Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv – completări (O.U.G. nr. 21/2015)

2 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2212

Despre

  • M. Of. nr. 468 din 29 iunie
  • O.U.G. nr. 21/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire
Actele modificateActul modificatorSumar
Legea nr. 165/2013
(M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 21/2015
(M. Of. nr. 468 din 29 iunie 2015)
introduce: art. 21 alin. (62), art. 151
O.U.G. nr. 94/2000
(M. Of. nr. 797 din 1 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.)
modifică: art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (5)
introduce: art. 3 alin. (1) lit. f) și g), art. 3 alin. (11)


În M. Of. nr. 468 din 29 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. și compl. ult.), precum și a art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (M. Of. nr. 797 din 1 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.).

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere următoarele:

– urgența și necesitatea finalizării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,

– apariția unui blocaj în soluționarea dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care este cauzat de imposibilitatea stabilirii categoriei de folosință a unor terenuri care fac obiectul acestora, situație extraordinară care poate conduce la nerespectarea termenelor legale de soluționare a dosarelor de despăgubire,

– faptul că Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, a prevăzut posibilitatea ca beneficiarii deciziilor de compensare să poată valorifica punctele acordate prin achiziționarea de imobile din Fondul național la licitația publică națională, începând cu data de 1 ianuarie 2016,

– împiedicarea participării la licitația publică națională a persoanelor îndreptățite ale căror dosare de despăgubire se află în situația de blocaj sus-menționată și, implicit, pentru a preveni formularea unor acțiuni în justiție care ar putea avea ca finalitate obligarea statului român la actualizarea cuantumului unor despăgubiri și la plata unor penalități și dobânzi, ceea ce ar genera cheltuieli excesive și neasumate între cheltuielile bugetului de stat pentru următorii ani, fapt care ar putea conduce la blocarea întregului proces de despăgubire,

– evitarea creării situației în care persoanele nemulțumite de blocajul sus-menționat s-ar putea adresa Curții Europene a Drepturilor Omului, iar aceasta ar putea relua procedurile de sancționare a României după ce acestea au fost reduse substanțial ca urmare a apariției Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare,

– faptul că pe rolul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România există cereri de restituire cu privire la imobile în care se desfășoară activități de învățământ, sănătate și/sau cultură, iar restituirea în natură a acestora, cu menținerea afectațiunii de interes public pe o perioadă de 10 ani, se stabilește doar la propunerea motivată a autorităților administrației publice centrale și locale,

– adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure soluționarea dosarelor de despăgubire în termenele prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și modificarea componenței Comisiei speciale de retrocedare, pentru a se asigura reprezentarea în cadrul acesteia a ministerelor cu responsabilități în coordonarea administrației locale.

Completarea Legii nr. 165/2013

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 165/2013 prin O.U.G. nr. 21/2015:

Art. 151 Legea nr. 165/2013 (completată prin O.U.G. nr. 21/2015)

Noua reglementare

După art. 15, se introduce un nou articol, art. 151.

Potrivit noii reglementări, art. 151 prevede: „(1) În situația în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosință a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, dosarele de despăgubire nu se completează cu informațiile solicitate, se prezumă următoarele:

a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităților de tip urban și pe care existau construcții, o suprafață de până la 1.000 mp avea categoria de folosință curți și construcții;

b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităților de tip rural și pe care existau construcții, o suprafață de până la 3.000 mp avea categoria de folosință curți și construcții.

(2) Pentru suprafețele care excedează limitelor prevăzute la alin. (1) și pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafața maximă prevăzută la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Naționale, Comisia Națională invalidează deciziile entităților învestite de lege, cu excepția celor emise în baza unor hotărâri judecătorești irevocabile/definitive prin care instanțele au stabilit existența și întinderea dreptului”.

Art. 21 alin. (62) Legea nr. 165/2013 (completată prin O.U.G. nr. 21/2015)

Noua reglementare

Monitor Dosare

La art. 21, după alin. (61) se introduce un nou alineat, alin. (62).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (62) prevede: „În cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafața și/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcțiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafață utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime din grila notarială aplicabilă spațiilor de locuit din zona respectivă”.

 

 Modificarea O.U.G. nr. 94/2000

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 prin O.U.G. nr. 21/2015:

Art. 3 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 94/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că în scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Comisia specială de retrocedare, era formată din:

a) un reprezentant din partea Ministerului Culturii și Cultelor (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. a) dispune: „În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din:

a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte (…)”.

Art. 3 alin. (1) lit. f) și g) O.U.G. nr. 94/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2015)

Noua reglementare

La art. 3 alin. (1), după lit. e) se introduc două noi litere, lit. f) și g).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. f) și g) prevăd: „În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din:

(…)

f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

 Art. 3 alin. (11) O.U.G. nr. 94/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2015)

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (11) dispune: „În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura președintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în ședință în prezența a minimum 5 membri și decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți”.

Art. 3 alin. (5) O.U.G. nr. 94/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (5) stabilea faptul că Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum și persoanele din cadrul ANRP, care asigurau secretariatul tehnic al acesteia, beneficiau de indemnizație de ședință reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizația lunară; într-o lună se putea acorda o singură indemnizație, indiferent de numărul ședințelor de lucru.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (5) stabilește: „Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 50% din indemnizația lunară a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, iar persoanele din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizația se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfășoară cel puțin o ședință”.

 

ISTORIC
Acte modificateActe modificatoare
Legea nr. 165/2013
(M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 368/2013 (M. Of. nr. 819 din 21 decembrie 2013)
O.U.G. nr. 115/2013 (M. Of. nr. 835 din 24 decembrie 2013)
D.C.C. nr. 88/2014 (M. Of. nr. 281 din 16 aprilie 2015)
D.C.C. nr. 210/2014 (M. Of. nr. 418 din 5 iunie 2014)
D.C.C. nr. 269/2014 (M. Of. nr. 513 din 9 iulie 2014)
D.C.C. nr. 686/2014 (M. Of. nr. 68 din 27 ianuarie 2015)
Legea nr. 65/2015 (M. Of. nr. 226 din 2 aprilie 2015)
O.U.G. nr. 21/2015 (M. Of. nr. 468 din 29 iunie 2015)
O.U.G. nr. 94/2000
(M. Of. nr. 797 din 1 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.)
Rectificare (M. Of. nr. 955 din 27 octombrie 2005)
O.U.G. nr. 209/2005 (M. Of. nr. 1194 din 30 decembrie 2005)
Legea nr. 263/2006 (M. Of. nr. 572 din 3 iulie 2006)
O.U.G. nr. 35/2009 (M. Of. nr. 249 din 14 aprilie 2009)
O.U.G. nr. 21/2015 (M. Of. nr. 468 din 29 iunie 2015)

 

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv – completări (O.U.G. nr. 21/2015) was last modified: iulie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter