Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a căii de atac. Depăşirea termenului legal pentru exercitarea unui drept procesual

10 iun. 2022
Vizualizari: 382
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

În cuprinsul cererii de recurs, neîncadrată în drept, contestatoarea susține că a formulat mai multe cereri de repunere pe rol a cauzei, transmise prin poștă, însă nu cunoaște de ce aceste înscrisuri nu au ajuns la dosar.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2085 din 19 octombrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul, în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în raport cu excepția tardivității recursului reținută prin raport, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 421 alin. (2) C. proc. civ., hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare.

Calculul termenelor procedurale este reglementat prin art. 181 C. proc. civ., iar prin alin. (1) pct. 2 al aceluiași articol se prevede expres că, în cazul termenului socotit pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul și nici ziua când acesta se împlinește.

În prezenta cauză, hotărârea care constată perimarea, respectiv decizia nr. 196R/2021 din data de 23 februarie 2021, a Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, a fost pronunțată la data de 23 februarie 2021, dată de la care curge termenul de 5 zile, prevăzut de lege pentru exercitarea recursului.

Aplicând dispozițiile art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., cele referitoare la calculul termenelor procedurale stabilite pe zile, Curtea reține că termenul de recurs s-a împlinit la data de 1 martie 2021.

Cererea de recurs a fost transmisă prin poștă, în data de 2 aprilie 2021, data poștei, potrivit mențiunii de pe plicul aflat la dosarul de recurs.

În acest context, Înalta Curte, având în vedere dispozițiile art. 421 alin. (2) din C. proc. civ. referitoare la termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea, reține că recursul declarat în cauză a fost formulat cu depășirea termenului legal.

Potrivit dispozițiilor art. 185 alin. (1) C. proc. civ.:

„Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.

Textul normativ evocat reglementează, așadar, sancțiunea procedurală a decăderii, în cazul nerespectării termenelor prevăzute de lege.

Pentru aceste considerente, având în vedere că termenul legal pentru declararea căii de atac extraordinare a recursului a fost depășit, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul declarat de contestatoarea S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 196R data de 23 februarie 2021 a Curții de Apel București, secția a IlI-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în dosarul nr. x/2017, ca fiind tardiv formulat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a căii de atac. Depășirea termenului legal pentru exercitarea unui drept procesual was last modified: iunie 9th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.