[Cum a fost] A doua ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ

5317       0

Aula Magna a Facultății de Drept din București a găzduit joi, 7 aprilie, a doua ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ.

Organizatorii acestei ediții au fost Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, evenimentul fiind moderat de conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu (avocat în Baroul București).

Primul panel al conferinței a fost format din prof. univ. dr. Verginia Vedinaș (cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, consilier la Curtea de Conturi a României, conducătorul Departamentului Juridic al Curții de Conturi), judecător Mihai Drăguțescu (Președintele Secției a II-a Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului București), prof. univ. dr. Traian Briciu (cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, avocat în Baroul București, director al INPPA), judecător dr. Laura Andrei (Președintele Tribunalului București, formator INM) și judecător, lector dr. Liviu Zidaru (cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, Curtea de Apel București, formator INM).

Din temele prezentate amintim „Particularități ale acțiunilor în contencios administrativ care au ca obiect acte rezultate din activitatea Curții de Conturi”, „Controverse jurisprudențiale în materia urbanismului”, „Revizuirea în materia contenciosului administrativ – art. 21 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ”, „Observații privind necesitatea înființării tribunalelor specializate în materia contenciosului administrativ”, „Recursul în contenciosul administrativ – privire specială asupra limitelor în care instanța de recurs poate cenzura stabilirea situației de fapt de către prima instanță”. După epuizarea temelor, a venit rândul tratării întrebărilor venite din sală, care au primit răspunsuri din partea celor prezenți la dezbateri.

După o scurtă pauză, panelul al doilea a început cu tema „Nulitatea actelor administrative. Poate fi aceasta constatată de procurorul de caz și de judecătorul unei cauze penale?” susținută de prof. univ. dr. Dana Tofan (cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, avocat în Baroul București) și a continuat cu prezentarea „Procedura prealabilă în materia contenciosului administrativ” – Judecător dr. Eugenia Marin (Secția de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ). De asemenea, o secțiune specială a fost alocată acordării de răspunsuri pentru întrebările primite de la participanți.

În ultima parte a conferinței au susținut prelegeri prof. univ. dr. Ștefan Deaconu (cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, Președinte al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, avocat în Baroul București) – „Arbitrabilitatea contractelor administrative”, prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoș (cadru didactic al Facultății de Științe Politice și Administrative – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj) – „Contenciosul achizițiilor publice (cazuistica CNSC și a instanțelor de judecată)”, judecător dr. Gabriela Bogasiu (Secția de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ, formator INM) – „Efectele hotărârilor judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ. Aspecte de noutate privind executarea acestora” și judecător dr. Iuliana Rîciu (Secția de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ) – „Suspendarea executării actului administrativ și a actului administrativ fiscal”.

Finalul conferinței a fost alocat unei noi sesiuni de întrebări și răspunsuri, de care participanții au profitat din plin.

Fotoreportajul conferinței


Joi, 7 aprilie, începând cu ora 9.30

Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității din București

Av. conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu, jud. dr. Laura Andrei, jud. dr. Gabriela Bogasiu, av. dr. Traian Briciu, prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoș, jud. Mihai Pantelimon Drăguțescu, prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, jud. dr. Eugenia Marin, jud. dr. Iuliana Rîciu, prof. univ. dr. Dana Tofan, prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, jud. dr. Liliana Vișan, jud. dr. Liviu Zidaru

Joi, 7 aprilie, începând cu ora 9.30, la Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității din București va avea loc cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ. Evenimentul este organizat de Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Acreditare INPPA – 10 ore de pregătire continuă.

Moderator – Conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu,

(cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București; avocat în Baroul București)

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

9.00 – 9.30 – Înregistrarea participanților.

9.30 – 11.30 – Dezbateri

• Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș – cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, consilier la Curtea de Conturi a României, conducătorul Departamentului Juridic al Curții de Conturi;

Particularități ale acțiunilor în contencios administrativ care au ca obiect acte rezultate din activitatea Curții de Conturi;

 1. – regimul juridic al deciziilor emise de Curtea de Conturi;
 2. – soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor Curții de Conturi;
 3. – aspecte controversate privind calitatea procesuală activă și pasivă în litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi;
 4. – particularități ale acțiunilor promovate împotriva actelor Curții de Conturi.

• Judecător Mihai Drăguțescu – Președintele Secției a II-a Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului București;

Controverse jurisprudențiale în materia urbanismului;

 1. – Natura juridică a procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor – efecte pe plan procesual și de drept material în funcție de calificare;
 2. – Aplicabilitatea actelor din legislația secundară în ceea ce privește condiția însoririi;
 3. – Restrângerea/extinderea probatoriului;
 4. – Ingerințe în dreptul de proprietate asupra imobilelor;
 5. – Practica jurisprudențială în privința restrângerilor cauzate de regimul restrictiv al spațiilor verzi.

• Prof. univ. dr. Traian Briciu – cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, avocat în Baroul București, director al INPPA;

Revizuirea în materia contenciosului administrativ – art.21 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ;

• Judecător dr. Laura Andrei – Președintele Tribunalului București, formator INM

Observații privind necesitatea înființării tribunalelor specializate în materia contenciosului administrativ;

 1. – probleme practice legate de creșterea numărului de cauze la nivelul tribunalelor, în urma modificărilor legislative din ultimii ani;
 2. – oportunitatea valorificării dispozițiilor legale privind înființarea tribunalelor administrativ-fiscale;
 3. – necesitatea asigurării specializării magistraților care judecă litigii de contencios administrativ.

11.30 – 11.45 – Pauză de cafea.

11.45 – 13.45 – Dezbateri.

• Judecător, Lector dr. Liviu Zidaru – cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, Curtea de Apel București, formator INM.

Recursul în contenciosul administrativ – privire specială asupra limitelor în care instanta de recurs poate cenzura stabilirea situației de fapt de către prima instanță;

Recursul în contenciosul administrativ, cu privire specială asupra:

 1. – aplicabilității art. 488 NCPC în contenciosul administrativ;
 2. – limitelor în care instanta de recurs poate cenzura stabilirea situației de fapt de către prima instanță;
 3. – controlul motivării hotărârii recurate.

• Prof. univ. dr. Dana Tofan – cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, avocat în Baroul București;

Nulitatea actelor administrative. Poate fi aceasta constatată de procurorul de caz și de judecătorul unei cauze penale?;

• Judecător dr. Eugenia Marin – Secția de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ;

Procedura prealabilă în materia contenciosului administrativ;

• Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu – cadru didactic al Facultății de Drept – Universitatea din București, Președinte al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, avocat în Baroul București;

Arbitrabilitatea contractelor administrative;

 1. – asimilarea de către legiuitor, din punct de vedere juridic, a contractelor administrative cu actele administrative și consecințele acestei asimilări din perspectiva înscrierii unor clauze arbitrale în contractele încheiate de către autoritățile administrației publice;
 2. – abordarea controverselor născute în doctrina și jurisprudența cu privire la caracteristicile contractului administrativ;
 3. – soluțiile corecte ce ar trebui preconizate în viitor.

13.45 – 14.45 – Pauză de masă.

14.45 – 17.00 – Dezbateri.

• Prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoș – cadru didactic al Facultății de Științe Politice și Administrative – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj;

Contenciosul achizițiilor publice (cazuistica CNSC și a instanțelor de judecată);

 1. – Aspecte discutabile din jurisprudența CNSC și a instanțelor judecătorești, precum și din jurisprudența CJUE, referitoare la: completarea motivelor de contestație în fața CNSC, interesul procesual, suspendarea procedurii, situația intervenienților, regimul clarificărilor, terțul susținător, garanția de participare și de bună conduită, conflictul de interese, remediile dupa semnarea contractului.

• Judecător dr. Gabriela Bogasiu – Secția de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ, formator INM;

Efectele hotărârilor judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ. Aspecte de noutate privind executarea acestora;

• Judecător dr. Iuliana Rîciu – Secția de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ.

Suspendarea executării actului administrativ și a actului administrativ fiscal;


Având în vedere faptul că se dorește a fi o conferință interactivă, rugăm toți participanții să trimită orice problemă de drept pe adresa de email conferintele [at] universuljuridic.ro până vineri, 1.04.2016, în vederea supunerii la dezbateri în cadrul conferinței. 

Înscrierile se pot face până marți, 5 aprilie. În vederea participării, doritorii vor trimite un e-mail la adresa conferintele [at] universuljuridic.ro cu următoarele date: 
– Nume și prenume participanți; 
– Taxa aleasă (premium sau de bază); 
– Baroul în care activează persoana participantă (în cazul avocaților); 
– Datele pe care se dorește emiterea facturii. 

ÎNSCRIERI: 
Pachet de bază – taxa este de 250 de lei (TVA inclus) și cuprinde: 
– Mapa evenimentului și diploma de participare; 
– Un exemplar al lucrării „Legea contenciosului administrativ. Legislație conexă și jurisprudență” (legislație ad litteram); 
– Pauzele de cafea și pauza de masă (bufet suedez). 

Pachet Premium – taxa este de 450 de lei (TVA inclus) și cuprinde: 
– Pachetul de bază (a se vedea mai sus); 
– „Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și legislație conexă„; 
Abonament la Revista de Drept Public pentru anul 2016 (livrare gratuită) . 

Reduceri: 
– Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi și pentru STAGIARII URMĂTOARELOR PROFESII: avocați, executori judecătorești, practicieni în insolvență, consilieri juridici, organizatorii oferă o reducere specială de 100 de lei din taxa aleasă. 
Pentru a beneficia de această reducere, participantul va transmite pe adresa de e-mail conferintele [at] universuljuridic.ro și o dovadă care atestă calitatea acestuia. 

IMPORTANT: 
Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor până cel tarziu marți, 29 martie 2016. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurilor logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere. 

Pentru mai multe informații sau înscrieri – e-mail conferintele [at] universuljuridic.ro sau tel. 0733.674.555.

[Cum a fost] A doua ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ was last modified: aprilie 8th, 2016 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.