Instrucțiunea nr. 2/2018 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților

31 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 530
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

(M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018)

Se stabilește modul de întocmire a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond, și de depunere a acestora la unitatea teritorială a MFP, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și a Normei ASF nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților.

 

În M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018 a fost publicată Instrucțiunea nr. 2/2018 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților.

Scopul instrucțiunii este de a reglementa modul de întocmire a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond, și de depunere a acestora la unitatea teritorială a MFP, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.), și a Normei ASF nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților (M. Of. 170 din 7 martie 2016).

Redăm, în continuare, prevederile acestor introiecțiuni ale Fondului de garantare a asiguraților.

 

Art. 1 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Conform art. 1, respectiva instrucțiune stabilește modul de întocmire a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond, și de depunere a acestora la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților.

 

Art. 2 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Art. 2 prevede faptul că Fondul menționat la art. 1 depune raportări contabile la 30 iunie 2018, la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și format electronic sau numai în format electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Pe de o parte, formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2018, generat prin programul de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml care conține datele de identificare a Fondului, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip conține raportările contabile la 30 iunie 2018 și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de Fond, scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pe de altă parte, formatul electronic menționat conține formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă și este obținut prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2018.

Programul de asistență este pus la dispoziția Fondului în mod gratuit de unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Raportările contabile la 30 iunie 2018 pot fi depuse la registratura unității teritoriale a Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.

 

Art. 3 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Art. 3 dispune faptul că Fondul întocmește și depune raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare: bilanț (cod 10) – conform anexei nr. 1; cont de profit și pierdere (cod 20) – conform anexei nr. 2; date informative (cod 30) – conform anexei nr. 3.

Formularele prevăzute cuprinse în raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la data de 30 iunie 2018 prin utilizarea planului de conturi aplicabil, conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților.

 

Art. 4 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Conform art. 4, raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării Fondului și includ și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează cu director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.

Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 5 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Art. 5 prevede că Fondul completează datele de identificare (denumire, adresă și telefon), cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate (anexa nr. 1), precum și codul unic de înregistrare, citeț, și codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau inițiale.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanț” a datelor astfel prevăzute conduce la imposibilitatea identificării Fondului și, în consecință, se consideră că raportările contabile nu au fost depuse.

Fondul completează codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfășoară mai multe activități, se trece codul activității preponderente, care definește profilul Fondului (respectiv codul clasei CAEN al activității preponderente).

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează în lei. Această unitate de măsură se trece pe fiecare formular în parte.

 

Art. 6 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Potrivit art. 6, raportările contabile la 30 iunie 2018 avizate de către Consiliul de administrație al Fondului se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 15 august 2018.

 

Art. 7 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Art. 7 dispune că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectiva instrucțiune.

 

Art. 8 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Art. 8 stabilește faptul că nerespectarea prevederilor instrucțiunii se sancționează în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 9 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Art. 9 dispune că la data intrării în vigoare a acestei instrucțiuni se abrogă Instrucțiunea Fondului de garantare a asiguraților nr. 2/2017 privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraților (M. Of. nr. 617 din 31 iulie 2017).

 

Art. 10 din Instrucțiunea nr. 2/2018 a Fondului de garantare a asiguraților

Conform art. 10 instrucțiunea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la data publicării.

Instrucțiunea nr. 2/2018 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților was last modified: august 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter