Invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie. Inadmisibilitatea recursurilor declarate

28 sept. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 110
  • Legea nr. 62/2011: art. 1 alin. (1) lit. p) punctul (i)
  • Legea nr. 62/2011: art. 208
  • Legea nr. 62/2011: art. 216
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin cererea înregistrată la 17 aprilie 2015 pe rolul Tribunalului Argeș, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. x/2015, astfel cum a fost precizată, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâta B. S.A., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună obligarea acesteia la plata următoarelor sume: (i) 294.500 RON, reprezentând contravaloarea unei proteze de braț funcționale; (ii) contravaloarea unei proteze de braț funcționale de același tip, din 4 în 4 ani, raportat la prețul de achiziție, care se va acorda pe toată perioada vieții; (iii) contravaloarea unui autoturism special adaptat, pentru deplasări autonome și independente, de tipul și parametrii cel puțin al unui model de producție internă Logan, necesar pentru bagaje și distanțe mai lungi, pentru a putea fi acționat potrivit handicapului suferit, evaluat provizoriu la suma de 20.000 RON; (iv) contravaloarea tratamentelor de fizioterapie, kinetoterapie, recuperare, activități medico-sportive pentru întreținerea sănătății, evaluat provizoriu la suma de 20.000 RON; (v) contravaloarea unei orteze special adaptate în funcție de prescripția medicală și prețurile pieței, evaluată provizoriu la suma de 20.000 RON; (vi) la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 778 din 29 aprilie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Recursul recurentului-reclamant vizează decizia nr. 2648/2018 din 5 octombrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, prin care s-a admis în parte acțiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta B. S.A. într-un litigiu având ca obiect plata de despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate părții în temeiul unui raport de muncă. Recursul recurentei-pârâte vizează aceeași decizie, dar și încheierile din 9 ianuarie 2018 (prin care instanța de apel a respins excepțiile invocate de pârâtă, privind lipsa interesului reclamantului de a formula acțiunea, autoritatea de lucru judecat, nulitatea petitelor a căror valoare nu s-a stabilit, prescripția, respectiv litispendența) și din 15 iunie 2018 (prin care i s-a pus în vedere reclamantului să se adreseze unui institut cu medici specialiști și eventual tehnicieni în protezare neuro-motorie, care să certifice faptul că starea bontului permite o astfel de proteză și că aceasta ar putea deveni funcțională, cu indicarea costurilor aferente).

Înalta Curte mai reține că ambele recursuri vizează hotărâri judecătorești (decizie, încheieri de ședință) pronunțate în cadrul unei acțiuni care a avut ca obiect un conflict individual de muncă, astfel cum acesta este definit de prevederile art. 1 alin. (1) lit. p) punctul (i) din Legea nr. 62/2011 în forma aplicabilă la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv un conflict „în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu”. În urma trimiterii cauzei spre rejudecare către Tribunalul Argeș, prin încheierea din 7 septembrie 2016, s-a dispus repartizarea aleatorie a cauzei unui complet specializat de conflicte de muncă și asigurări sociale, litigiul fiind judecat și în apel în procedura specifică unui litigiu de muncă.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit dispozițiilor art. 208 din Legea nr. 62/2011, conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal, hotărârile instanței de fond fiind supuse numai apelului, astfel cum dispune art. 214 din același act normativ.

Art. 216 din Legea nr. 62/2011 statuează că prevederile acestui act normativ, referitoare la procedura de soluționare a conflictelor individuale de muncă, se completează în mod corespunzător cu prevederile C. proc. civ.. În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (2) C. proc. civ., nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cauze având ca obiect conflicte de muncă și de asigurări sociale, precum și hotărârile date de instanțele de apel, în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

În sistemul nostru de drept mijloacele procesuale de atac a hotărârilor judecătorești, exercitarea acestora și efectele căilor de atac sunt guvernate de principiul legalității căilor de atac, prevăzut de art. 457 C. proc. civ., regulă ce are și valoare de principiu constituțional, care semnifică instituirea prin lege a căilor de atac și exercitarea lor în condițiile legii, potrivit cu natura și scopul lor și într-o anumită ordine. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va constata inadmisibilitatea recursurilor declarate.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea excepției lipsei calității procesuale pasive și excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție. Inadmisibilitatea recursurilor declarate was last modified: septembrie 28th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.