Instrucţiunile privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate – modificări (OMApN nr. M.116/2022)

1 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 47

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.36/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate

(M. Of. nr. 194 din 26 februarie 2021)

 

 

Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M.116/2022 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.36/2021

(M. Of. nr. 761 din 29 iulie 2022)

 

– modifică: art. 39 alin. (3), art. 46 alin. (1), art. 54, art. 57.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

introduce: art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (3) și (4),art. 33 alin. (12) și (13), art. 38 alin. (3) și (4), anexa nr. 2 ind. 1.

 

În M. Of. nr. 761 din 29 iulie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M.116/2022 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.36/2021.

Redăm, în cele ce urmează, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 24 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Valoarea în euro a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultate din raportul recepției operaționale NATO, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea sumei în lei în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog. Valoarea în lei pentru fondurile în euro declarate neeligibile se calculează la cursul NATO din trimestrul în care se efectuează virarea în contul NSIP al DGFC”.

Art. 33 alin. (11) și (13)

Noua reglementare

La articolul 33, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) și (13), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru contractele cu plata facturilor în valută, structurile PM sunt responsabile de planificarea și asigurarea fondurilor în lei pentru completarea sumei necesare achiziției valutei, rezultată din diferența dintre valoarea eligibilă specificată în documentul notificat la alin. (11) și suma necesară achiziției, cu încadrarea acesteia la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(13) În urma proceselor de recepție operațională și audit NATO, fondurile suplimentare aprobate de NATO pentru compensarea diferențelor de curs valutar NATO euro-leu se gestionează astfel:

a) prin grija directorilor PM pentru cele utilizate din cofinanțare la NSIP conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) prin grija DLog pentru cele utilizate din fonduri financiare NSIP de la alte proiecte sau din dobândă”.

Art. 39 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Raportul pentru finanțarea proiectelor NSIP în anul curent cuprinde următoarele date:

a) structura PM;

b) locația, codul și denumirea proiectului NSIP, AC;

c) valoarea autorizată a proiectului NSIP, în euro, pe tip de finanțare – fonduri financiare NSIP și cofinanțare;

d) existent în contul NSIP al DGFC, pe proiecte NSIP și dobânda totală;

e) valoarea totală a contractelor finalizate, în lei și euro;

f) valoarea totală a contractelor în derulare, în lei și euro;

g) valoarea cumulată a cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie a anului anterior, în lei, iar valoarea în euro exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO de la data efectuării plăților în lei;

h) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul curent, în lei, iar valoarea în euro exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent;

i) valoarea cumulată planificată pentru toată perioada rămasă, până la finalizarea proiectului NSIP, exprimată în euro și în lei la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent prin aplicarea formulei, este egală cu valoarea prevăzută la lit. c) din care se scad valorile prevăzute la lit. g) și h);

j) stadiul implementării și termenul de finalizare operațională ale proiectelor NSIP.”

Noua reglementare

La articolul 39, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Raportul pentru finanțarea proiectelor NSIP în anul curent cuprinde următoarele date:

a) structura PM;

b) locația, codul și denumirea proiectului NSIP, AC;

c) valoarea autorizată a proiectului NSIP, în euro, pe tip de finanțare – fonduri financiare NSIP și cofinanțare;

d) existent în contul NSIP al DGFC, în lei, pe proiecte NSIP și dobânda totală;

e) valoarea totală a contractelor în euro;

f) valoarea cumulată a cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie în anul anterior, în euro;

g) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul curent, în euro și lei, unde valoarea în lei este exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent;

h) valoarea cumulată planificată pentru toată perioada rămasă, până la finalizarea proiectului NSIP, exprimată în euro;

i) stadiul implementării și termenul de finalizare operațională ale proiectelor NSIP.”

Art. 57

Vechea reglementare:

„DLog transmite la Direcția planificare integrată a apărării, anual, atât în format electronic, cât și letric, în termen de 3 zile de la primirea «Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul viitor și a estimărilor pentru următorii trei ani, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite», situația privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP, detaliată pe o perioadă de 10 ani, pentru întocmirea Directivei de planificare a apărării și chestionarelor NATO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3”.

Noua reglementare

Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57

DLog transmite la Direcția planificare integrată a apărării, anual, în termen de 3 zile de la primirea «Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul viitor și a estimărilor pentru următorii trei ani, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite», în format letric și electronic – fișier Excel, situația privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP, detaliată pe o perioadă de 10 ani, pentru întocmirea Directivei de planificare a apărării și chestionarelor NATO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3”.

Instrucțiunile privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate – modificări (OMApN nr. M.116/2022) was last modified: august 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.