[UPDATE: Ministerul Justiției. Lansarea proiectului „TAEJ – Transparenţă, Accesibilitate şi Educaţie Juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”] Lansarea site-urilor dedicate proiectelor europene ale PÎCCJ – SIPOCA 53 și SIPOCA 54​

29 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1460

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 29 ianuarie 2019: Ministerul Justiției. Lansarea proiectului „TAEJ – Transparență, Accesibilitate și Educație Juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

Potrivit unui comunicat, în data de 28 ianuarie 2019, ministrul justiției, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, a participat la conferința de deschidere a proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară și Institutul Național al Magistraturii.

Conferința Noi reglementări în agricultură

Cu această ocazie, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader a subliniat importanța acestui proiect pentru sistemul judiciar, mai ales prin prisma obiectivului general, respectiv îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice prin sporirea gradului de educație juridică a publicului.

Totodată, ministrul justiției a remarcat complementaritatea proiectului TAEJ cu activitățile derulate de Ministerul Justiției alături de Ministerul Educației Naționale și Consiliul Superior al Magistraturii în materia educației juridice în școli. Demnitarul român a reamintit că educația juridică timpurie a fost și rămâne un deziderat al Ministerului Justiției în realizarea căruia sunt implicați reprezentanți ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, menționând faptul că există preocuparea pentru introducerea în programa școlară a acestei materii, cunoscut fiind faptul că prevenția este o componentă deosebit de importantă a combaterii infracționalității.

Vezi și Ministerul Justiției. Protocol pentru educația juridică în școli

În finalul alocuțiunii, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader a asigurat partenerii implicați de întreaga deschidere în vederea unei colaborări reale și aplicate în ceea ce privește realizarea tuturor obiectivelor proiectului și a urat succes echipei implicate în implementarea acestuia.

Referitor la aspectele tehnice privind proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, reamintim că la data de 5 septembrie 2018, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului derulat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară și Institutul Național al Magistraturii.

Proiectul TAEJ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar valoarea totală care face obiectul contractului de finanțare este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor.

Sursa informației


Update 25 ianuarie 2019: CSM. Rezultatul procedurii de selecție a experților pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454 (vezi update 7 ianuarie 2019)

Potrivit unui anunț din data de 23 ianuarie 2019, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității rezultatul procedurii de selecție a experților pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare respectivul anunț, astfel cum au fost publicat de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

Sursa informației


Update 21 ianuarie 2019: INM. Selecția a 2 experți în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind managementul judiciar, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” – cod SIPOCA 453

Potrivit unui anunț din data de 21 ianuarie 2019, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește procedura de selecție a 2 experți (judecători, procurori, cadre didactice universitare sau alți specialiști cu experiență în domeniul managementului), în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind managementul judiciar, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” – cod SIPOCA 453.

Astfel, obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și a abilităților membrilor sistemului judiciar vizați de acest proiect (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor), necesare desfășurării activității în cadrul instanțelor și parchetelor. Unul dintre obiectivele proiectului vizează implementarea unui program de formare profesională continuă adaptat nevoilor actuale ale sistemului judiciar, în special privind unificarea practicii judiciare, inclusiv prin elaborarea unor ghiduri de bune practici destinate membrilor sistemului judiciar (termen-limită: 4 februarie 2019). 

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare respectivul anunțastfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

Sursa informației


Update 7 ianuarie 2019: CSM. Invitația de participare și caietul de sarcini privind selecția experților pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454

Potrivit unui comunicat, Consiliul Superior al Magistraturii anunță faptul că a fost deschisă procedura de selecție a experților pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare invitația de participare și caietul de sarcini privind selecția experților, astfel cum au fost publicate de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

Sursa informației


Update 31 octombrie 2018: Vizită de studiu organizată în Estonia, în cadrul proiectului SIPOCA 53 – Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor

Potrivit celor publicate pe site-ul oficial (www.mpublic.ro), în perioada 16-18 octombrie 2018, în cadrul proiectului SIPOCA 53 – Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor, a avut loc o vizită de studiu, organizată în Estonia, la Tallinn.

Astfel, la activitate au participat 8 reprezentanți ai Ministerului Public – procurori cu funcții de conducere și execuție, specialiști IT, funcționari publici.

Agenda vizitei de studiu a cuprins vizite la Parchetul General, Ministerul Justiției și la o instituție guvernamentală responsabilă cu dezvoltarea programelor IT – Enterprise Estonia. Obiectivul acestei activități a fost studierea unor exemple de bune practici în ceea ce privește audierile, ca și parte a dosarului penal electronic, astfel încât sistemul de management ce urmează a fi dezvoltat în cadrul proiectului să răspundă celor mai înalte standarde de digitalizare a actelor de urmărire penală existente la nivelul Uniunii Europene.

În cele trei zile ale vizitei de studiu, au avut loc discuții cu reprezentanți ai instituțiilor implicate în digitalizarea sistemului judiciar – procurori și specialiști IT, experți în interconectarea sistemelor și bazelor de date gestionate de diferite instituții, cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Parchetului General din Estonia. Digitalizarea sistemului judiciar în această țară a început în anii ’90, fiind un proiect asumat la nivel guvernamental.

În cursul vizitei la Centrul Registrelor și Sistemelor de Informații au fost prezentate sistemele de management al cazurilor penale de la parchet, în principal și, în secundar cele ale poliției, instanțelor de judecată și penitenciarelor. Bunele practici identificate în cadrul întâlnirilor avute cu reprezentanții sistemului judiciar din Estonia vor fi avute în vedere pentru a fi integrate, în măsura în care vor fi compatibile, cu sistemul de management al audierilor ce va fi dezvoltat în cadrul proiectului SIPOCA 53.

Obiectivul general al SIPOCA 53 îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri, prin crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. În cadrul proiectului, se va dezvolta un soft care va sprijini activitatea de management al cauzelor la nivelul parchetelor și va contribui astfel la eficientizarea și modernizarea metodelor de lucru utilizate în cadrul activității de urmărire penală, mai exact în materia audierilor. Valoarea totală a SIPOCA 53 este de 54.785.517,47 de lei, sumă defalcată după cum urmează: 46.010.993,85 de lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284 % din bugetul total eligbil al proiectului și 8.774.523,62 de lei – contribuție proprie de la bugetul de stat, reprezentând 16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului.

Totodată, grupul țintă al SIPOCA 53 îl reprezintă 670 de procurori, grefieri și specialiști IT din cadrul Ministerului Public. Durata de implementare a proiectului care a demarat pe data 27 iulie 2017 este de 36 de luni.

Sursa informației


Update 26 octombrie 2018: Selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454

Potrivit unui comunicat din data de 25 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii anunță faptul că a fost deschisă procedura de selecție a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454.

Totodată, informații suplimentare despre proiectul implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri sunt disponibile la www.sipoca454.csm1909.ro .

Redăm în continuare invitația de participare și caietul de sarcini aferente procedurii de selecție a celor patru experți, astfel cum au fost publicate de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 10 octombrie 2018: CSM. Răspunsul la unele solicitări de clarificări (II) în ceea ce privește serviciile de organizare evenimente și materiale promoționale în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454

Potrivit unui comunicat din data de 9 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește răspunsul la unele solicitări de clarificări (II) referitoare la proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare răspunsul la unele solicitări de clarificări (II) referitoare la proiectul TAEJ, astfel cum a fost publicat de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 8 octombrie 2018: CSM. Răspunsul la unele solicitări de clarificări în ceea ce privește serviciile de organizare evenimente și materiale promoționale în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454

Potrivit unui comunicat, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește răspunsul la unele solicitări de clarificări referitoare la proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare răspunsul la unele solicitări de clarificări referitoare la proiectul TAEJ, astfel cum a fost publicat de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 1 octombrie 2018: Selecția unui expert în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454

Potrivit unui comunicat din data de 1 octombrie 2018, Ministerul Public a dat publicității detalii în ceea ce privește lansarea procedurii de selecție a unui expert în vederea participării la implementarea subactivității 11.1 din cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454.

În acest context, subactivitatea 11.1 a proiectului amintit constă în actualizarea și editarea unui pachet informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile. După actualizare și editare, pachetul informativ va fi multiplicat și distribuit către administratiile publice centrale și locale, ONG-uri și alte organisme cu activitate în asistarea categoriilor vulnerabile.

Prezenta procedură de achiziție vizează selectarea expertului care va verifica, actualiza și/sau completa materialele care fac parte din pachetul informativ pentru grupurile vulnerabile. Pachetul informativ este format din 11 secțiuni care conțin informații privind conceptul de vulnerabilitate și grup vulnerabil, modalitățile și condițiile în care o persoană poate beneficia de asistență juridică gratuită în cauze civile și penale, serviciile sociale oferite de autoritățile locale, măsurile de protecție împotriva discriminării, violenței domestice și sprijinul oferit victimelor, protecția și drepturile persoanelor cu dizabilități, aspecte din sfera relațiilor de familie, asigurări de sănătate, securitate socială.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul invitației de participare pentru selecția unui expert în cadrul proiectului TAEJ, astfel cum a fost publicat de către CSM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 28 septembrie 2018: Ministerul Public. Semnarea implementării proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

Potrivit unui comunicat din data de 27 septembrie 2018, Ministerul Public a dat publicității detalii în ceea ce privește semnarea implementării proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”.

Lider de proiect este Consiliul Superior al Magistraturii, parteneri fiind Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

1. Comunicare publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar;

2. Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;

3. Nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.

Durata de implementare a proiectului, care a început la data de 5 septembrie 2018, este de 24 de luni.

Proiectul „TAEJ” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor.

Sursa informației


Update 10 septembrie 2018: CSM. Demararea implementării proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

Potrivit unui comunicat din data de 7 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității detalii în ceea ce privește demararea implementării proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare respectivul comunicat, astfel cum a fost publicat de către CSM:

„La data de 5 septembrie 2018 a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului «TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar», cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, beneficiar fiind Consiliul Superior al Magistraturii (lider), în parteneriat cu Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției.

Proiectul, a cărui implementare a demarat la data de mai sus, se va finaliza în termen de 24 de luni, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar.

Obiectivele proiectului vizează următoarele rezultate: comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar; grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor; nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului, în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor”.

Sursa informației


Update 18 iulie 2018: Ministerul Justiției. Demararea proiectului „Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției – cod SIPOCA 432”

Potrivit unui comunicat din data de 18 iulie 2018, Ministerul Justiției a dat publicității detalii privind demararea proiectului „Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției – cod SIPOCA 432”.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul respectivului comunicat, astfel cum a fost publicat de către Ministerul de Justiție:

Sursa informației


Update 29 iunie 2018: Institutul Național al Magistraturii anunță demararea proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453

Potrivit unui comunicat din data de 28 iunie 2018, Institutul Național al Magistraturii anunță demararea proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453/MySMIS2014 + 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Scopul acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale ale membrilor sistemului judiciar vizați (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor), necesare desfășurării activității în cadrul instanțelor și parchetelor.

Totodată, prin respectivul proiect se urmărește dobândirea unor cunoștințe și abilități profesionale îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice – pregătirea membrilor sistemului judiciar (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor) în cadrul Programului de formare continuă elaborat de către INM, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor coduri.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul comunicatului privind proiectul „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, astfel cum a fost publicat de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 26 martie 2018: Ministerul Public. SIPOCA 54 – metodologii de lucru unitare privind percheziția informatică și constatarea tehnico-științifică

Potrivit unui comunicat din data de 23 martie 2018, Ministerul Public a dat publicității detalii în ceea ce privește dezvoltarea proiectului SIPOCA 54, inițiat în cadrul Programului Operațional pentru Capacitate Administrativă 2014-2020.

Astfel, în anul 2017, Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de autoritate contractantă, a fost beneficiar al proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54.

Proiectul se înscrie în seria demersurilor inițiate de Ministerul Public pentru dezvoltarea în bune condiții, sub toate aspectele, a actului de urmărire penală. Totodată, în Raportul de activitate pe anul 2017 al Ministerului Public, SIPOCA 54 este menționat în rândul evenimentelor și proiectelor majore care s-au impus prin valoare epistemologică, anvergură și impact social.

În acest context, obiectivul general al proiectului este de a pune la dispoziția sistemului judiciar metodologii de lucru privind percheziția informatică ori constatarea tehnico-științifică asupra unor date informatice de interes pentru urmărirea penală, pregătirea profesională a specialiștilor, precum și achiziția unor echipamente hardware și software necesare desfășurării eficiente a perchezițiilor informatice.

Valoarea totală a proiectului SIPOCA 54 este de 14.056.846, 79 lei, sumă defalcată după cum urmează: 11.805.482, 93 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligibil al proiectului și 2.251.363,86 lei – contribuție proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului).

De asemenea, grupul-țintă al proiectului SIPOCA 54 este compus din 55 de specialiști (participanți unici) în aria perchezițiilor informatice și constatărilor tehnico-științifice, angajați ai Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), care vor beneficia de formare profesională în vederea creșterii calității și performanței instituționale la nivelul sistemului judiciar.

Durata de implementare a proiectului care a demarat pe data 27 iulie 2017 este de 36 de luni.

Sursa informației


Update 23 martie 2018: SIPOCA 53, un proiect pentru eficientizarea managementului dosarului penal

Potrivit unui comunicat din data de 22 martie 2018, Ministerul Public a dat publicității detalii în ceea ce privește implementarea proiectului SIPOCA 53, al cărui scop este acela de a eficientiza managementul dosarului penal.

Astfel, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017 evidențiază proiectul SIPOCA 53 – „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” în rândul evenimentelor și proiectelor majore inițiate din perspectiva devenirii durabile a sistemului judiciar și a modernizării instituționale.

Vezi și Ministerul Public. Prezentarea raportului anual de activitate pe anul 2017

În acest sens, documentul citat arată că pentru realizarea în bune condiții sub toate aspectele a actului de urmărire penală, Ministerul Public a derulat și în anul 2017 o intensă activitate de implementare a proiectelor cu finanțare externă. În context, se detașează proiectul SIPOCA 53, al cărui obiectiv general este întărirea capacitatății Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri prin crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. Acest proiect urmărește eficientizarea managementului dosarului penal, iar sistemul informatic implementat cu ajutorul proiectului va deveni un instrument eficient si modern de management al înregistrărilor audiovideo, ceea ce va duce la scurtarea duratei alocate acestei faze a urmării penale (audierea suspecților/inculpaților, persoanelor vătămate și martorilor).

Astfel, durata de implementare a proiectului care a început pe data de 27 iulie 2017 este de 36 de luni, iar valoarea totală este de 54.785.517,47 lei, sumă defalcată după cum urmează: 46.010.993,85 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284 % din bugetul total eligil al proiectului și 8.774.523,62 lei – contributie proprie de la bugetul de stat, reprezentând 16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului.

Totodată, obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri prin crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. În cadrul acestui proiect, se va dezvolta un soft care va sprijini activitatea de management al cauzelor la nivelul parchetelor (Ministerului Public) și va contribui astfel la eficientizarea si modernizarea metodelor de lucru utilizate în cadrul activității de urmărire penală, mai exact în materia audierilor așa cum este ea definită în legislația penală în vigoare.

Obiectivul specific îl constituie dezvoltarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor și identificarea persoanelor și obiectelor [art. 110 alin. (5), art. 111 alin. (4), art. 123 alin. (2), art. 129 alin. (4), art. 134 alin. (6), art. 135 alin. (3) din noul C. pr. pen.].

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 670 de procurori, grefieri și specialiști IT din cadrul Ministerului Public.

Sursa informației


Lansarea site-urilor dedicate proiectelor europene ale PÎCCJ – SIPOCA 53 și SIPOCA 54​

Potrivit unui comunicat din data de 30 ianuarie 2018, Ministerul Public a anunțat lansarea website-urile www.sipoca53.ro și www.sipoca54.ro, platforme on-line dedicate proiectelor europene SIPOCA 53„Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” și SIPOCA 54„Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice”.

Astfel, conceperea și dezvoltarea paginilor web ale proiectelor, cu interfață de administrare on-line, reprezintă una dintre activitățile de informare și publicitate asumate prin contractele de finanțare. Cele două website-uri au ca principal obiectiv prezentarea în mod transparent și complet a proiectelor precum și a activităților desfășurate în cadrul acestora.

În conceperea celor două pagini web, echipele de proiect au avut în vedere, pe lângă componenta transparenței activităților și a informării opiniei publice, și pe cea interacțiunii cu utilizatorii, care pot adresa întrebări sau formula sugestii prin intermediul formularului de contact sau direct pe contul de Facebook al Ministerului Public. În plus, persoanele care doresc să afle noutăți legate de stadiul implementării proiectelor SIPOCA 53 și SIPOCA 54 se pot abona prin intermediul formularului de newsletter.

Proiectul SIPOCA 53 are ca obiectiv întărirea capacității Ministerului Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri, prin crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. În cadrul proiectului, se va dezvolta un sistem IT care va sprijini activitatea de management al cauzelor la nivelul parchetelor și va contribui astfel la eficientizarea si modernizarea metodelor de lucru utilizate în cadrul activității de urmărire penală, mai exact în materia audierilor. Valoarea totală a proiectului SIPOCA 53 este de 54.785.517,47 lei, sumă defalcată după cum urmează: 46.010.993,85 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligibil al proiectului și 8.774.523,62 lei – contribuție proprie de la bugetul de stat, reprezentând 16,01613716% din bugetul total eligibil al proiectului. Grupul țintă al proiectului SIPOCA 53 îl reprezintă 600 de procurori, grefieri și 70 de specialiști IT din cadrul
Ministerului Public.

Proiectul SIPOCA 54 are ca principal întărirea capacității Ministerului Public în aria perchezițiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului și dotarea cu echipamente și aplicații informatice. Valoarea totală a proiectului SIPOCA 54 este de 14.056.846, 79 lei, sumă defalcată după cum urmează: 11.805.482, 93 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligibil al proiectului și 2.251.363,86 lei – contribuție proprie de la bugetul de stat (16,01613716% din bugetul total eligibil al proiectului). Grupul-țintă al proiectului SIPOCA 54 este compus din 55 de specialiști (participanți unici) în aria perchezițiilor informatice și constatărilor tehnico-științifice, angajați ai Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), care vor beneficia de formare profesională în vederea creșterii calității și performanței instituționale la nivelul sistemului judiciar. Durata de implementare a proiectelor care au demarat pe data 27 iulie 2017 este de 36 de luni.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta și:

– pagina de web a proiectului SIPOCA 53 – www.sipoca53.ro;

– pagina de web a proiectului SIPOCA 54 – www.sipoca54.ro.

Sursa informației

[UPDATE: Ministerul Justiției. Lansarea proiectului „TAEJ – Transparență, Accesibilitate și Educație Juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”] Lansarea site-urilor dedicate proiectelor europene ale PÎCCJ – SIPOCA 53 și SIPOCA 54​ was last modified: ianuarie 29th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter