Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 – modificări (OPCC nr. 1208/2018)

29 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 718

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin OPCC nr. 694/2016    

Monitor Dosare

(M. Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016)

OPCC nr. 1208/2018

(M. Of. nr. 883 din 19 octombrie 2018)

 

modifică: pct. 5, pct. 18 lit. a), pct. 21, pct. 24, pct. 25, pct. 29, pct. 31, pct. 32 partea introductivă și lit. b), pct. 36, pct. 41, pct. 47 lit. b), pct. 48 lit. a), pct. 65, anexa nr. 1;

– introduce: pct. 5^1-5^2, pct. 24^1-24^3, anexa nr. 1^1

 

În M. Of. nr. 883 din 19 octombrie 2018, s-a publicat OPCC nr. 1208/2018 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin OPCC nr. 694/2016.

Astfel, respectivul ordin aduce unele modificări, dar și completări Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin OPCC nr. 694/2016 (M. Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivelor instrucțiuni se referă la situația contravențiilor săvârșite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, astfel definită la art. 55 alin. (5) din Legea nr. 21/199. În cazul acestor contravenții, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri, alternativ: cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient; veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient ori veniturile proprii obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia. Pe de altă parte, dacă în care în anul financiar anterior sancționării întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. Totuși, dacă nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri, întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou-înființate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin OPCC nr. 694/2016.

 

Pct. 5 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5 prevedea:

„5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, determinată conform reglementărilor fiscale în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totală, aceasta fiind cifra de afaceri netă realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, determinată conform reglementărilor contabile în vigoare”.

 

Pct. 5^1-5^2 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (introdus prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 5 se introduc două noi puncte, pct. 5^1-5^2, cu următorul conținut:

„5^1. În cazul contravențiilor săvârșite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, astfel cum aceasta este definită la art. 55 alin. (5)din lege, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri: 

a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;

b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;

c) veniturile proprii obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia.

5^2. În cazul în care în anul financiar anterior sancționării întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou-înființate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei”.

 

Pct. 18 lit. a) din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la pct. 18, lit. a) prevedea:

„18. Nivelul de bază al amenzii se poate reduce atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe atenuante precum:

a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce autoritatea de concurență a intervenit;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 18, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„18. Nivelul de bază al amenzii se poate reduce atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe atenuante precum:

a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce a luat cunoștință de intervenția autorității de concurență prin orice acțiune întreprinsă de aceasta în scopul unei examinări preliminare sau investigării unei încălcări a legii.

Această situație nu se reține drept circumstanță atenuantă în cazul înțelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege;”.

 

Pct. 21 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 21 prevedea:

„21. În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a se angaja în discuții privind recunoașterea faptei, Consiliul Concurenței transmite acestora o solicitare în acest sens, prin care stabilește un termen de minimum 15 zile în care să își exprime în scris intenția de a se angaja în discuții privind posibila recunoaștere a faptei, pentru a putea depune ulterior propuneri de recunoaștere. Solicitarea Consiliului Concurenței se poate transmite oricând în cursul procedurii de investigație până la comunicarea raportului de investigație”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 21 se modifică și va avea următorul conținut:

„21. În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a se angaja în discuții privind recunoașterea faptei, Consiliul Concurenței le transmite acestora o solicitare în acest sens, întreprinderea având la dispoziție un termen de 15 zile în care să își exprime, în scris, intenția de a se angaja în discuții privind posibila recunoaștere a faptei, pentru a putea depune ulterior propuneri privind formularea unei recunoașteri. Solicitarea Consiliului Concurenței se poate transmite oricând în cursul procedurii de investigație până la comunicarea raportului de investigație. La cererea motivată a întreprinderii, Consiliul Concurenței poate prelungi termenul acordat inițial, o singură dată, cu maximum 15 zile”.

 

Pct. 24 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 24 prevedea:

„24. Întreprinderile interesate să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenței organizarea unor întâlniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la condițiile recunoașterii.

Întâlnirile sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toți participanții la întâlnire. Procesul-verbal este confidențial față de celelalte părți din investigație”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

„24. Întreprinderile interesate să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenței organizarea a cel mult două întâlniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la condițiile recunoașterii”.

 

Pct. 24^1-24^3 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (introdus prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 24 se introduc trei noi puncte, pct. 24^1-24^3, cu următorul conținut:

„24^1. Prima întâlnire va avea ca scop descrierea faptelor investigate imputate întreprinderii participante la întâlnire, a principalelor elemente probatorii față de aceasta, precum și cuantumul preconizat al nivelului de bază al amenzii, putând fi discutate și cazurile de circumstanțiere a sancțiunii aplicabile întreprinderii. Ulterior acestei întâlniri, întreprinderea precizează în scris, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței în procesul- verbal al întâlnirii, dacă dorește continuarea procedurii de recunoaștereși, totodată, poate să solicite accesul la principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație, fără a putea obține copii după acestea. Accesul se acordă o singură dată, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării continuării procedurii de recunoaștere. 

24^2. În situația în care întreprinderea solicită continuarea procedurii potrivit pct. 241, Consiliul Concurenței poate organiza cea de-a doua întâlnire clarificatoare referitoare la condițiile recunoașterii în maximum 30 de zile de la data la care întreprinderea a solicitat continuarea procedurii de recunoaștere. 

24^3.Întâlnirile sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toți participanții la întâlnire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal este confidențial față de celelalte părți din investigație”.

 

Pct. 25 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 25 prevedea:

„25. Dacă două sau mai multe dintre întreprinderile investigate fac parte din același grup de întreprinderi și nu acționează independent pe piață, acestea pot participa la o întâlnire comună sau își pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în fața Consiliului Concurenței”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

„25. Dacă două sau mai multe dintre părțile investigate fac parte din același grup și nu acționează independent pe piață, acestea pot participa la o întâlnire comună sau își pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în fața Consiliului Concurenței”.

 

Pct. 29 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 29 prevedea:

„29. La cerere, întreprinderea căreia i s-a acordat posibilitatea de a recunoaște fapta potrivit prevederilor pct. 26 poate consulta la sediul Consiliului Concurenței principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație la momentul depunerii cererii sale în vederea prezentării unei propuneri de recunoaștere a faptei. Ulterior, întreprinderea poate solicita consultarea versiunilor neconfidențiale ale oricărui document accesibil, inclus la acel moment în dosarul de investigație, în măsura în care acest lucru este justificat pentru a permite întreprinderii să își exprime punctul de vedere cu privire la o perioadă de timp sau cu privire la orice alt aspect al încălcării. În acest scop, întreprinderii i se va pune la dispoziție o listă cu toate documentele accesibile în acel moment din dosarul de investigație”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 29 se modifică și va avea următorul conținut:

„29. La cerere, întreprinderea care a solicitat continuarea procedurii potrivit prevederilor pct. 24^1 poate consulta la sediul Consiliului Concurenței principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație și versiunile neconfidențiale ale oricărui document accesibil, inclus la acel moment în dosarul de investigație, în măsura în care acest lucru este justificat pentru a permite întreprinderii să își exprime punctul de vedere cu privire la o perioadă de timp sau cu privire la orice alt aspect al încălcării. În acest scop, întreprinderii i se va pune la dispoziție o listă cu toate documentele accesibile în acel moment din dosarul de investigație”.

 

Pct. 31 din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 31 prevedea:

„31. Părțile care optează pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 57 din lege trebuie să depună o cerere expresă în acest scop, sub forma unei propuneri de recunoaștere a faptei, denumită cerere de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

„31. Părțile care optează pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 57 din lege trebuie să depună o cerere expresă în acest scop, sub forma unei propuneri privind formularea unei recunoașteri și/sau a unei cereri de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaștere, după caz, denumită cerere de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 11”.

 

Pct. 32 partea introductivă și lit. b) din Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 (modificat prin OPCC nr. 1208/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la pct. 32, partea introductivă și lit. b) prevedeau:

„32. Pentru a putea fi luată în considerare, propunerea de recunoaștere a faptei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(…)

b) să fie expresă, clară și neechivocă și să includă asumarea răspunderii pentru săvârșirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, posibila punere în aplicare, principalele fapte, încadrarea legală, inclusiv rolul și durata participării părților la încălcare, remediile asumate de întreprindere, dacă este cazul, în conformitate cu rezultatele discuțiilor purtate cu autoritatea de concurență sau potrivit conținutului raportului de investigație, dacă acesta a fost comunicat părților;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 32, partea introductivă și lit. b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„32. Pentru a putea fi luată în considerare, cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

(…)

b) să fie expresă, clară și neechivocă și să includă, după caz, angajamentul privind formularea unei recunoașteri sau asumarea răspunderii pentru săvârșirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, posibila punere în aplicare, principalele fapte, încadrarea legală, inclusiv rolul și durata participării părților la încălcare, remediile asumate de întreprindere, dacă este cazul, în conformitate cu informarea transmisă potrivit prevederilor pct. 28 sau potrivit conținutului raportului de investigație;”.

Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996 – modificări (OPCC nr. 1208/2018) was last modified: octombrie 29th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter