[Cum a fost] Conferința „Provocări lansate practicienilor de noile coduri: civil și procedură civilă”

2577       0
4 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 5 (4 votes, average: 3,25 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Vă redăm fragmente din cuvântarea din cadrul conferinței a președintelui UNBR.

Gheorghe Florea:

„Cuvântul scris pregătit pentru conferința de azi îl voi încredința Editurii Universul Juridic de al cărei sprijin în organizarea acțiunii se bucură trei barouri, care dobândesc, concomitent un model organizatoric apreciat”!

„Instituțional (singura calitate în care am fost invitat la Conferință în raport de modelul acesteia conceput de moderator și organizatori), în calitate de Președinte al UNBR, salutăm inițiativele care demonstrează că este realistă formarea profesională și educația profesională a avocaților, prin integrarea ei funcțională cu mediul academic și cu celelalte profesii juridice care contribuie la realizarea justiției, în condițiile în care desăvârșirea și perfecționarea statutului profesioniștilor sub aspectul competențelor profesionale este încă un deziderat reclamat de nevoia înțelegerii corecte a filozofiei, dar mai ales, a modului de aplicare a noilor coduri, patru la număr”!

„Cele 4 noi coduri au surprins profesia de avocat nepregătită. Nepregătită, mai ales, psihologic pentru filozofia noilor coduri. În ceea ce privește Codul civil și Codul de procedură civilă, spre deosebire de intenția manifestă a Comisiilor tehnice de elaborare a propunerilor, în loc să creeze creuzetul de parteneriat real dintre judecător-avocat-procuror în realizarea interesului justiției, a creat, în unele cazuri, fracturi care sunt în stadiul în care se pot adânci tot mai mult, mai ales în ceea ce privește aplicarea procedurii regularizării cererii de chemare în judecată, în ceea ce privește aplicarea instituțiilor privind taxa judiciară de timbru, în ceea ce privește înțelegerea rigurozității și disciplinei procesuale mai ales în cazul regimului tehnic al căilor de atac și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește aparenta bulversare pe care modificarea Codului de procedură civilă în partea relativă la executarea silită a creat-o. Există încă o reticență și o adversitate incorect explicată în public în ceea ce privește posibilitatea conlucrării cu notarii în aplicarea noului Cod civil și s-au creat noi conflicte de interese între avocați și executori judecătorești în condițiile în care rolul executorului judecătoresc în executarea silită a căpătat, din punct de vedere funcțional, alte valențe”.

„Îmi exprim convingerea că realizarea programului complet al fundației ROLLI (la care UNBR si INPPA sunt fondatori) prin publicarea în spațiul virtual a tuturor hotărârilor judecătorești, în condițiile decise de CSM, dar și a comentariilor și explicațiilor noii legislații va modifica decisiv antreprenoriatul Conferințelor organizate pentru cunoașterea și perfecționarea cunoașterii noii legislații. Strădaniile ministrului justiției, sub acest aspect, dar și pentru cunoașterea efectivă a noii legislații de subiectele de drept care sunt destinatarele reale ale noilor reglementări, trebuie să-și dezvăluie roadele”!

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

„Indiferent de numărul conferințelor organizate de barouri, de Institutul Național pentru Perfecționarea Pregătirii Profesionale a Avocaților, de conlucrările fructuoase ale avocaților cu antreprenori de realizare a acestor forme de perfecționare a pregătirii profesionale, edituri de carte juridică, asociații neguvernamentale, instituții de învățământ superior juridic, alte entități de formare profesională ce aparțin altor profesii juridice, au rămas fără preocupare reală teme și probleme ce vizează însăși activitatea profesională a avocaților. Spre exemplu:

Contractul de asistență juridică poate fi încadrat în categoria contractului de adeziune? – categoria tehnico-juridică nou creată de Codul civil – în condițiile în care Legea nr. 51/1995 nu cuprinde o reglementare exhaustivă a acestui tip de contract, care nu mai poate fi tratat altfel decât ca un contract special reglementat, dar căruia i se aplică teoria generală a obligațiilor din noul Cod civil, în condițiile în care există un formular predeterminat al contractului de asistență juridică, anexa nr. 1 al Statutului profesiei de avocat, cu clauze elaborate de un organism profesional, care sunt clauze prestabilite al căror regim juridic l-am descifrat în perioada în care am fost stagiari – dacă am apucat să fim stagiari cu regim juridic efectiv și deplin în profesia de avocat?

În consecință, clauzele care sunt esențiale din acest contract, distingându-se de clauze care sunt accesorii, pot să fie impuse? Dacă sunt impuse, pot fi unele considerate ca fiind clauze neuzuale, în accepțiunea dată de noul Cod civil?”

„Este considerată neuzuală, spre exemplu, clauza prin care prevedem în contract că este obligatoriu arbitrajul? Dacă nu este, de ce nu este? Dacă este, de ce este? Dacă este sau nu este, ce ar trebui să facem că să nu mai existe, pe termen scurt, întrebări de acest gen nedezbătute cu specialiștii invitați de avocați la astfel de conferințe, în condițiile în care tot ce este obiect al dreptului este sub semnul întrebării – deviza uneia dintre cele mai reputate reviste de drept, Revista Română de Drept Privat, editată sub coordonarea unui colectiv alcătuit din oameni care au contribuit efectiv chiar la dezvoltarea reglementărilor Statutului profesiei de avocat, în prezent în vigoare”.

„Este admisă reprezentarea convențională în procesul civil de persoane juridice sau entități colective sau Codul de procedură civilă a conceput mandatul convențional administrator litiem ca fiind un mandat care se acordă exclusiv unei persoane fizice? Cum se coroborează sub acest aspect prevederile noului Cod de procedură civilă cu legislația specială privitoare la profesia de consilier juridic, de avocat, cu normele din domeniul insolvenței, etc.? Cine poate acorda mandatul de reprezentare convențională în procesul civil, în afară de partea însăși”?

„Am dat doar două exemple.

Ele pot fi urmate de altele, dacă Conferințele depășesc un mod de concepție care să îmbine promovarea cu învățarea în folosul efectiv al perfecționării profesionale.

Succes Conferinței, care, dacă are caracter interactiv și conținut practic aplicativ – experiența moderatorului este decisivă!- sunt convins că va fi urmată și de alte conferințe, deoarece Baroul București dispune de cele mai mari resurse de realizare a unei perfecționări profesionale a Corpului de avocați, benefică a fi folosită pentru toate barourile de pe raza Curții de Apel București și nu numai”!


Baroul București, Baroul Ilfov și Baroul Ialomița, în colaborare cu Editura Universul Juridic au organizat în data de 12 noiembrie 2015 conferința cu tema „Provocări lansate practicienilor de noile coduri: civil și procedură civilă”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Au fost prezenți în sală avocați și practicieni în insolvență, iar invitații speciali au fost:

 • Avocat Gheorghe Florea, președintele UNBR;
 • prof. univ. dr. Gabriel Boroi, rectorul Universității „Nicolae Titulescu” din București;
 • Avocat Ion Dragne, decanul Baroului București;
 • Avocat Șerban Lovin, decanul Baroului Ilfov;
 • Laura Badiu, notar public – președintele al Camerei Notarilor Publici București.
 • Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc;
 • Roxana Stanciu, judecător;
 • prof. univ. dr. Vasile Nemeș, partener fondator al Nemeș & Asociații.

Temele abordate de către participanți

 • „Probleme practice actuale în materie procesual civilă.
 • Probleme practice privitoare la limitele rejudecării în apel.
 • Fără legătură cu executarea silită: subrogația, simulația, rezoluțiunea și, mai ales, acțiunea pauliană.
 • Conlucrarea între avocați și notari pentru desființarea certificatului de moștenitor pe cale convențională (art. 118 din Legea nr. 36/1996 privind notarii publici și activitatea notarială).
 • Validarea actului afectat de nulitate relativă prin confirmare (art. 1.265 Cod civil) și refacerea actului afectat de nulitate absolută (art. 1.259 Cod civil).
 • Aplicarea și interpretarea art. 182 împreună cu art. 183 în ceea ce privește exercitarea în termen a căilor de atac.
 • Implicarea avocatului în procedura insolvenței persoanei fizice”.

Conferința a început cu un moment de reculegere pentru victimele tragediei ce a avut loc în data de 30 octombrie în clubul bucureștean Colectiv.


Joi, 12 noiembrie 2015

București

Sala Roma a Complexului Crystal Palace Ballroom

Baroul București, Baroul Ilfov și Baroul Ialomița,

în parteneriat cu

Editura Universul Juridic

Joi, 12 noiembrie, începând cu ora 9.00, la Sala Roma a Complexului Crystal Palace Ballroom din București va avea loc conferința cu tema „Provocări lansate practicienilor de noile coduri: civil și procedură civilă”.

Update 9 noiembrie 2015: Programul conferinței

Conferința va fi moderată de domnul avocat Șerban Lovin, Decanul Baroului Ilfov, și se va desfășura conform următorului program:

8:30-9:00 – înregistrarea participanților;

9:00-9:30 – Avocat Gheorghe Florea – Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România;

9:30-10:30 – Prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Rectorul Universității „Nicolae Titulescu” din București – „Probleme practice actuale în materie procesual civilă”;

10:30-11:30 – Avocat Ion Dragne, Decanul Baroului București – „Probleme practice privitoare la limitele rejudecării în apel”;

11:30-11:45 – pauză de cafea;

11:45-12:45 – Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache – „Fără legătură cu executarea silită: subrogația, simulația, rezoluțiunea și, mai ales, acțiunea pauliană”;

12:45-13:45 – Notar public Laura Badiu, Președinte al Camerei Notarilor Publici București – „Conlucrarea între avocați și notari pentru desființarea certificatului de moștenitor pe cale convențională (art. 118 din Legea nr. 36/1996 privind notarii publici și activitatea notarială), validarea actului afectat de nulitate relativă prin confirmare (art. 1.265 Cod civil) și refacerea actului afectat de nulitate absolută (art. 1.259 Cod civil)”;

13:45-14:45 – pauză de masă;

14:45-15:45 – Judecător Roxana Stanciu, Tribunalul București – „Aplicarea și interpretarea art. 182 împreună cu art. 183 în ce privește exercitarea în termen a căilor de atac”;

15:45-16:45 – Prof. univ. dr. Vasile Nemeș, partener fondator al Nemeș & Asociații – „Implicarea avocatului în procedura insolvenței persoanei fizice”.Pe baza experienței acumulate în edițiile precedente ale conferinței, și de această dată oferim participanților posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenți, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinței.

Data-limită până la care puteți trimite întrebările dumneavoastră este 10 noiembrie, la adresa de e-mail conferintele [at] universuljuridic.ro.

ÎNSCRIERI
Taxa de participare este de 200 de lei, în care sunt incluse:
– Mapa evenimentului și diploma de participare;
– Un exemplar al lucrării „Noul cod de procedură civilă republicat” (legislație ad litteram);
– Pauzele de cafea și pauza de masă.

Înregistrarea va fi confirmată numai după transmiterea prin e-mail (conferintele [at] universuljuridic.ro) a dovezii de plată a taxei.

Data limita a înscrierilor este miercuri, 11 noiembrie, plata putând fi făcută în contul Editurii Universul Juridic RO83 BACX 0000 0010 7511 2000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, Sucursala Pompei, CUI RO13811527, cu mențiunea ordinului de plată TAXĂ CONFERINȚĂ BUCUREȘTI 2015.

Mai multe detalii se pot obține la tel. 0733.674.555 sau la adresa de e-mail conferintele [at] universuljuridic.ro.


* Fotografii realizate de Bianca Ionescu, revista Legal Point.
[Cum a fost] Conferința „Provocări lansate practicienilor de noile coduri: civil și procedură civilă” was last modified: noiembrie 19th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.