Invocarea încălcării dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil. Respingerea plângerii formulate

25 ian. 2023
Vizualizari: 541
  • NCPC: art. 522
  • NCPC: art. 525

Curtea de Apel Oradea, secția I civilă, prin încheierea civilă nr. 12/R/CC, pronunțată în ședința publică din data de 3 iunie 2021, a respins contestația privind tergiversarea procesului ce formează obiectul dosarului x/2020, reținând că, în speță, nu sunt incidente dispozițiile art. 524 C. proc. civ., nefiind vorba despre o tergiversare a judecării cauzei.

S-a reținut că, dimpotrivă, tergiversarea judecății este imputabilă exclusiv recurentului petent care nu s-a prezentat în instanță la data la care a fost citat, ceea ce a determinat suspendarea cauzei iar, după repunerea acesteia pe rol, a formulat o nouă cerere de ajutor public judiciar, cu termen de judecată fixat pentru data de 18.06.2021.

Împotriva încheierii din 3 iunie 2021, a formulat plângere petentul A., solicitând anularea încheierii, reținerea spre rejudecare și admiterea contestației respective, întrucât nu s-a acordat termen în vederea soluționării cererii de ajutor public judiciar, instanța nerespectând obligațiile sale legale.

(Î.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1565 din 21 iulie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând încheierea atacată, în raport de motivele formulate și de dispozițiile legale incidente pricinii, Înalta Curte constată că plângerea nu poate fi primită, în considerarea argumentelor ce succed:

Art. 522 C. proc. civ. reglementează posibilitatea formulării de către oricare din părți, precum și de către procurorul care participă la ședință, a unei contestații prin care, invocând încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil, să se solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situație să fie înlăturată.

La alin. (2) al articolului menționat sunt prevăzute cazurile în care poate fi făcută respectiva contestație, motivele vizând atât culpa instanței, cât și conduita omisivă a acesteia față de neglijența sau abuzul părților, ale altor participanți în proces ori ale terților propriu-ziși, care aveau obligații legale sau judiciare în legătură cu derularea procesului.

Ceea ce caracterizează ipotezele prevăzute de art. 522 C. proc. civ. este pasivitatea instanței de judecată, care are la dispoziție mijloacele procesuale necesare pentru corijarea conduitei necorespunzătoare a părților sau a participanților în proces și nu le folosește sau instanța nesocotește ea însăși dispozițiile legale care-i impun îndeplinirea anumitor acte de procedură într-un termen stabilit de lege ori în cazul în care prin modalitatea de gestionare a cauzei este afectată obligația legală de soluționare a cauzei într-un termen optim și previzibil, stabilită cu valoare de principiu de art. 6 din C. proc. civ.

În acest context, în speța de față nu se poate reține existența vreunei situații din cele la care legea face trimitere, întrucât instanța învestită cu soluționarea cauzei nu a cauzat amânarea nejustificată a acesteia și nici nu s-a putut reține că nu a dispus măsurile necesare pentru asigurarea soluționării procesului într-un termen rezonabil.

Contrar susținerilor petentului, astfel cum și instanța învestită cu soluționarea contestației a constatat, cererea de ajutor public judiciar la care acesta face referire, a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Oradea la data de 21.05.2021, iar instanța a fixat termen la data de 18 iunie 2021 pentru judecarea acesteia, dată la care cererea a fost soluționată prin încheierea din camera de consiliu, în sensul respingerii cererii de ajutor public judiciar.

Se constată astfel că, în mod legal, curtea de apel a apreciat, prin încheierea atacată, că în cauză nu se verifică susținerea petentului în sensul că instanța a provocat tergiversarea procesului, având în vedere că s-a fixat termen pentru pronunțarea asupra cererii de ajutor public judiciar, iar în prezent aceasta este soluționată.

În consecință, pentru considerentele arătate, în aplicarea prevederilor art. 525 din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge plângerea formulată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea încălcării dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil. Respingerea plângerii formulate was last modified: ianuarie 25th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.