Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF – modificări (Legea nr. 148/2015)

23 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1210

Despre

  • M. Of. nr. 436 din 18 iunie 2015
  • Legea nr. 148/2015
  • Aprobarea O.U.G. nr. 94/2013
  • Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 93/2012
(M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012)
Legea nr. 148/2015
(M. Of. nr. 643 din 18 octombrie 2013)
modifică: art. 6 alin. (2), art. 9 lit. a2), art. 12 alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 211
introduce: art. 16 alin. (2)


 

În M. Of. nr. 436 din 18 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 148/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (M. Of. nr. 643 din 18 octombrie 2013).

Legea nr. 148/2015 modifică indirect O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 93/2012 prin Legea nr. 148/2015:

Art. 6 alin. (2) O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că reglementările ASF puteau fi sub formă de hotărâri, regulamente, norme și instrucțiuni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) prevede: „Reglementările ASF pot fi sub formă de hotărâri, ordine, regulamente, norme și instrucțiuni”.

 

Art. 9 lit. a2) O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. a2) dispunea faptul că membrii Consiliului ASF trebuiau să îndeplinească următoarele condiții:

(…)

a2) să aibă o experiență profesională în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1).

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. a2) dispune: „Membrii Consiliului ASF trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(…)

a2) să aibă o experiență profesională în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1) [să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență]”.

 

Art. 12 alin. (4) O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (4) stabilea faptul că membrii ASF aveau la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezulta din prevederile art. 9.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (4) stabilește: „Pentru înlăturarea oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9 [(1) Membrii Consiliului ASF trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domenii în care ASF are competențe; a1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; a2) să aibă o experiență profesională în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1); b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului; c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese; d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții la următoarele entități: 1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv; 2. societățile de administrare a investițiilor; 3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea; 4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 5. societățile de investiții financiare; d1) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora; e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare; f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal; g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2)], membrii Consiliului ASF au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii”.

 

Art. 14 alin. (1) O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) prevedea: Convocarea Consiliului ASF se făcea de către președinte și/sau prim-vicepreședinte ori de câte ori era necesar sau la solicitarea a cel puțin 9 membri ai acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) prevede: „Convocarea Consiliului ASF se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte, ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 4 membri ai acestuia”.

 

Art. 16 alin. (2) O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Noua reglementare

La art. 16, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) prevede: „Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților prevăzute la art. 8 alin. (2) [Membrii consiliului ASF sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților] pot dispune oricând verificarea activităților ASF”.

 

Art. 17 alin. (2) O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) stabilea faptul că raportul prevăzut la alin. (1) se publica de către ASF, după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) stabilește: „Raportul prevăzut la alin. (1) [În numele ASF, președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al ASF, care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului] se publică de către ASF, după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a”.

 

Art. 211 O.U.G. nr. 93/2012 (modificată prin Legea nr. 148/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 211 prevedea faptul că erau supuse controlului ulterior al Curții de Conturi numai operațiunile comerciale efectuate de ASF, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile financiare anuale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 211 prevede: „Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ASF este supusă controlului Curții de Conturi a României”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 93/2012 (M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012)O.U.G. nr. 12/2013 (M. Of. nr. 127 din 8 martie 2013)
Legea nr. 113/2013 (M. Of. nr. 234 din 23 aprilie 2013)
O.U.G. nr. 55/2013 (M. Of. nr. 331 din 6 iunie 2013)
Rectificare (M. Of. nr. 349 din 13 iunie 2015)
O.U.G. nr. 78/2013 (M. Of. nr. 391 din 29 iunie 2013)
Legea nr. 260/2013 (M. Of. nr. 620 din 4 octombrie 2013)
O.U.G. nr. 94/2013 (M. Of. nr. 643 din 18 octombrie 2013)
Legea nr. 10/2015 (M. Of. nr. 22 din 12 ianuarie 2015)
Legea nr. 148/2015 (M. Of. nr. 643 din 18 octombrie 2013)

 
Consultați sursa informației, site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Înființarea, organizarea și funcționarea ASF – modificări (Legea nr. 148/2015) was last modified: iunie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter