Autorizarea Guvernului de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul UE – completare (Legea nr. 188/2015)

14 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 691

Despre

  • M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015
  • Legea nr. 188/2015
  • Completarea O.U.G. nr. 115/2011

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 115/2011
(M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 188/2015
(M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015)
introduce: art. 128


 

În M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 188/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011; cu modif. ult.) aprobată prin Legea nr. 163/2012 (M. Of. nr. 691 din 8 octombrie 2012).

Codul administrativ - 2019. Editie tiparita pe hartie alba

 

Art. 128 O.U.G. nr. 115/2011 (completată prin Legea nr. 188/2015)

Noua reglementare

După art. 127, se introduce un nou articol, art. 128.

Potrivit noii reglementări, art. 128 prevede: „(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 [Aprobarea sumelor pentru finanțarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Mediului și Pădurilor, pe baza proiectelor obiectivelor de investiții înaintate de ministerele beneficiare Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea analizării și selectării], din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) [Destinația contravalorii în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea: (…) b) 71% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, conform prevederilor art. 12, ministerelor beneficiare care implementează proiecte în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, sumele fiind alocate beneficiarilor finali în cadrul unor scheme elaborate cu respectarea legislației specifice ajutorului de stat, în cazul în care măsurile de sprijin cad sub incidența legislației în materie], se aprobă alocarea sumei de 188.525 de mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanțarea, în anul 2015, a proiectelor de investiții «Magistrala IV – Metrou» cu suma de 150.000 de mii lei și «Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni» cu suma de 38.525 de mii lei.

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5) [(2) După aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 11 alin. (3) și art. 12, ministerele beneficiare vor solicita Ministerului Finanțelor Publice virarea, la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat, a sumelor aprobate, după caz. (3) După virarea sumelor prevăzute la alin. (2) în contul de venituri ale bugetului de stat se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ministerelor beneficiare, să majoreze, la o poziție distinctă, atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului de stat, precum și bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari cu suma alocată finanțării proiectelor. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca diferență dintre veniturile încasate potrivit alin. (2) și plățile efectuate, se virează de către ministerele beneficiare din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului. (5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ministerele beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (3) și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație].

(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1)”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 188/2015

Potrivit art. II, prevederile art. 128 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 115/2011
(M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 17/2013 (M. Of. nr. 176 din 1 aprilie 2013)
O.U.G. nr. 70/2013 (M. Of. nr. 387 din 28 iunie 2013)
O.G. nr. 12/2013 (M. Of. nr. 428 din 15 iulie 2013)
Legea nr. 343/2013 (M. Of. nr. 811 din 20 decembrie 2013)
O.U.G. nr. 17/2014 (M. Of. nr. 288 din 18 aprilie 2014)
Legea nr. 160/2014 (M. Of. nr. 898 din 10 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 2/2015 (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015)
Legea nr. 188/2015 (M. Of. nr. 492 din 6 iulie 2015)
Autorizarea Guvernului de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul UE – completare (Legea nr. 188/2015) was last modified: iulie 14th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter