Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (Legea nr. 186/2015)

9 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3957

Despre

  • M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015
  • Legea nr. 186/2015
  • O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 28/1999
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 186/2015
(M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015)
abrogă: art. 22, art. 4 alin. (12) lit. i), art. 4 alin. (121),art. 10 lit. hh) și ii)
modifică: art. 10 lit. c), art. 10 lit. gg), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (viii), art. 11 alin. (2)


 

În M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 186/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 186/2015 modifică, în mod indirect:

– O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. și compl. ult.).

– O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002; cu modif. ult.).

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prin Legea nr. 186/2015.

 

Art. 22 O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 la primul alineat prevedea faptul că prin bacșiș se înțelegea orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1), precum și restul dat de vânzător clientului și nepreluat de acesta în mod voluntar.

În continuare, dispunea faptul că era interzis operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului.

Potrivit alineatului următor, suma de bani sus-menționată se justifica prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale și se evidenția pe un bon fiscal distinct. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplicau în mod corespunzător.

De asemenea, la alin. (4) prevedea faptul că operatorii economici utilizatori stabileau printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămâneau la dispoziția lor sau constituiau o sursă de alte venituri care se distribuia salariaților. În cazul în care bacșișul se distribuia salariaților, acesta nu putea fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

La alineatul următor prevedea faptul că Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.

În sfârșit, la ultimul alineat, prevedea faptul că sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrau în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrau pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Noua reglementare

Art. 22 – Abrogat

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 4 alin. (12) lit. i) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (12) lit. i) prevedea faptul că utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale erau obligați, printre altele, la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deținute de personalul operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus față de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezenta sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conținutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal s-au aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Art. 4 alin. (12) lit. i) – Abrogată

 

Art. 4 alin. (121) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (121) prevedea faptul că la solicitarea organelor de control, atunci când se afla în incinta unității de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care își desfășura activitatea și în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic era obligat să prezinte sumele de bani deținute.

Noua reglementare

Art. 4 alin. 121 – Abrogat

 

Art. 10 lit. c) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. c) prevedea: Constituiau contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu erau considerate infracțiuni:

(…)

c) neemiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, valoarea bacșișurilor încasate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferența până la prețul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. c) dispune: „Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

(…)

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferența până la prețul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8)”.

 

Art. 10 lit. gg) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. gg) prevedea faptul că deținerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu puteau fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul de bani personali, în registrul special și/sau în chitanțe, constituia contravenție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. gg) prevede: „Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

(…)

gg) deținerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special și/sau în chitanțe”.

 

Art. 10 lit. hh) și ii) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. hh) prevedea faptul că nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. i) constituia contravenție.

De asemenea, art. 10 lit. ii) dispunea faptul că nerespectarea de către personalul operatorului economic a obligației prevăzute la art. 4 alin. (121) constituia constravenție.

Noua reglementare

Art. 10 lit. hh) și ii) – Abrogate

 

Art. 11 alin. (1) lit. b) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 186/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) lit. b) prevedea: Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționau cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

(…)

b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), u), x), y), z), bb), cc), ee), ff) și hh), cu amendă în cuantum de 9.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. a);

(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, pentru contravenția prevăzută la lit. cc).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) lit. b) dispune: „Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

(…)

b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), u), x), y), z), bb), cc), ee) și ff), cu amendă în cuantum de 9.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. a);

(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, pentru contravenția prevăzută la lit. cc)”.

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (Legea nr. 186/2015) was last modified: iulie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.