Invocarea încălcării dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil. Respingerea contestației formulată de petent

29 mai 2024
Vizualizari: 99
  • NCPC: art. 453
  • NCPC: art. 522
  • NCPC: art. 525

La 21 decembrie 2022 a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, sub dosar nr. x/2021, contestația formulată de petentul A. privind tergiversarea procesului ce formează obiectul dosarului nr. x/2021 al Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie.

În motivare, petentul a solicitat luarea de îndată a măsurilor necesare înlăturării situației care a provocat tergiversarea judecății, în sensul fixării primului termen de judecată și comunicării tuturor actelor de procedură.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 93 din 19 ianuarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit art. 522 din C. proc. civ.: „(1) Oricare dintre părți, precum și procurorul care participă la judecată pot face contestație prin care, invocând încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situație să fie înlăturată.

(2) Contestația menționată la alin. (1) se poate face în următoarele cazuri:

1. când legea stabilește un termen de finalizare a unei proceduri, de pronunțare ori de motivare a unei hotărâri, însă acest termen s-a împlinit fără rezultat (…)”.

În conformitate cu dispozițiile legale anterior redate, contestația privind tergiversarea procesului a fost introdusă prin normele noului C. proc. civ. în scopul de a se remedia rapid și eficient situațiile în care judecarea cauzei stagnează, fie din motive neimputabile instanței, dar cu privire la care aceasta nu a luat măsurile legale necesare dinamizării procesului, fie din motive imputabile instanței care nu a efectuat lucrările cauzei în termenul definit de lege.

Examinând actele dosarului, contrar susținerilor petentului, Înalta Curte constată că nu a fost depășit termenul prevăzut de dispozițiile art. 201 C. proc. civ., în dosarul nr. x/2021 al Curții de Apel București, aflat în etapa procedurii prealabile desfășurate în recurs, fiind înregistrată la 9 ianuarie 2023 întâmpinare, a cărei comunicare s-a dispus.

Or, în acest context, raportat la situația de fapt rezultată din lucrările dosarului, nu se poate reține incidența ipotezei prevăzute de art. 522 alin. (2) pct. 1 C. proc. civ., pe care se întemeiază contestația.

În consecință, constatând că în cauză au fost dispuse măsurile legale care se impun în conformitate cu stadiul procesual în care se află dosarul nr. x/2021 al Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, în temeiul dispozițiilor art. 525 C. proc. civ., Înalta Curte urmează a respinge contestația formulată de petentul A..

Având în vedere soluția pronunțată asupra contestației privind tergiversarea procesului, față de dispozițiile art. 453 C. proc. civ., solicitarea petentului A. de acordare a cheltuielilor de judecată urmează a fi respinsă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea încălcării dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil. Respingerea contestației formulată de petent was last modified: mai 29th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.