Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol – modificări (Legea nr. 87/2016)

10 mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3647

Despre

  • M. Of. nr. 345 din 5 mai 2016
  • Legea nr. 87/2016
  • Legea nr. 145/2014

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 145/2014
(M. Of. nr. 794 din 31 octombrie 2014)
Legea nr. 87/2016
(M. Of. nr. 345 din 5 mai 2016)
– modifică: art. 3 alin. (2); art. 4 alin. (1); art. 4 alin. (3); art. 4 alin. (4); art. 11 alin. (1); art. 15; art. 20
– introduce: art. 13 alin. (4) și (5)
– abrogă: art. 4 alin. (2); art. 4 alin. (4) lit. d) și e)

 

În M. Of. nr. 345 din 5 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 87/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vom prezenta, în continuare, respectivele modificări.

Art. 3 alin. (2) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) stabilea faptul că valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii și se vizează semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an de la data emiterii. Formularele tipărite și aflate în stoc își mențin valabilitatea până la epuizarea stocului”.

 

Art. 4 alin. (1) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) prevedea faptul că atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și județean, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București și care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) stabilește următoarele: „Atestatul de producător se eliberează de către primari în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii și organizate la nivel local/zonal/ județean/regional/național, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București și care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop, sau de către entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, după caz”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 4 alin. (2) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) dispunea faptul că pentru autoritățile administrației publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) și (5) se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condițiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau de către consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) Abrogat.

 

Art. 4 alin. (3) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (3) prevedea faptul că în vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuții privind furnizarea de servicii de consultanță, informarea și certificarea calității de producător a fermierilor;
d) situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;
e) documentul care atestă afilierea la o organizație/federație/confederație reprezentativă la nivel național, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (3) dispune următoarele:

(3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuții privind furnizarea de servicii de consultanță, informare și certificarea calității de producător a fermierilor”.

 

Art. 4 alin. (4) lit. d) și e) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) lit. d) și e) stabileau faptul că în vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea anumite documente, printre care: situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie; documentul care atestă afilierea la o organizație/federație/confederație reprezentativă la nivel național, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) lit. d) și e) Abrogate.

 

Art. 4 alin. (4) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) prevedea faptul că primarii asigură condițiile necesare pentru informarea publică cu privire la structurile și entitățile prevăzute la alin. (1) și (2), prin afișarea și actualizarea listelor cu acestea la primării, precum și prin publicarea pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) stabilește următoarele:

(4) Primarii asigură obținerea avizului consultativ din partea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz”.

 

Art. 11 alin. (1) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) stabilea faptul că pe durata transportului produselor achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să dețină fila din carnet care justifică proveniența mărfii, cu excepția achiziției acestor produse din piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) stabilește următoarele:

Pe durata transportului produselor achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să dețină fila din carnet care justifică proveniența mărfii, cu excepția achiziției acestor produse din piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante”.

 

Art. 13 alin. (4) și (5) din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Noua reglementare

La art. 13, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (4) și (5) prevăd următoarele:

(4) Producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care comercializează doar producția obținută în propria fermă/gospodărie, care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producție, pot ocupa spații de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținătoare ale unui atestat de producător și ale unui carnet de comercializare. În acest caz, producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezintă obligatoriu administratorului pieței extrasul din Registrul agricol emis de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/exploatează.

(5) În situația în care producătorii agricoli menționați la alin. (4) desfășoară acte de comerț cu alte produse decât cele obținute din propria fermă/gospodărie, aceștia nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (4)”.

 

Art. 15 din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 dispunea faptul că  pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, producătorii agricoli au obligația să înscrie la sfârșitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua/perioada respectivă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 stabilește următoarele:

Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, producătorii agricoli au obligația să înscrie la sfârșitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua/perioada respectivă”.

 

Art. 20 din  Legea nr. 145/2014 (modificată prin Legea nr. 87/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea faptul că după 180 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:

a) borderoul de achiziție (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut la punctul VII, partea IV – Grupa a IV-a – Mijloace bănești și decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare;
b) borderoul de achiziție prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial nr. 550 din 26 iunie 2006.

În continuare, era prevăzut faptul că fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenței primite de producătorii agricoli pentru suprafețele de teren agricol arendate/concesionate, precum și strugurii de vin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 dispune următoarele:

Art. 20

(1) După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:

a) borderoul de achiziție (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut la punctul VII, partea IV – Grupa a IV-a – Mijloace bănești și decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare;

b) borderoul de achiziție prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenței primite de producătorii agricoli pentru suprafețele de teren agricol arendate/concesionate, precum și strugurii de vin”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 87/2016

 

La data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial nr. 550 din 26 iunie 2006.

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol – modificări (Legea nr. 87/2016) was last modified: mai 9th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter