Instrucţiune pentru aplicarea art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (Instrucțiune ANAP)

14 apr. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1320

Despre

  • M. Of. nr. 272 din 11 aprilie 2016
  • Instrucţiune ANAP nr. 2/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Instrucțiune ANAP nr. 2/2016
(M. Of. nr. 272 din 11 aprilie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de furnizare”)
Cap. III („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de servicii”)
Cap. IV („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de lucrări”)
Cap. V („Modalități de îndeplinire/demonstrare și evaluare a experienței similare”)

În M. Of. nr. 272 din 11 aprilie 2016, a fost publicată Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 2/2016 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Vom prezenta, în continuare, structura respectivei instrucțiuni.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de furnizare”)

Cap. III („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de servicii”)

Cap. IV („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de lucrări”)

Cap. V („Modalități de îndeplinire/demonstrare și evaluare a experienței similare”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei instrucțiuni.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2016
 
Cap. I dispune, printre altele, faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, atât prin anunțul/invitația de participare, cât și prin documentația de atribuire, ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale referitoare la experiența în implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare atât ca tip și complexitate, cât și din punctul de vedere al rezultatului/funcționalității urmărite prin scopul contractului ce se atribuie prin respectiva procedură.

Cap. II („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de furnizare”) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2016
 
Cap. II dispune faptul că este considerată restrictivă formularea de către autoritatea contractantă a cerinței minime privind experiența similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de furnizare semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 ani, dar să poată prezenta experiența similară realizată în perioada solicitată.

În continuare, este prevăzut faptul că solicitarea unei cerințe minime de calificare și selecție referitoare la prezentarea unui contract similar de furnizare produse finalizat în ultimii 3 ani devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract și să furnizeze asemenea produse fără să fi finalizat contractul, în așa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate. Respectivul ofertant poate invoca pentru dovedirea experienței similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiția ca produsele prezentate să fie recepționate.

De asemenea, cerința de calificare trebuie să se refere la produsele livrate și, dacă este cazul, instalate de către un operator economic la un beneficiar, solicitându-se dovedirea faptului că au fost recepționate.

ordonanta militara

Cap. III („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de servicii”) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2016
 
Cap. III stabilește faptul că este considerată restrictivă formularea de către autoritatea contractantă a cerinței minime privind experiența similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de servicii semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 ani, dar să poată prezenta experiența similară realizată în perioada solicitată.

În continuare, este prevăzut faptul că solicitarea unei cerințe minime de calificare și selecție referitoare la prezentarea unui contract similar de prestare servicii, finalizat în ultimii 3 ani, devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract și să presteze asemenea servicii fără să fi finalizat contractul, în așa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putând invoca, pentru dovedirea experienței similare, partea de contract prestată până la momentul solicitării, cu condiția ca serviciile prezentate să fie duse la bun sfârșit.

De asemenea, este stabilit faptul că prin sintagma servicii duse la bun sfârșit se înțelege:

– servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

– servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție.

 
Cap. IV („Formularea cerințelor privind experiența similară în cazul contractelor de lucrări”) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2016

 
Cap. IV prevede, printre altele, faptul că documentele-suport solicitate de autoritatea contractantă în vederea demonstrării experienței similare trebuie să fie relevante, putându-se solicita procese-verbale de recepție întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor și cel mult extrase din contract, fără a se solicita contractul integral.

 

Cap. V („Modalități de îndeplinire/demonstrare și evaluare a experienței similare”) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2016

 
Cap. V stabilește, printre altele, faptul că autoritatea contractantă nu va îngrădi dreptul operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/prestarea de servicii prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar și dreptul de a demonstra execuția de lucrări prin orice tip de certificat sau document de bună execuție.

În continuare, este prevăzut faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauză în acest sens trebuind să fie introdusă în documentația de atribuire.

De asemenea, autoritatea contractantă nu poate limita numărul de documente/certificate/etc. prezentate de operatorii economici, ci doar numărul de contracte la nivelul cărora au fost furnizate/prestate/executate produsele/serviciile/lucrările prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței de calificare referitoare la experiența similară.

 

 

Instrucțiune pentru aplicarea art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (Instrucțiune ANAP) was last modified: aprilie 13th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter