Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor – modificări (Legea nr. 180/2016)

18 oct. 2016
1 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 24.039

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 17/1996
(M. Of. nr. 74 din 11 aprilie 1996; cu modif. ult.)
Legea nr. 180/2016
(M. Of. nr. 812 din 14 octombrie 2016)
modifică: art. 46; art. 47 lit. d) și g); art. 47 lit. j); art. 48; art. 49; art. 51; art. 52
introduce: art. 47 lit. c1);  art. 47 lit. g1); art. 47 lit. k); art. 521-523

 

În M. Of. nr. 812 din 14 octombrie 2016, a fost publicată Legea nr. 180/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 46 din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 stabilea faptul că prin uz de armă, în sensul respectivei legi, se înțelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 dispune următoarele:

Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înțelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale prevăzut la art. 47”.

 

Art. 47 lit. c1) din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

 

Noua reglementare

La art. 47, după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. c1).

Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. c1) prevede următoarele:

c1) împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane;”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 47 lit. d) și g) din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Veche areglemenentare

În vechea reglemenentare, art. 47 lit. d) și g) stabileau faptul că persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situații: (…)

d) pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârșirea unor infracțiuni, încearcă să fugă;

(…)

g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflați în stare legală de deținere; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. d) și g) dispun următoarele: persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situații: (…)

d) pentru imobilizarea unei persoane care amenință cu comiterea cu violență a unei fapte prevăzute de legea penală sau care, după comiterea acesteia, nu se supune imobilizării, somațiilor sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor;

(…)

g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea persoanelor care, potrivit legii, au fost private de libertate cu scopul înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică;”.

 

Art. 47 lit. g1) din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

 

Noua reglementare

La art. 47, după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. g1).

Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. g1) stabilește următoarele:

g1) pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu se supune imobilizării, somațiilor sau încearcă să fugă și nu poate fi oprită prin alte mijloace;”.

 

Art. 47 lit. j) din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 lit. j) prevedea faptul că persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situații: (…)

j) în executarea intervenției antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroriști, în scopul reținerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor și restabilirii ordinii publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. j) dispune următoarele:

j) în executarea intervenției antiteroriste sau intervenției contrateroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroriști, în scopul reținerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor sau altor persoane și restabilirii ordinii publice;”.

 

Art. 47 lit. k) din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

 

Noua reglementare

La art. 47, după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k).

Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. k) prevede următoarele:

k) în executarea intervenției în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate”.

 

Art. 48 din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 stabilea faptul că persoanele autorizate să dețină, să poarte și să folosească arme pentru pază sau autoapărare pot face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 dispune următoarele:

Personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale autorizat să dețină, să poarte și să folosească arme de foc din dotare poate face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii”.

 

Art. 49 din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 stabilea faptul că în cazurile prevăzute la art. 47 lit. c), d), g), h) și i), se va face uz de armă numai după ce s-a făcut somația legală.

Somația se face prin cuvântul „Stai!”. În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: „Stai, că trag!”. Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

În cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. 2, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

În cazul prevăzut la art. 47 lit. h) și i), se face uz de armă numai după ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanților, somația: „Părăsiți …, vom folosi arme de foc!”.

În situațiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f) și j), precum și la art. 48, se poate face uz de armă fără somație, dacă lipsește timpul necesar pentru aceasta.

În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se execută un foc în plan vertical, iar apoi se va trage în pneurile acestora în scopul imobilizării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 prevede următoarele:

Uzul de armă se face numai după somația legală.

Somația se face prin cuvintele: «Stai, stai că trag!». În caz de nesupunere, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcție presupus sigură care să nu pericliteze viața, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

În cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. 2, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia. În cazul prevăzut la art. 47 lit. h) și i), se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanților, somația: «Părăsiți ……, vom folosi arme de foc!».

Prin excepție de la prevederile alin. 1, în situațiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f), j) și k), precum și la art. 48, se poate face uz de armă fără somație, dacă lipsește timpul necesar pentru aceasta.

În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora”.

 

Art. 51 din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 stabilea faptul că uzul de armă, în condițiile și situațiile prevăzute în prezentul capitol, se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

Dacă uzul de armă și-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.

Persoanei rănite trebuie să i se dea primul-ajutor și îngrijiri medicale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 dispune următoarele:

Uzul de armă, în condițiile și situațiile prevăzute în prezentul capitol, se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută uzul de armă, încetarea atacului sau a stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai acționa sau neutralizarea acțiunilor ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morții acestora.

Dacă uzul de armă și-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.

Cel care a făcut uz de armă este obligat să acționeze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.

Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent, potrivi legii, de către instituția din care face parte persoana care a executat uzul de armă”.

 

Art. 52 din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 prevedea faptul că se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, femeilor și bătrânilor.

Se interzice uzul de armă:

a) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a unei persoane;

b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 stabilește următoarele:

Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor și persoanelor cu handicap vizibil, precum și în situația în care s-ar primejdui viața altor persoane, cu excepția:

_

a) cazurilor în care se înfăptuiește un atac armat izolat sau în grup împotriva persoanelor prevăzute la art. 47 lit. a) și b);

b) situațiilor prevăzute la art. 47 lit. j) și k).

Se interzice uzul de armă:

a) în situația în care s-ar viola, în mod intenționat, teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin;

b) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat izolat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a unei persoane”.

 

Art. 521-523 din Legea nr. 17/1996 (modificată prin Legea nr. 180/2016)

 

Noua reglementare

După art. 52 se introduc trei noi articole, art. 521-523.

Potrivit noii reglementări, art. 521-523  stabilesc următoarele:

Art. 521

Uzul de armă executat în condițiile și în situațiile prevăzute de prezenta lege înlătură caracterul penal al faptei și răspunderea materială a personalului instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Art. 522

Instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale au obligația de a pregăti personalul autorizat să dețină, să poarte și să folosească arme de foc cu privire la condițiile utilizării acestora și de a institui testări teoretice și practice periodice ale acestui personal.

Art. 523

Prevederile art. 46-52 se aplică inclusiv instituțiilor care au încadrate persoane care ocupă funcții ce implică exercițiul autorității publice, înarmate cu arme de foc, în situațiile în care uzul de armă nu este reglementat prin lege specială”.

Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor – modificări (Legea nr. 180/2016) was last modified: octombrie 17th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter