Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

1 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1527

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 165/2016
(M. Of. nr. 572 din 28 iulie 2016)
Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”)
Cap. II („Definiții”)
Cap. III („Principii generale de gestionare a riscurilor privind operațiunile petroliere offshore”)
Cap. IV („Considerente privind siguranța și mediul cu privire la acordurile petroliere”)
Cap. V („Participarea publicului cu privire la efectele operațiunilor petroliere offshore planificate de explorare asupra mediului)
Cap. VI („Operațiuni petroliere offshore în perimetrele petroliere”)
Cap. VII („Răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”)
Cap. VIII („Funcționarea Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră”)
Cap. IX („Rolul Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră”)
Cap. X („Documente de transmis pentru efectuarea operațiunilor petroliere offshore”)
Cap. XI („Raportul privind pericolele majore asociate cu o instalație de exploatare”)
Cap. XII („Raportul privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă”)
Cap. XIII („Planul intern de intervenție în caz de urgență„)
Cap. XIV („Notificarea și informațiile privind operațiunile la sondă”)
Cap. XV („Notificarea privind operațiunile combinate”)
Cap. XVI („Verificarea independentă”)
Cap. XVII („Prerogativele autorității competente în ceea ce privește operațiunile de pe instalații”)
Cap. XVIII („Prevenirea accidentelor majore de către operatori și proprietari”)
Cap. XIX („Operațiuni petroliere offshore efectuate în afara Uniunii Europene”)
Cap. XX („Asigurarea respectării cadrului de reglementare pentru prevenirea accidentelor majore”)
Cap. XXI („Raportarea confidențială referitoare la preocupările în materie de siguranță”)
Cap. XXII („Schimbul de informații”)
Cap. XXIII („Transparența”)
Cap. XXIV („Raportarea privind siguranța și impactul asupra mediului”)
Cap. XXV („Investigația în urma unui accident major”)
Cap. XXVI („Cooperarea autorității competente cu autorități competente din alte state membre ale Uniunii Europene”)
Cap. XXVII („Cerințele privind planurile interne de intervenție în caz de urgență”)
Cap. XXVIII („Planurile externe de intervenție în caz de urgență și capacitatea de pregătire în situații de urgență”)
Cap. XXIX („Intervenția în caz de urgență”)
Cap. XXX („Capacitatea transfrontalieră de pregătire și intervenție în caz de urgență a statelor membre în a căror jurisdicție se efectuează operațiuni petroliere offshore”)
Cap. XXXI („Abordarea coordonată în vederea siguranței operațiunilor petroliere offshore la nivel internațional”)
Cap. XXXII („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. XXXIII („Modificarea lit. b) a pct. 13 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”)
Cap. XXXIV („Dispoziții tranzitorii”)
Cap. XXXV („Anexe”)

 

În M. Of. nr. 572 din 28 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”)

Cap. II („Definiții”)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Cap. III („Principii generale de gestionare a riscurilor privind operațiunile petroliere offshore”)

Cap. IV („Considerente privind siguranța și mediul cu privire la acordurile petroliere”)

Cap. V („Participarea publicului cu privire la efectele operațiunilor petroliere offshore planificate de explorare asupra mediului)

Cap. VI („Operațiuni petroliere offshore în perimetrele petroliere”)

Cap. VII („Răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”)

Cap. VIII („Funcționarea Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră”)

Cap. IX („Rolul Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră”)

Cap. X („Documente de transmis pentru efectuarea operațiunilor petroliere offshore”)

Cap. XI („Raportul privind pericolele majore asociate cu o instalație de exploatare”)

Cap. XII („Raportul privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă”)

Cap. XIII („Planul intern de intervenție în caz de urgență„)

Cap. XIV („Notificarea și informațiile privind operațiunile la sondă”)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cap. XV („Notificarea privind operațiunile combinate”)

Cap. XVI („Verificarea independentă”)

Cap. XVII („Prerogativele autorității competente în ceea ce privește operațiunile de pe instalații”)

Cap. XVIII („Prevenirea accidentelor majore de către operatori și proprietari”)

Cap. XIX („Operațiuni petroliere offshore efectuate în afara Uniunii Europene”)

Cap. XX („Asigurarea respectării cadrului de reglementare pentru prevenirea accidentelor majore”)

Cap. XXI („Raportarea confidențială referitoare la preocupările în materie de siguranță”)

Cap. XXII („Schimbul de informații”)

Cap. XXIII („Transparența”)

Cap. XXIV („Raportarea privind siguranța și impactul asupra mediului”)

Cap. XXV („Investigația în urma unui accident major”)

Cap. XXVI („Cooperarea autorității competente cu autorități competente din alte state membre ale Uniunii Europene”)

Cap. XXVII („Cerințele privind planurile interne de intervenție în caz de urgență”)

Cap. XXVIII („Planurile externe de intervenție în caz de urgență și capacitatea de pregătire în situații de urgență”)

Cap. XXIX („Intervenția în caz de urgență”)

Cap. XXX („Capacitatea transfrontalieră de pregătire și intervenție în caz de urgență a statelor membre în a căror jurisdicție se efectuează operațiuni petroliere offshore”)

Cap. XXXI („Abordarea coordonată în vederea siguranței operațiunilor petroliere offshore la nivel internațional”)

Cap. XXXII („Contravenții și sancțiuni”)

Cap. XXXIII („Modificarea lit. b) a pct. 13 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”)

Cap. XXXIV („Dispoziții tranzitorii”)

Cap. XXXV („Anexe”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei legi.

Cap. I („Obiectul și domeniul de aplicare”) din Legea nr. 165/2016

Cap. I prevede faptul că respectiva lege are ca obiect stabilirea cerințelor minime necesare pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor unor astfel de accidente ce vizează operațiunile petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicția României, determinate conform principiilor dreptului internațional și convențiilor internaționale la care România a aderat, Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată, și oricăror altor acte normative aplicabile.

De asemenea, respectiva lege nu aduce atingere Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II („Definiții”) din Legea nr. 165/2016

Cap. II stabilește definiții ale unor termeni utilizați în textul legii, precum acord petrolier, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, accident major etc.

Cap. III („Principii generale de gestionare a riscurilor privind operațiunile petroliere offshore”) din Legea nr. 165/2016

Cap. III dispune faptul că operatorii au obligația să adopte toate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operațiunilor petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicția României, să respecte cerințele prevăzute în legislația relevantă în vigoare, precum și reglementările emise și măsurile impuse de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile și procedurile interne relevante ale operatorului.

În continuare, este prevăzut faptul că operatorii nu sunt eliberați de obligațiile reglementate la alin. (1) în cazul în care acțiunile sau omisiunile care au condus sau au contribuit la accidente majore aparțin contractorilor lor.

De asemenea, în cazul unui accident major, operatorii au obligația să ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele acestuia asupra sănătății umane și asupra mediului.

În fine, operatorii au obligația să se asigure că operațiunile petroliere offshore sunt efectuate în baza unei gestionări sistematice a riscurilor, astfel încât riscurile reziduale de accidente majore în cazul persoanelor, mediului și instalațiilor offshore să fie acceptabile.

Cap. IV („Considerente privind siguranța și mediul cu privire la acordurile petroliere”) din Legea nr. 165/2016

Cap. IV stabilește faptul că deciziile privind încheierea sau transferarea acordurilor petroliere având ca obiect operațiuni petroliere offshore țin seama de capacitatea solicitantului de a respecta cerințele cu privire la executarea operațiunilor petroliere offshore, astfel cum este prevăzut în acordul petrolier, reglementat de legislația relevantă națională în vigoare și de legislația Uniunii Europene direct aplicabilă.

De asemenea, sunt prevăzuți și factorii de care se ține cont în evaluarea capacității tehnice și financiare a solicitantului unui acord petrolier.

Cap. V („Participarea publicului cu privire la efectele operațiunilor petroliere offshore planificate de explorare asupra mediului) din Legea nr. 165/2016

Cap. V dispune faptul că forajul unei sonde în scopul explorării printr-o instalație neproductivă începe numai după ce titularul de acord petrolier a desfășurat, din timp și în mod efectiv, procedurile de consultare a publicului în ceea ce privește posibilele efecte asupra mediului ale operațiunilor petroliere offshore planificate. Procedurile de consultare a publicului se desfășoară cu respectarea legislației Uniunii Europene de directă aplicare și, în special, a prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; cu modif. și compl. ult.

De asemenea, sunt prevăzute și obligațiile care trebuie îndeplinite în cazul în care consultarea publicului nu s-a desfășurat potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM.

Cap. VI („Operațiuni petroliere offshore în perimetrele petroliere”) din Legea nr. 165/2016

Cap. VI prevede faptul că instalațiile de exploatare și infrastructură conectată sunt operate doar în perimetrele autorizate și numai de către operatori desemnați în acest scop, conform prevederilor art. 4 alin. (3).

De asemenea, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, solicită titularului de acord petrolier să se asigure că operatorul are capacitatea de a respecta cerințele pentru operațiunile petroliere specifice din cadrul acordului petrolier.

În fine, pe întreaga durată a operațiunilor petroliere offshore autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, solicită titularului de acord petrolier să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că operatorul respectă cerințele și își îndeplinește funcțiile și responsabilitățile în temeiul respectivei legi.

Cap. VII („Răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”) din Legea nr. 165/2016

Cap. VII dispune faptul că fără a aduce atingere domeniului de aplicare a răspunderii de mediu referitoare la prevenirea și repararea prejudiciilor aduse mediului, astfel cum este reglementat prin O.U.G. nr. 68/2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008; cu modif. și compl. ult., titularul acordului petrolier este răspunzător financiar pentru prevenirea și repararea prejudiciilor asupra mediului, așa cum sunt definite la art. 2 din O.U.G. nr. 68/2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, provocate de operațiunile petroliere offshore efectuate de titularul acordului petrolier sau de operator ori în numele acestora.

Cap. VIII („Funcționarea Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră”) din Legea nr. 165/2016

Cap. VIII stabilește faptul că se înființează Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, fiind prezentate, de asemenea, și atribuțiile acesteia.

Cap. IX („Rolul Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră”) din Legea nr. 165/2016

Cap. IX prevede, printre altele,  faptul că autoritatea competentă acționează independent de politicile, de deciziile de reglementare sau de alte considerații care nu sunt legate de atribuțiile care îi revin în conformitate cu respectiva lege și cu respectarea principiilor stabilite la art. 8.

De asemenea, autoritatea competentă stabilește nivelul responsabilităților proprii prin regulamentul de organizare și funcționare și al responsabilităților operatorului și ale proprietarului privind controlul riscurilor de accidente majore.

Cap. X („Documente de transmis pentru efectuarea operațiunilor petroliere offshore”) din Legea nr. 165/2016

Cap. X stabilește faptul că operatorul sau proprietarul are obligația de a transmite autorității competente anumite documente, fiind de asemenea și prezentate.

Cap. XI („Raportul privind pericolele majore asociate cu o instalație de exploatare”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XI dispune faptul că operatorul are obligația de a elabora un raport privind pericolele majore referitor la o instalație de exploatare, care se transmite autorității competente. Raportul va cuprinde informațiile menționate în anexa nr. 1 părțile II și V și este actualizat dacă este cazul sau atunci când acest lucru este solicitat de autoritatea competentă, pe criterii obiective și nediscriminatorii și justificat în scris.

De asemenea, reprezentanții lucrătorilor sunt consultați în etapele relevante în cursul pregătirii raportului privind pericolele majore referitor la o instalație de exploatare și sunt oferite probe în acest sens în conformitate cu anexa nr. 1 partea II pct. 3.

În plus, raportul privind pericolele majore referitor la o instalație de exploatare poate fi pregătit în legătură cu un grup de instalații care fac obiectul acordului autorității competente.

Cap. XII („Raportul privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XII stabilește faptul că proprietarul pregătește un raport privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă, care se transmite autorității competente. Raportul respectiv cuprinde informațiile menționate în anexa nr. 1 părțile III și V și este actualizat dacă este cazul sau atunci când acest lucru este solicitat în scris și justificat pe criterii nediscriminatorii și obiective de autoritatea competentă.

De asemenea, reprezentanții lucrătorilor sunt consultați în cursul etapelor relevante ale pregătirii raportului privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă și sunt oferite probe în acest sens în conformitate cu anexa nr. 1 partea III pct. 2.

Cap. XIII („Planul intern de intervenție în caz de urgență”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XIII prevede faptul că operatorii sau proprietarii, după caz, au obligația de a elabora planuri interne de intervenție în caz de urgență, care se transmit în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. g) și se actualizează la solicitarea autorității competente. Planurile se pregătesc în conformitate cu art. 27, ținând seama de evaluarea riscului de accident major efectuată pe parcursul pregătirii celui mai recent raport privind pericolele majore. Planul intern de intervenție în caz de urgență include o analiză a eficienței intervenției în cazul unei scurgeri de petrol.

Cap. XIV („Notificarea și informațiile privind operațiunile la sondă”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XIV dispune faptul că  operatorul unei sonde pregătește notificarea care se transmite în temeiul art. 10 alin. (1) lit. h) autorității competente. Respectiva notificare se transmite în termenul stabilit de autoritatea competentă înainte de începerea operațiunii la sondă. Respectiva notificare privind operațiunile la sondă include informații referitoare la proiectarea sondei și la operațiunile la sondă propuse, în conformitate cu anexa nr. 1 partea IV. Aceasta include o analiză a eficienței intervenției în cazul unei scurgeri de petrol.

Cap. XV („Notificarea privind operațiunile combinate”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XV stabilește faptul că operatorii și proprietarii implicați într-o operațiune combinată pregătesc împreună notificarea, care se transmite în temeiul art. 10 alin. (1) lit. i). Notificarea conține informațiile specificate în anexa nr. 1 partea VII. Unul dintre operatorii respectivi transmite notificarea privind operațiunile combinate autorității competente. Notificarea este transmisă în termenul stabilit de autoritatea competentă înainte de începerea operațiunilor combinate.

Cap. XVI („Verificarea independentă”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XVI dispune faptul că operatorii și proprietarii stabilesc sisteme de verificare independentă și pregătesc o descriere a sistemelor respective, care se transmite în temeiul art. 10 alin. (1) lit. d) și se include în sistemul de gestionare a siguranței și a mediului transmis în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b). Descrierea conține informațiile specificate în anexa nr. 1 partea V.

De asemenea, rezultatele verificării independente nu aduc atingere răspunderii pe care o are operatorul sau proprietarul pentru funcționarea corectă și în condiții de siguranță a echipamentului și a sistemelor în curs de verificare.

Cap. XVII („Prerogativele autorității competente în ceea ce privește operațiunile de pe instalații”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XVII stabilește prerogativele autorității competente.

Cap. XVIII („Prevenirea accidentelor majore de către operatori și proprietari”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XVIII stabilește faptul că autoritatea competentă solicită operatorilor și proprietarilor să pregătească un document prin care aceștia au obligația de a implementa politica generală de prevenire a accidentelor majore în cadrul operațiunilor petroliere offshore organizate de aceștia, inclusiv prin aplicarea unor modalități corespunzătoare de monitorizare în vederea asigurării eficacității politicii respective. Documentul conține informațiile specificate în anexa nr. l partea VIII.

Cap. XIX („Operațiuni petroliere offshore efectuate în afara Uniunii Europene”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XIX dispune faptul că societățile înregistrate pe teritoriul României, care efectuează direct sau prin filiale operațiuni petroliere offshore în afara Uniunii Europene ca titular de acord petrolier sau ca operatori, au obligația de a raporta autorității competente circumstanțele oricărui accident major în care au fost implicate.

De asemenea, în solicitarea de raport în temeiul alin. (1), autoritatea competentă specifică detaliile informațiilor cerute. Schimbul de rapoarte de acest tip se desfășoară în conformitate cu art. 26 alin. (1).

Cap. XX („Asigurarea respectării cadrului de reglementare pentru prevenirea accidentelor majore”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XX prevede faptul că operatorii și proprietarii respectă măsurile stabilite în raportul privind pericolele majore și în planurile menționate în notificarea privind operațiunile la sondă și în notificarea privind operațiunile combinate, transmise în temeiul art. 10 alin. (1) lit. e), h) și, respectiv, lit. i).

Cap. XXI („Raportarea confidențială referitoare la preocupările în materie de siguranță”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXI stabilește faptul că autoritatea competentă stabilește mecanisme:

a) pentru raportarea confidențială referitoare la preocupările în materie de siguranță și de mediu legate de operațiunile petroliere offshore pe care le primește din orice sursă; precum și pentru investigarea unor astfel de raportări, menținând în același timp anonimatul persoanelor în cauză.

De asemenea, operatorii și proprietarii comunică lucrătorilor proprii și contractorilor care au legătură cu operațiunea și lucrătorilor acestor contractori detaliile înțelegerilor naționale privind mecanismele prevăzute la alin. (1) și să se asigure că referințe la astfel de raportări confidențiale sunt incluse în notificări transmise către aceștia și în programele de instruire.

Cap. XXII („Schimbul de informații”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXII dispune faptul că operatorii și proprietarii furnizează autorității competente cel puțin informațiile din anexa nr. 9.

Cap. XXIII („Transparența”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXIII dispune faptul că autoritatea competentă pune la dispoziția publicului informațiile menționate în anexa nr. 9.

Cap. XXIV („Raportarea privind siguranța și impactul asupra mediului”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXIV stabilește faptul că autoritatea competentă prezintă un raport anual Comisiei Europene care conține informațiile specificate în anexa nr. 9 pct. 3.

De asemenea, schimbul de informații în conformitate cu art. 22 și publicarea informațiilor în conformitate cu art. 23 se realizează de către autoritatea competentă.

Cap. XXV („Investigația în urma unui accident major”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXV prevede faptul că autoritatea competentă asigură investigarea amănunțită a accidentelor majore, inclusiv inspecții și măsuri de constrângere, împreună cu alte autorități cu atribuții legale în acest sens, fiecare în zona sa de competență.

De asemenea, autoritatea competentă pune la dispoziția Comisiei Europene un rezumat al constatărilor elaborate în conformitate cu alin. (1), fie la terminarea investigațiilor, fie la finalizarea procedurilor legale, în funcție de context. Autoritatea competentă publică versiunea neconfidențială a constatărilor.

În fine, autoritatea competentă pune în aplicare orice recomandări rezultate în urma investigației prevăzute la alin. (1) care țin de competența sa.

Cap. XXVI („Cooperarea autorității competente cu autorități competente din alte state membre ale Uniunii Europene”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXVI stabilește faptul că autoritatea competentă desfășoară un schimb periodic și reciproc de cunoștințe, informații și experiență cu alte autorități competente, prin intermediul Grupului autorităților offshore ale Uniunii Europene în materie de petrol și gaze, și participă la consultări referitoare la implementarea legislației naționale și ale Uniunii Europene cu industria de profil, alte părți interesate și Comisia Europeană.

Cap. XXVII („Cerințele privind planurile interne de intervenție în caz de urgență”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXVII dispune faptul că planurile interne de intervenție în caz de urgență care se pregătesc de către operator sau proprietar în conformitate cu art. 13 și care se transmit în temeiul art. 10 alin. (1) lit. g) sunt:

a) puse în practică fără întârziere, pentru a interveni în cazul oricărui accident major sau în cazul unei situații în care există riscuri iminente de accident major; și

b) corelate cu planul extern de intervenție în caz de urgență menționat la art. 28.

Cap. XXVIII („Planurile externe de intervenție în caz de urgență și capacitatea de pregătire în situații de urgență”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXVIII prevede faptul că autoritățile responsabile la nivel național pregătesc planuri externe de intervenție în caz de urgență referitoare la toate instalațiile petroliere offshore sau la infrastructura conectată și la zonele potențial afectate aflate sub jurisdicția României. Structura-cadru a planului extern de intervenție în caz de urgență se va aproba prin hotărâre a Guvernului și va conține minimum informațiile prevăzute în anexa nr. 7.

Cap. XXIX („Intervenția în caz de urgență”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXIX dispune faptul că operatorul sau, dacă este cazul, proprietarul notifică imediat autorităților responsabile, inclusiv autorității competente, un accident major sau o situație care prezintă un risc iminent de accident major. Notificarea respectivă descrie împrejurările, inclusiv, dacă este posibil, originea, impactul probabil asupra mediului și potențialele consecințe majore.

Cap. XXX („Capacitatea transfrontalieră de pregătire și intervenție în caz de urgență a statelor membre în a căror jurisdicție se efectuează operațiuni petroliere offshore”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXX stabilește faptul că în cazul în care autoritatea competentă consideră că un risc major aferent unei operațiuni petroliere offshore care urmează să aibă loc sub jurisdicția României este de natură să aibă efecte semnificative asupra mediului dintr-un alt stat membru, aceasta, înainte de demararea operațiunii, transmite informațiile relevante autorității competente din statul membru potențial afectat și depune toate eforturile, împreună cu autoritatea competentă a statului membru potențial afectat, pentru adoptarea unor măsuri de prevenire a daunelor. Atunci când consideră teritoriul României potențial afectat, autoritatea competentă solicită autorității competente din statul sub jurisdicția căruia urmează să aibă loc operațiunea petrolieră offshore să îi transmită toate informațiile relevante. Autoritatea competentă evaluează împreună cu autoritățile competente din celelalte state membre, după caz, eficacitatea măsurilor, fără a aduce atingere funcțiilor de reglementare ale autorității competente în a cărei jurisdicție ar avea loc operația în cauză în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) – c).

Cap. XXXI („Abordarea coordonată în vederea siguranței operațiunilor petroliere offshore la nivel internațional”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXXI prevede faptul că în activitatea sa, autoritatea competentă va coopera cu autoritățile din țările membre și cele din țările terțe învecinate pentru a promova măsuri preventive și planuri regionale de intervenție comună în caz de urgență. Se vor lua în considerare în legislația națională standardele de siguranță promovate de Comisia Europeană și de statele membre.

Cap. XXXII („Contravenții și sancțiuni”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXXII stabilește faptul că constituie contravenții nerespectarea de către titularul acordului petrolier/operator a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (1) și (6), art. 10,art. 11 alin. (1), (4), (5) și (7), art. 12 alin. (1) și (7), art. 13 alin. (1), (3) și (4), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3), art. 28 alin. (6), art. 29 alin. (1) și (2).

Cap. XXXIII („Modificarea lit. b) a pct. 13 al art. 2 din O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXXIII dispune faptul că la art. 2 pct. 13 din O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) prejudiciul asupra apelor – orice prejudiciu care are efecte negative grave:

(i) asupra stării ecologice, chimice sau cantitative sau asupra potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite de Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din legea respectivă; sau

(ii) asupra stării ecologice a apelor marine în cauză, astfel cum au fost definite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare, în măsura în care aspectele speciale privind starea ecologică a mediului marin nu fac deja obiectul Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare”.

Cap. XXXIV („Dispoziții tranzitorii”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXXIV prevede faptul că în ceea ce privește proprietarii, operatorii de instalații de producție planificate și operatorii care planifică sau execută operațiuni la sondă, Guvernul aplică actele cu putere de lege și actele administrative relevante adoptate până la 1 septembrie 2016. În ceea ce privește instalațiile existente, Guvernul aplică actele cu putere de lege și actele administrative relevante de la data fixată pentru reexaminarea documentației de evaluare a riscurilor, nu mai târziu de 19 iulie 2018.

În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea competentă va elabora normele de aplicare a acesteia, pe care le va supune aprobării Guvernului.

Cap. XXXV („Anexe”) din Legea nr. 165/2016

Cap. XXXV stabilește faptul că anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din respectiva lege.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 165/2016

Respectiva lege transpune prevederile Directivei 2013/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 178 din 28 iunie 2013.

 

Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore was last modified: august 1st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter