Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – modificări (Legea nr. 180/2015)

7 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2089

Despre

  • M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015
  • Legea nr. 180/2015
  • O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 18/2009
(M. Of. nr. 155 din 12 martie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 180/2015
(M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015)
modifică:  art. 1 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) în partea introductivă și (2), art. 2 lit. b), art. 4 alin. (4) lit. g), art. 4 alin. (4) lit. g), art. 5,  art. 19 lit. a),  art. 22 alin. (1) lit. a), art. 241 alin. (1) lit. c)
introduce: art. 3 alin. (21) , art. 4 alin. (1) lit. b1), art. 4 alin. (31)
abrogă: art. 11 alin. (22) lit. c), art. 20 alin. (1) lit. e)

 

Campania Back to  Law School

În M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 180/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (M. Of. nr. 155 din 12 martie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011 (M. Of. nr. 503 din 14 iulie 2011).

 

Art. 1 alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că respectiva ordonanță de urgență stabilea lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, precum și etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și asociațiilor de proprietari.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (2), se exceptau de la prevederile respectivei ordonanțe de urgență blocurile de locuințe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „Prezenta ordonanță de urgență stabilește lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până în anul 1990, precum și etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și asociațiilor de proprietari”.

De asemenea, art. 1 alin. (2) stabilește: „Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență:

a) blocurile de locuințe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice;

b) blocurile de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente”.

 

Art. 11 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) în partea introductivă dispunea faptul că prevederile respectivei ordonanțe de urgență se aplicau în mod corespunzător și locuințelor realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, cu diferite destinații.

De asemenea, art. 11 alin. (2) prevedea faptul că erau exceptate de la prevederile alin. (1) locuințele clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, precum și locuințele amplasate în centrele istorice ale localităților, în zonele de protecție a monumentelor și/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) în partea introductivă prevede: „Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și locuințelor realizate după proiecte elaborate până în anul 1990, cu destinația de:”.

De asemenea, art. 11 alin. (2) dispune: „Se exceptează de la prevederile alin. (1):

a) locuințele clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, precum și locuințele amplasate în centrele istorice ale localităților, în zonele de protecție a monumentelor și/sau în zonele construite protejate, aprobate potrivit legii;

b) locuințele expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente”.

 

Art. 2 lit. b) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) explica sintagma „program local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” ca fiind documentul fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, precum și, după caz, cu avizele conforme și prealabile ale Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului prevăzute la art. 11 alin. (22) lit. c), întocmit în vederea fundamentării alocațiilor de la bugetul local și de la bugetul de stat”.

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b) explică următoarea sintagmă astfel: „program local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – documentul fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocațiilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, denumit în continuare program local”.

 

Art. 3 alin. (21) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (21) dispune: „Blocurile de locuințe și/sau locuințele expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică se includ în programele locale numai după executarea lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a acestora”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. b1) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Noua reglementare

La art. 4 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. b1) prevede: „Lucrările de intervenție/Activitățile pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgență, sunt:

(…)

b1) lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum”.

 

Art. 4 alin. (31) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)
Noua reglementare

La art. 4, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (31) stabilește: „Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă și al creșterii eficienței energetice”.

 

Art. 4 alin. (4) lit. g) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) lit. g) prevedea faptul că odată cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1) puteau fi eligibile în sensul respectivei ordonanțe de urgență și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic:

(…)

g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) lit. g) prevede: „Odată cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgență și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic:

(…)

g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum”.

 

Art. 4 alin. (4) lit. j) O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Noua reglementare

La art. 4 alin. (4), după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) lit. j) prevede: „Odată cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgență și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic:

(…)

j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață”.

 

Art. 5 O.U.G. nr. 18/2009 (Legea nr. 180/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 dispunea faptul că realizarea lucrărilor de intervenție avea ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune: „Realizarea lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât nivelul optim din punctul de vedere al costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de performanță în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcționare este pozitivă. Pentru încălzirea locuințelor, consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire se va situa sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiții de eficiență economică”.

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – modificări (Legea nr. 180/2015) was last modified: iulie 6th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter