hotărâre a Guvernului”.

 
Art. 7 O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis instituită de autoritățile publice centrale trebuie să fie însoțit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea măsurilor în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Art. 7 alin. (2) dispunea faptul că în cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiate de autoritățile publice locale, pentru asigurarea coerenței cu politicile economico – bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoțite și de dovada informării Instituției Prefectului și a consiliului județean, precum și a autorității publice centrale responsabile de autoritățile locale, cu privire la intenția de a institui respectiva măsură de sprijin.

Art. 7 alin. (3) prevedea faptul că orice documentație, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenței numai dacă este însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) și (2), după caz.

De asemenea, art. 7 alin. (4) dispunea faptul că măsurile finanțate din fonduri europene nu necesită obținerea memorandumului prevăzut la alin. (1).

Art. 7 alin. (5) prevedea: Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmite de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

În sfârșit, art. 7 alin. (6) stabilea faptul că avizele Consiliului Concurenței urmau a fi publicate pe pagina de internet a instituției imediat după adoptare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede următoarele: „(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoțit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român[1].

(2) Măsurile finanțate din fonduri europene, precum și cele inițiate de autoritățile publice locale nu necesită obținerea memorandumului prevăzut la alin. (1).

(3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi inițiat de Secretariatul General al Guvernului, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».

(4) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiate de autoritățile publice locale, pentru asigurarea coerenței cu politicile economico – bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoțite de dovada informării Instituției Prefectului și a consiliului județean cu privire la intenția de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).

(5) Orice documentație, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenței numai dacă este însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) sau (4), după caz.

(6) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

(7) Avizele Consiliului Concurenței vor fi publicate pe pagina de internet a instituției imediat după adoptare”.

 

Art. 8 alin. (1) și (3) O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) prevedea faptul că autoritățile publice centrale și locale, precum și alte entități controlate de stat pot iniția consultări prealabile cu Consiliul Concurenței pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenționează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum și condițiile în care respectiva măsură poate fi implementată.

(…)

De asemenea, art. 8 alin. (3) prevedea: Consiliul Concurenței se pronunță cu privire la documentația primită și, dacă este cazul, invită autoritățile și furnizorii/inițiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10-20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentația este completă.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) prevede: „Autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și alte entități controlate de stat sau care administrează resurse ale statului pot iniția consultări prealabile cu Consiliul Concurenței pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenționează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum și condițiile în care respectiva măsură poate fi implementată”.

(…)

De asemenea, art. 8 alin. (3) stabilește: „Consiliul Concurenței se pronunță cu privire la documentația primită și, dacă este cazul, invită furnizorii/inițiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10 și 20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentația este completă”.

 
 Art. 11 alin. (1)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea: Consiliul Concurenței emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (5) [Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmite de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat] într-un termen cuprins între 10 și 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) prevede: „Consiliul Concurenței emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (6) [Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat] într-un termen cuprins între 10 și 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării”.

 

Art. 15 O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea faptul că orice modificare a actelor normative/administrative și a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 prevede: „Modificarea actelor normative/administrative și a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiții de eligibilitate și de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14”.

 

Art. 151 O.U.G. nr. 77/2014

După art. 15 se introduce un nou articol, art. 151.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 151 prevede: „(1) Cu prilejul analizării legalității actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autoritățile locale, prefectul are obligația de a verifica existența avizului emis de Consiliul Concurenței.

(2) În cazul măsurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizării existenței avizului Consiliului Concurenței, prefectul va verifica și îndeplinirea prevederilor legale în materia ajutorului de stat.

(3) În situația adoptării de către autoritățile publice locale, fără avizul Consiliului Concurenței, a unor măsuri prin care se acordă un avantaj economic unei întreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurenței cu privire la incidența normelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat”.

 

Art. 18 O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea: Cu prilejul analizării legalității actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autoritățile locale, prefectul are obligația de a verifica existența avizului emis de Consiliul Concurenței, precum și îndeplinirea prevederilor legale naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

De asemenea, la alin. (2) stipula faptul că prefectul putea solicita clarificări de la Consiliul Concurenței cu privire la incidența normelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se abrogă.

 

Art. 22 alin. (3) O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (3) prevedea faptul că autoritățile publice centrale și locale, furnizorii se consultă cu Consiliul Concurenței la elaborarea răspunsurilor, explicațiilor, formulărilor de poziții sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22, alin. (3) prevede: „Autoritățile publice centrale și locale, furnizorii și inițiatorii se consultă cu Consiliul Concurenței la elaborarea răspunsurilor, explicațiilor, formulărilor de poziții sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană”.

 

Art. 26 alin. (3) și (4) O.U.G. nr. 77/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (3) prevedea faptul că, în situația în care datele și informațiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței va dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

De asemenea art. 26 alin. (4) prevedea: Concluziile acțiunilor de control ale Consiliului Concurenței se consemnează într-un raport prin care se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecțiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (3) prevede: „În situația în care datele și informațiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului”.

De asemenea, art. 26 alin. (4) prevede: „Concluziile acțiunilor de control ale Consiliului Concurenței se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecțiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie”.

 
Art. 32 O.U.G. nr. 77/2014

Noua reglementare

După art. 32 se introduce un nou articol, art. 321, cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 321 prevede următoarele: „Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislației comunitare în vigoare, reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal”.


[1] Potrivit art. III din Legea nr. 20/2015, dispozițiile art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări și completări de prezenta lege, intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 – modificată (Legea nr. 20/2015) was last modified: martie 11th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter