Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

20 iun. 2022
Articol UJ Premium
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 261
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

1. Cadrul legal aplicabil

Măsurile restrictive impuse de autorități pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităților economice și lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare. Pentru a contrabalansa efectul măsurilor prohibitive asupra mediului antreprenorial, legislația a fost adaptată, prin configurarea unor remedii de natură a sprijini entitățile afectate de aceste blocaje economice.

Prin instituirea unor remedii legislative, întreprinderile defavorizate sunt sprijinite să își continue activitățile, fie și la o scară mai redusă, în vederea evitării intrării în insolvență. O astfel de măsură remediu o reprezintă instituirea facilității suspendării plății ratelor la creditele bancare, ceea ce contribuie la împiedicarea declanșării unor proceduri de executare individuală sau colectivă împotriva debitorilor care nu ar fi în măsură să susțină plata ratelor.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Demersul legislativ a fost unul sinuos, influențat de anumite orientări divergente. Inițial, Guvernul a dispus în regim de urgență acordarea unor facilități pentru împrumuturile acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin intermediul O.U.G. nr. 37/2020[1]. După adoptarea normelor de punere în aplicare[2] a acestei ordonanțe a fost posibilă formularea cererilor de amânare a ratelor scadente eligibile.

În același timp, Parlamentul a adoptat o lege de suspendare a ratelor pentru contractele de credit și contractele de leasing, mult mai favorabilă împrumutaților decât cea adoptată de Guvern. Cu toate acestea, legea în cauză a fost atacată la Curtea Constituțională, care a admis cu unanimitate de voturi obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru suspendarea rambursării creditelor este neconstituțională, în ansamblul său, motivat de faptul că propunerea legislativă nr. 181 din 30 martie 2020, având ca obiect Legea pentru suspendarea rambursării creditelor, avea același obiect de reglementare cu cel al O.U.G. nr. 37/2020.

Astfel, la acest moment, doar O.U.G. nr. 37/2020 este aplicabilă drept temei legal pentru suspendarea plății ratelor pe motivul imposibilității generate de contextul general actual.

Aplicarea cât mai rapidă a prevederilor actului normativ, ce oferă posibilitatea de amânare la plată, cu perioade de până la 9 luni, până la data de 31 decembrie 2020, a ratelor scadente împrumuturilor (rate de capital, dobânzi și comisioane), vine în sprijinul mediului de afaceri, precum și al persoanelor fizice ale căror venituri au fost afectate, direct sau indirect, de pandemia COVID‑19. În condițiile în care situația economică nu se va ameliora în perioada următoare, oficialitățile au dat asigurări că vor face toate demersurile în vederea prelungirii acestui moratoriu.

Important de menționat este faptul că luarea acestei măsuri a fost posibilă în urma deciziei EBA (Autorității Bancare Europene – n.a.) prin care băncile au fost scutite de a mai constitui pro­vizioane[3].

 

2. Persoanele care pot solicita suspen­darea plății ratelor restante la credite

Pentru a putea invoca beneficiul suspendării la plată a ratelor la credite, debitorii trebuie să întrunească cerințele prevăzute de lege, în raport de categoria din care fac parte. Debitorii îndreptățiți să formuleze cererea pot face parte din una dintre următoarele categorii de persoane:

‑ persoane fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, care exercită profesii liberale în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;

‑ persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit O.U.G. nr. 99/2006.

Beneficiul moratoriului legal poate fi invocat în măsura în care debitorii probează că:

2.1. veniturile le‑au fost afectate, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID‑19, după cum urmează:

  • debitorii din categoria persoanelor fizice:
  • în privința creditelor ipotecare, trebuie să dovedească faptul că scăderea veniturilor se datorează uneia dintre urmă­toarele circumstanțe: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic, ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului; concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia; reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia; plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID‑19 sau alte asemenea circumstanțe;
  • în cazul creditelor de nevoi personale (altul decât cel ipotecar), pot beneficia de suspendare dacă declară pe propria răspundere: că veniturile sale sau ale familiei au scăzut, din cauza situației grave generate de pandemia COVID‑19; că din aceste motive se găsește în imposibilitate de a‑și onora obligațiile de plată”. Depunerea unor declarații al căror conținut se dovedește neadevărat se consideră fals în declarații, de natură să atragă răspunderea autorului, conform legii penale.
  • debitorii din categoria persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale, profesiilor liberale și a profesiilor exercitate în baza unor legi speciale:
  • dacă probează că activitatea le‑a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor luate de autoritățile publice com­petente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;
  • debitorii din categoria persoanelor juridice – de exemplu, societățile:

‑ dacă dețin un certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

‑ dacă dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată, în baza decla­rațiilor pe propria răspundere a debitorilor, dimi­nuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau

  • dacă activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.m.d.

2.2. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

3. Creditele pentru care se poate solicita suspen­darea plății ratelor

Pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor restante, creditul în cauză trebuie să întrunească următoarele condiții:

3.1. creditul să nu fi ajuns la maturitate – contractul să fie în derulare la data cererii de suspendare, mai precis creditele să fi fost acordate până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020, iar data finalizării împrumutului (încetării contractului de credit) să fie după 30 martie 2020;

3.2. creditorul să nu fi declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență, și să nu se afle în executare silită – deci să nu se fi devansat data stabilită în contract pentru încetarea contractului, ca urmare a aplicării de către creditor a măsurii scadenței anticipate în condițiile prevăzute de lege, respectiv: debitorul a intrat în insolvență, nu a adus garanțiile asumate, a micșorat garanțiile existente etc.;

3.3. debitorii să nu aibă restanțe la credit la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau să își aducă datoria la zi, înainte de a solicita această facilitate. Această condiție ar putea împiedica unii debitori să beneficieze de moratoriul legal, neavând suficiente lichidități pentru plata sumelor datorate.

 

4. Etapele procedurii instituite pentru a obține beneficiul suspendării ratelor

4.1. Formularea cererii de către debitor

Cererea trebuie efectuată în condițiile prevăzute de art. 3 din O.U.G. nr. 37/2020 referitoare la:

‑ termenul pentru transmiterea solicitării – inițial, se impunea formularea cererii cel mai târziu până la 45 de zile de la data de 30 martie 2020, când O.U.G. nr. 37/2020 a intrat în vigoare. Acesta este valabil atât pentru creditele ipotecare, cât și pentru cele de nevoi personale, însă, ulterior, termenul inițial de depunere a solicitărilor în baza O.U.G. nr. 37/2020 a fost extins până la data de 15 iunie 2020;

‑ documentele necesare solicitantului: o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că i‑au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID‑19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în impo­sibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului;

modalitatea de transmitere a cererii: cererea se transmite la distanță, la datele de contact ale creditorului precizate în contractul de credit sau printr‑un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, în una dintre următoarele modalități: în format letric, prin poșta electronică, sau pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat, care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, în cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enu­merate anterior, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii. În cerere se precizează perioada pentru care se solicită suspendarea, care poate varia la alegerea debitorului, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni.

4.2. Analiza și aprobarea cererii de către creditor

Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de aplicare a acestei ordonanțe de urgență[4]. Banca (sau IFN‑ul) poate decide dacă admite sau respinge cererea de amânare a plății ratelor, după ce verifică încadrarea creditului în condițiile impuse.

Banca va răspunde cererii de suspendare a ratelor în termen de maximum 15 zile de la data solicitării amânării[5]. Decizia va cuprinde și o explicație a ratelor, a dobânzilor și a comi­sioanelor pentru care se aplică amânarea. Decizia de amânare va cuprinde și noul calendar al rambursării actualizate a plăților. Acesta va fi trimis împrumutatului de către bancă sau IFN în termen de 30 de zile. Decizia de aprobare conține și numărul de rate care a fost solicitat de debitor pentru suspendarea la plată.

Decizia se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr‑un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor. Decizia poate fi comunicată și telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanței se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale, creditorul notificând debitorului clauzele contractuale modificate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

4.3. Contestarea deciziei băncii de respingere a cererii de suspendare

Debitorul are la dispoziție două modalități prin care poate contesta decizia prin care banca i‑a respins cererea de suspendare a ratelor.

Una dintre metode este efectuarea unei sesizări prin intermediul platformei online aici.gov.ro, pusă la dispoziție de Guvernul României, și completarea formularului „Trimite sesizare”, pentru a notifica Ministerul Finanțelor cu privire la un posibil abuz comis de o bancă sau IFN cu privire la cererea de amânare. Petentul va trebui să indice într‑una dintre rubricile formularului care este motivația adusă de instituția de credit în decizia de respingere.

O altă soluție prin care poate fi contestată decizia băncii este să se adreseze instanței cu o acțiune în contestarea adresei prin care banca sau IFN‑ul arată că suspendarea plății ratelor nu este posibilă. Această cale este recomandată și în cazul în care banca sau IFN‑ul aleg să nu dea curs unei solicitări de amânare a ratelor, în condițiile în care actele normative în vigoare nu precizează o altă posibilitate.

 

5. Efectele suspendării obligației de plată a ratelor

Obținerea deciziei de aprobare a cererii de suspendare a obligației de plată a ratelor bancare generează o serie de efecte de natură să amelioreze situația financiară dificilă pe care o traversează debitorul. Se au în vedere, în principal, următoarele consecințe:

5.1. Amânarea plății ratelor scadente pentru o perioadă de până la 9 luni, cel târziu până la sfârșitul anului în curs

Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 37/2020, „obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020”. Mai precis, în decursul perioadei de amânare, debitorul nu trebuie să efectueze nicio plată. Totodată, în perioada suspendării, nu se calculează întârzieri la plată, penalități, iar persoanele care apelează la amânare nu sunt raportate la Biroul de Credit.

Cel mai probabil, măsura moratoriului legal va fi prelungită la începutul anului următor, după cum declară oficialitățile. Ministrul finanțelor publice a menționat într‑un comunicat că discuțiile despre continuarea programului de amânare a plății ratelor sunt ceva mai complexe și depind de mai mulți factori. În argumentarea acestei susțineri s‑a invocat faptul că luarea acestei măsuri depinde și de niște decizii pe care trebuie să le ia Banca Națională, de decizii ale Agenției care supervizează piața bancară în Uniunea Europeană. Mai mult, pentru a dispune prelungirea moratoriului, este necesar a face o estimare a costurilor pentru a putea verifica în ce măsură creditele ipotecare vor fi susținute și de către stat[6].

Ministrul a adăugat ca toate aceste programe vor continua și anul viitor, pentru ajutorarea sectorului economic. „Toate vor fi prelungite, însă poate nu vor avea aceeași formă. Putem să plecăm de la o prelungire până la variante care sunt mai soft, pe anumite cazuri specifice”.

5.2. Prelungirea perioadei de creditare cu o durată egală cel mult cu cea pentru care s‑a cerut suspendarea

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Spre exemplu, un credit de nevoi personale pentru care s‑a solicitat amânarea plăților este suspendat de la 1 mai până la 1 august. În aceste 3 luni, dobânda continuă să fie aplicată sumei care a rămas de plată și va fi achitată eșalonat de către împrumutat odată cu reluarea plăților. Noua rată datorată după suspendare va fi mai mare decât cea inițială, deoarece va include și dobânda aferentă perioadei de suspendare. Totodată, contractul de împrumut se prelungește cu cele 3 luni de suspendare a plăților. Deși ar fi expirat în mod normal pe 1 octombrie 2020, în urma suspendării, ultima rată va fi pe 1 ianuarie 2021.

Reținem, așadar, că prelungirea duratei de cre­ditare:

‑ poate fi cerută pentru o perioada maximă identică cu cea pentru care s‑a obținut suspendarea, practic se translează intervalul de timp al suspendării de maximum 9 luni după data de încetare stabilită inițial în contractul de creditare;

‑ poate fi cerută pentru o perioadă mai redusă decât cea pentru care s‑a cerut suspendarea, când se prelungește durata creditării cu un interval mai restrâns decât cel pentru care s‑a amânat plata; practic, se comprimă perioada în care trebuiau rambursate ratele restante. Astfel, dacă s‑a sistat plata pentru 6 luni, se va putea prelungi durata creditului cu doar trei luni, dacă se angajează debitorul să restituie într‑o lună de la încetarea suspendării plata a două rate lunare;

‑ este limitată în cazul persoanelor fizice, la perioada corespunzătoare încadrării în limita de vârstă în cazul debitorilor pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor. În acest caz, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă;

‑ poate să nu fie cerută, dacă debitorul alege să restituie ratele restante din perioada suspendării în decursul perioadei de creditare convenite inițial, angajându‑se să plătească, după încetarea suspendării, întreaga datorie; de exemplu, să achite într‑o lună, pe lângă rata curentă, și o rată restantă.

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori. Creditorii procedează la restructurarea creditelor în raport cu situațiile expuse mai sus. Comunicarea se va face prin canalul de comunicare agreat dintre părți, iar pentru confirmarea amânării nu va fi necesară încheierea unui act adițional.

Pentru cei care au credite garantate de stat (de exemplu, Prima Casă), banca va trebui să informeze și garantul cu privire la prelungirea contractului de garantare.

5.3. Regimul dobânzii aplicabile în perioada suspendării

5.3.1. Cazul în care dobânda se capitalizează

Pentru creditele neipotecare, dobânda se calculează prin capitalizare, pentru lunile de suspendare a plăților, și se plătește împreună cu rata creditului după încetarea amânării. În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Cu toate acestea, dobânda datorată de debitor, cores­punzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată în conformitate cu ordonanța de urgență, se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se va plăti eșalonat, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua scadență a creditelor sau până la scadența inițială, în cazul nerestructurării creditelor.

5.3.2. Cazul în care dobânda nu se capita­lizează

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Așadar, în perioada de amânare, dobânda va continua să curgă, însă va reprezenta o nouă cheltuială, ce va fi achitată separat de debitor, în 60 de rate egale, fără altă dobândă.

Așadar, la această creanță, dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Mai exact, dobânda va fi calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente.

5.4. Garantarea plății dobânzilor de către stat prin scrisori de garanție

Ministerul finanțelor publice garantează în procent de 100% plata dobânzii aferente creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice. Ministerul este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanție în numele și în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unei convenții de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. și creditori[7]. Această scrisoare de garanție reprezintă angaja­mentul irevocabil și necondiționat prin care F.N.G.C.I.M.M. se obligă în numele și în contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile OUG, având o valabilitate de maximum 5 ani.

În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuți indici variabili, valoarea scrisorii de garanție este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluția indicilor variabili.

Pentru efectuarea corecției valorii scrisorii de garanție, până la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligația comunicării către F.N.G.C.I.M.M. a situației centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii, conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

Garanțiile financiare sunt instrumente anticiclice intens utilizate în atenuarea șocurilor economice asupra mediului antreprenorial, cu efecte semnificative în perioadele de criză și post‑criză, iar din această perspectivă, beneficiarii trebuie să fie asigurați că F.N.G.C.I.M.M. oferă un parteneriat solid pentru continuarea activității companiilor[8].

Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori. După efectuarea de către M.F.P. a plății valorii de executare a garanției, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un titlu de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale acestei facilități, care va deveni titlu executoriu în condițiile legii.

Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate în baza acestor prevederi, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție, sunt creanțe bugetare și se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, făcându‑se venituri ale bugetului de stat. Totodată, pentru neplata la scadență a obligațiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, debitorul datorează obligații fiscale accesorii care se calculează și se comunică de către organele fiscale competente ale ANAF.

5.5. Implicațiile suspendării plății asupra costului final al creditului

Analiștii bancari recomandă debitorilor să apeleze la măsura extremă a suspendării pentru o perioadă cât mai scurtă, de 2‑3 luni, mai ales că dobânzile sunt în scădere în această perioadă (datorită reducerii indicelui ROBOR) și după perioada de amânare nu se știe cu cât vor crește (din cauza recesiunii), astfel că este preferabil să se achite cât mai repede creditul.

5.5.1. Costul în cazul creditelor ipotecare

În cazul creditelor ipotecare cu scadențe mai scurte sau raportat la care mai este de plată mai puțin, impactul restructurării nu este atât de mare, pentru că dobânzile reprezintă o pondere mai mică în rata lunară. De exemplu, dacă se prelungește perioada de rambursare cu cele 9 luni amânate, rata la un credit ipotecar crește cu 12% pe următorii 5 ani. Dacă nu se prelungește perioada de rambursare a creditului (de exemplu, fiindcă se depășește vârsta maximă a debitorului), rata la un credit ipotecar crește cu 13% pe următorii 5 ani, însă totalul de rambursat este mai mic (deoarece se plătesc dobânzi pe o perioadă mai scurtă).

Într‑o simulare, se pornește de la un credit de 300.000 de lei, încheiat pe o perioadă de 360 de luni, cu dobândă de 6%. În cazul în care nu se apelează la suspendarea ratelor, totalul de rambursat la finalul creditului este de circa 647.000 lei. În cazul în care se apelează la suspendarea ratelor la pachet cu prelungirea duratei de creditare, totalul de rambursat la finalul creditului urcă la circa 658.000 lei. Așadar, cei care apelează la această variantă de suspendare vor avea de achitat cu circa 11.000 de lei mai mult decât în mod normal. În situația în care se apelează la suspendarea ratelor, însă cu menținerea perioadei de creditare, totalul de rambursat la finalul creditului urcă la circa 651.000 lei. Prin urmare, cei care apelează la această variantă de suspendare vor avea de achitat cu circa 4.000 de lei mai mult decât în mod normal[9].

5.5.2. Costul în cazul creditelor de consum

În acest caz, costurile sunt și mai ridicate, deoarece se aplică formula „dobândă la dobândă”.

Spre exemplu, la un împrumut de 15.000 de lei pe 36 de luni cu dobândă de 10,5%, în cazul amânării ratelor cu 9 luni, rata lunară crește cu 6%, de la 488 de lei la 522 de lei după reluarea plăților. Aplicarea dobânzilor la dobânzi crește suplimentar costul creditului cu 182 de lei. Creditele de consum sunt, în general, cu dobândă fixă, așa că nu vor fi influențate de scăderea indicatorilor de piață. În cazul în care nu se prelungește perioada de rambursare a creditului (de exemplu, fiindcă se depășește vârsta maximă a debitorului), rata la un credit de nevoi personale crește cu 21% până la sfârșitul perioadei de rambursare (51 de luni, în exemplul dat), față de rata la un credit ipotecar care crește cu 13% pe următorii 5 ani. Mai ales pentru creditele aflate la începutul perioadei de rambursare, dobânda reprezintă 75% din rată, astfel se ajunge să se plătească aproape 3 rate în plus la un credit de nevoi personale și peste 6 rate în plus la un credit ipotecar. Pentru creditele mai vechi, suma acumulată din dobândă nu va fi la fel de mare.

Într‑o simulare de calcul credit de nevoi personale în valoare de 48.400 lei, pe 5 ani, cu dobânda de 9%, rata lunară este de 1.005 lei, iar totalul de rambursat va fi de 60.282 lei. Dobânda acumulată în 9 luni de suspendare va fi de 3.090 lei, care se adaugă la soldul inițial, care devine de 51.490 lei. Dacă se prelungește perioada de rambursare cu cele 9 luni amânate, rata la credit va crește cu 6%, pe următorii 5 ani. Dacă nu se prelungește perioada de rambursare a creditului (de exemplu, fiindcă se depășește vârsta maximă a debitorului), rata la credit va crește cu 21% până la sfârșitul perioadei de rambursare de 51 de luni în exemplul dat[10].

 

Concluzii

Măsura suspendării ratelor reprezintă o facilitate menită să confere întreprinzătorilor onești o soluție de salvare a afacerii lor, astfel încât aceștia să depășească problemele financiare generate de criza economică actuală. Prin intermediul acestui remediu, debitorii pot obține un răgaz de la a fi supuși executării silite individuale și evită, totodată, intrarea prematură în procedura insolvenței. Sfatul specialiștilor în domeniu este însă să se acceseze cererea de suspendare a ratelor la credit doar dacă situația financiară este una cu adevărat dificilă. În situația în care debitorii sunt nevoiți să suspende plata ratelor, atunci recomandarea este să apeleze la varianta de suspendare cu menținerea perioadei de creditare. Rata lunară după perioada de suspendare va fi mai mare, însă, per total, costul plătit va fi mult mai mic, astfel că șansele de redresare după achitarea datoriei vor crește.


* Articolul este extras din Revista Phoenix nr. 73-74/2020 (iulie-decembrie 2020).

[1] Publicată în M. Of. nr. 261 din 30 martie 2020.

[2] Publicate în M. Of. nr. 285 din 6 aprilie 2020.

[3] https://e-juridic.manager.ro/articole/amanarea-ratelor-la-banci-posibila-din-nou-din-2021-planurile-mfp-27509.html.

[4] Conform art. 3 alin. (4) din Normele metodologice.

[5] Conform art. 5 alin. (4) din Normele metodologice.

[6] Ministrul Câțu a declarat „Este clară intenția noastră și am găsit și de partea cealaltă deschidere, atât din partea BNR, cât și a sistemului financiar bancar; așa cum am găsit soluția care s-a aplicat celor afectați de corona­virus, așa vom găsi în continuare soluții” – https://e-juridic.manager.ro/ articole/somajul-tehnic-si-amanarea-ratelor-la-banci-valabile-si-in-2021-27594.html?fbclid=IwAR3yhZogD0s-QQJ1O9wn-y4pmriay2yWAjiEHKR lopggWem5EWpuEdI4RUg.

[7] Modelul acestei scrisori a fost aprobat prin Ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G.
nr. 37/2020.

[8] https://financialintelligence.ro/fngcimm-acorda-sprijin-companiilor-si-sectorului-financiar-prin-preluarea-partiala-a-riscurilor-de-credit.

[9] Calculator DAE FinZoom.ro.

[10] https://www.finzoom.ro/calculatoare/calculator-credite/?s_=71hql LZA-Rbr1r_rapdfSg_oycboWXewmWV!7HUR_gnhW3sLq6(hy(dw2BRo Tqh!VQNQWjq5X!b7r_crxvZHa3m(vB49qFmZg8ghiXGkPxKr)HhHMTAfBXKs2HHoJ1s-gljiSPnEhXRq0ipD-gM6kmuPt_drcuUqnWT722xT3uEbM Gs3NzaRg!CkDCi0x8(HvTzzg0BQN_4VPhcLzgK8s3riQpOU0g#details.

Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvență a debitorilor was last modified: iunie 23rd, 2022 by Luiza-Cristina Gavrilescu

Vă recomandăm:

Despre autor:

Luiza-Cristina Gavrilescu

Luiza-Cristina Gavrilescu

Este avocat în cadrul Baroului de Avocați Iași și lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept, Departamentul Drept Privat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2002-prezent).
A mai scris: