Instrucțiuni de aplicare a scutirii de TVA, conform OMFP nr. 103/2016

21 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 846

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 (M.Of. nr. 628/ 17 iulie 2020)

Intrare în vigoare: 17 iulie 2020

Prin OMFP nr. 2.148/2020 se modifică Instrucțiunile de aplicare a scutirii de TVA (aprobate prin OMFP nr. 103/2016) după cum urmează:

1. În definiția exportatorului se include și persoana care transportă bunuri în afara UE, în lipsa unei tranzacții comerciale.

2. Documentele justificative pentru scutirea de TVA se prezintă în maxim 150 zile calendaristice (în reglementarea anterioară, 90 zile) de la data la care a intervenit faptul generator.

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (1) lit. a) C.fisc.

Campanie Craciun UJmag 2020

3. În cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând sistemul EMCS, scutirea de taxă se justifică și cu raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

4. În situația în care furnizorul nu este stabilit/este stabilit în UE și nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, trebuie să dețină declarația vamală de export (în căsuța 44 sunt menționate datele de identificare ale furnizorului și/sau numărul facturii emise pentru livrarea bunurilor transportate în afara UE) pentru justificarea scutirii.

5. Dacă ieșirea bunurilor de pe teritoriul UE nu se poate dovedi cu exemparul 3 al documentului administrativ unic/certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal sau notificarea de export/raportul de export EMCS, exportatorul poate dovedi ieșirea efectivă cu alte mijloace de probă (vezi Hotărârea CJUE în Cauza C-275/18 Milan Vins).

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (1) lit. c) C.fisc

6. Se definește noțiunea de „servicii legate direct de exportul de bunuri”: serviciile care contribuie la realizarea efectivă a unei operațiuni de export și care sunt furnizate direct exportatorului sau destinatarului bunurilor exportate (vezi Hotărârea CJUE în Cauza C-288/16 «L.C.» IK).

7. Beneficiarul poate fi exportatorul sau destinatarul bunurilor (pentru contractul încheiat cu beneficiarul ca document justificativ).

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (1) lit. e) C.fisc

8. Constituie documente justificative documentele din care rezultă că bunurile prelucrate au fost transportate în afara UE de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceștia.

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (1) lit. h) C.fisc

9. Navele utilizate preponderent în poziție imobilă pentru a explora/exploata zăcăminte de hidrocarburi în mare nu sunt considerate nave atribuite navigației în largul mării (vezi Hotărârea CJUE în Cauza C-291/18 «Grup Servicii Petroliere SA»).

10. În cazul navelor care nu sunt noi/navelor care au mai navigat, condiția ca nava să fi fost efectiv și preponderent utilizată pentru navigație în largul mării este îndeplinită dacă nava a fost utilizată în ultimii 5 ani sau pe întreaga perioadă de utilizare, dacă aceasta este mai mică de 5 ani.

11. Scutirea de taxă pentru serviciile de încărcare/descărcare pe/de pe o navă atribuită navigației în largul mării se aplică:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(i) serviciilor prestate către proprietarul/operatorul navei sau către agentul de navă, și

(ii) serviciilor prestate într-o etapă anterioară (ex: un serviciu prestat de un subantreprenor unui operator economic care o facturează ulterior unei case de expediție sau unui transportator) și serviciilor de această natură prestate deținătorului încărcăturii, care poate fi exportatorul sau importatorul acesteia (vezi Hotărârea CJUE în Cauza C-33/16 «A Oy»).

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (1) lit. i) C.fisc

12. Scutirea de taxă se aplică și pentru livrarea unei aeronave către un operator economic care nu este el însuși companie aeriană și care realizează, în principal, transport internațional de persoane și/sau de bunuri cu plată, dar care achiziționează aeronava respectivă în scopul utilizării sale exclusive de către o astfel de companie, de exemplu, în cadrul unei operațiuni de leasing (vezi Hotărârea CJUE în cauza C-33/11 «A Oy»).

În cazul acestor livrări, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar certificatul (care atestă faptul că activitatea companiei constă, în principal, în transportul internațional de persoane și/sau de mărfuri efectuat cu plată) eliberat companiei aeriene care va utiliza aeronava, dacă aceasta este o companie stabilită în România.

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (2) lit. a) C.fisc

13. Ca și documente justificative sunt luate în considerare documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat de cumpărător. Contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare nu se mai consideră documente justificative.

14. Dacă se îndeplinesc condițiile privind existența documentelor justificative, se prezumă că bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru către o destinație aflată în afara teritoriului său, dar în interiorul Comunității.

În acest caz, documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru sunt cele prevăzute la alin. (1) și (3) ale art. 45a din Regulamentul 282/2011.

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (2) lit. b) C.fisc

15. Dovada înmatriculării mijlocului de transport nou în statul membru de destinație nu mai este luat în considerare ca document justificativ pentru realizarea livrării intracomunitare.

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (2) lit. c) C.fisc

16. Contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare nu mai reprezintă documente justificative.

Referitor la aplicarea art. 294 alin. (2) lit. d) C.fisc

17. Constituie documente justificative documentele de transport al bunurilor din România în alt stat membru, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, documentul specific de transport aerian de mărfuri (Air Waybill).

Referitor la aplicarea Regulamentului 282/2011

18. Se explica situațiile în care se aplică prevederile art. 45a din Regulamentul nr. 282/2011 și cele în care scutirea se justifică potrivit OMFP nr. 103/2016. Sunt prezentate exemple de documente care justifica transportul in cazul livrării intracomunitare de produse accizabile (in regim suspensiv), de mijloace de transport precum și în celelalte situații.

Instrucțiuni de aplicare a scutirii de TVA, conform OMFP nr. 103/2016 was last modified: iulie 21st, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter