Instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (O.U.G. nr. 9/2024)

26 feb. 2024
Vizualizari: 269

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordonanță de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 9/2024 pentru instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024

(M. Of. nr. 151 din 23 februarie 2024)

Se instituie unele măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024.

 

În M. Of. nr. 151 din data de 23 februarie 2024 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 9/2024 pentru instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024.

Redăm, în cele ce urmează, prevederile principale ale acestei Ordonanțe.

Art. 1

(1) Majorarea valorii punctului de pensie prevăzută de art. 84 alin. (6) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, precum și majorările de natură salarială prevăzute de art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie prevăzute la art. 6 și 25 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024.

(2) Drepturile la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie, acordate potrivit prevederilor art. 6 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2024, se mențin în plată în aceleași condiții care au stat la baza acordării acestora și în aceleași cuantumuri până la sfârșitul sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024.

Art. 2

(1) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, în situația în care până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au fost constituite debite cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței sau de supliment pentru energie prevăzute de art. 6 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, acestea se scutesc la plată.

(2) Scutirea la plată se face prin decizie a directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, emisă între data stabilirii debitului și până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitele stabilite în condițiile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, având la bază dispoziția primarului emisă conform art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2021.

(3) Pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (43) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, directorul executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, emite decizie de scutire la plată, pe care o transmite organelor fiscale centrale în vederea scăderii acestora din evidențele fiscale.

 

Instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (O.U.G. nr. 9/2024) was last modified: februarie 26th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.