Invocarea încălcării sau aplicării greşite a normelor de drept material pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani. Excepţia de netimbrare a recursului. Constatarea recursului ca netimbrat și anularea acestuia

23 iun. 2022
Vizualizari: 396
  • NCPC: art. 148 alin. (6)
  • NCPC: NCPC: art. 197
  • NCPC: rt. 248 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (1)

Prin cererea înregistrată la data de 16.02.2018, sub nr. x/2018, pe rolul Curții de Apel Galați, reclamantul Inspectoratul Școlar Județean Galați a chemat în judecată pe pârâtul Organismul Intermediar al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OI-POSDRU) din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie obligată pârâta la validarea cheltuielilor în sumă de 221.690.92 RON (178.783,00 RON +42.907,92 TVA), reprezentând reabilitare săli de curs la Inspectoratul Școlar Județean Galați și Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, a sumei de 223.200,00 RON (180.000,00 RON + 43.200,00 RON TVA) reprezentând achiziție soft catalog virtual, sume cheltuite în perioada de implementare a proiectului derulat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară I domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”, proiect cu denumirea „Profesioniști în Educație Europeană și Reformă” derulat în perioada 01.01.2011 – 31.12.2013.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 4472 din 17 septembrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

1. Argumente de fapt și de drept relevante

Potrivit art. 248 alin. (1) C. proc. civ., instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Înalta Curte se va pronunța cu prioritate asupra excepției de netimbrare a recursului.

Analizând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că recursul nu este timbrat și îl va anula pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013: „În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50 % din taxa datorată la suma contestat, dar nu mai puțin de 100 lei…” Dispozițiile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, statuează în mod expres că:

„Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege”.

În acest sens sunt și dispozițiile art. 148 alin. (6) din C. proc. civ. potrivit cărora:

„Cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel”, precum și dispozițiile art. 197 din același act normativ care dispun în mod expres că:

„În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii”.

Din analiza textelor de lege sus citate, rezultă obligația recurentei de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cuantumul datorat.

În cauză, se constată că prin rezoluția judecătorului s-a pus în vedere recurentei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 RON. Prin citația emisă pentru termenul de judecată din 17 septembrie 2020, i s-a pus în vedere recurentului obligația achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 RON, sub sancțiunea anulării cererii.

Până la termenul de judecată de astăzi, 17.09.2020, recurentul-reclamant Inspectoratul Școlar Județean Galați nu și-a îndeplinit obligația de a depune dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cuantumul dispus de instanță, astfel că se impune anularea recursului.

2. Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 248 coroborat cu art. 148 alin. (6) și art. 197 C. proc. civ., raportat la art. 24 alin. (2) și art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013, Înalta Curte va anula recursul ca netimbrat.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea încălcării sau aplicării greșite a normelor de drept material pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani. Excepția de netimbrare a recursului. Constatarea recursului ca netimbrat și anularea acestuia was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.