Invocarea excepţiei inadmisibilităţii căii de atac. Declararea mai multor apeluri. Apel respins ca inadmisibil (NCP)

22 apr. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 856

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 155/A/2018

NCP: art. 74

Monitor Dosare

Prin decizia penală nr. 1348 din 16 decembrie 2017, Curtea de Apel Bacău a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelantul inculpat A. împotriva sentinței penale nr. 191/D din 18.05.2017, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. x/2016.

Pentru a decide astfel, Curtea a reținut că starea de fapt reținută de instanța de fond a fost corectă, fiind rezultatul evaluării probelor administrate în cursul cercetării judecătorești și în faza de urmărire penală, însă a constatat că nu s-a făcut o justă apreciere a criteriilor generale prevăzute de art. 74 C. pen., și nu s-a ținut cont de gradul de pericol social concret ridicat al faptei comise în raport cu circumstanțele reale de săvârșire care au evidențiat supunerea victimei la un tratament degradant, dar și de circumstanțele personale ale inculpatului care caracterizează negativ persoana acestuia.

Această decizie a fost atacată de condamnatul A., solicitând, în esență, remedierea situației sale, în sensul stabilirii pedepsei de executat, existând în opinia sa două hotărâri de condamnare cu privire la aceeași faptă.

Prin decizia nr. 251/2018, din data de 22 februarie 2018, Curtea de Apel Bacău a trimis cauza Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării căi de atac promovate de condamnatul A..

Analizând calea de atac declarată, Înalta Curte reține că la termenul din data de 22 februarie 2018, fiind prezent și asistat de apărătorul desemnat din oficiu, condamnatul A. a fost interpelat de președintele completului de judecată de la instanța de apel cu privire la obiectul și natura cererii sale.

După consultarea cu apărătorul din oficiu, condamnatul a precizat că demersul formulat în cauză este „o cerere de apel împotriva deciziei penale nr. 1348 din 6.12.2017 pronunțată de Curtea de Apel Bacău” învederând că a mai formulat împotriva aceleiași hotărâri și recurs în casație.

În raport de aceste precizări, Curtea de Apel Bacău a pus în discuția părților sesizarea Înaltei Curți pentru soluționarea căii de atac formulate împotriva deciziei penale nr. 1348 din 6.12.2017. Apărătorul desemnat din oficiu, cât și condamnatul personal, au fost de acord cu înaintarea cauzei către Înalta Curte pentru a soluționa apelul declarat împotriva deciziei penale nr. 1348 din 6.12.2017.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți sub nr. x/32/2018, condamnatul A. depunând un memoriu prin care a învederat aspecte de nelegalitate ale deciziei penale nr. 1348 din 6.12.2017.

La termenul din data de 22 mai 2018, reprezentantul Ministerului Public a invocat excepția inadmisibilității căii de atac exercitată de condamnat împotriva deciziei penale nr. 1348 din 6.12.2017.

Înalta Curte, în raport de precizările condamnatului, care a susținut că a declarat diferite căi de atac împotriva deciziei penale nr. 1348 din 6.12.2017 a Curții de Apel Bacău, constată că a fost învestită, așa cum s-a precizat și de Curtea de Apel Bacău, cu soluționarea unui apel împotriva hotărârii sus-menționate.

Fiind în prezența unei hotărâri definitive, calea de atac este inadmisibilă.

Decizia penală nr. 1348 din 16 decembrie 2017 este pronunțată în calea de atac a apelului, este definitivă, astfel că împotriva acesteia, legea nu prevede posibilitatea exercitării vreunei căi ordinare de atac.

Conferintele lunii noiembrie
”

Sistemul român de jurisdicție a statuat principiul unicității căi de atac, dreptul la apel stingându-se prin exercitare, așa încât posibilitatea legală a declarării mai multor apeluri este exclusă.

Recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Inadmisibilitatea ca sancțiune procesual penală constă în lipsirea de efecte a unui act procedural pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și a unui act prin care a fost exercitat sau se încearcă exercitarea unui drept procesual exercitat și epuizat anterior. Inadmisibilitatea operează automat și inevitabil, ori de câte ori un act procesual este lipsit de bază legală.

În materia apelului inadmisibilitatea intervine, în principal, în două situații și anume, când apelul nu este obiectiv încuviințat de lege, hotărârea atacată făcând parte din cele care nu sunt supuse niciunei căi de atac, precum și atunci când a fost declarat de o persoană care nu are calitate procesuală de a apela.

Față de cele ce preced, Înalta Curte va respinge ca inadmisibilă, calea de atac declarată de condamnatul A. împotriva deciziei penale nr. 1348 din 16 decembrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori, și va obliga condamnatul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea excepției inadmisibilității căii de atac. Declararea mai multor apeluri. Apel respins ca inadmisibil (NCP) was last modified: aprilie 18th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter