Instituirea schemelor de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – modificări (H.G. nr. 268/2020)

8 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 201

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificatorSumar
H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

(M. Of. nr. 714 din 30 septembrie 2014; cu modif. ult.)

H.G. nr. 268/2020 privind modificarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

(M. Of. nr. 286 din 06 aprilie 2020)

– modifică: anexa nr. 1, anexa nr. 2.

 

În M. Of. nr. 286 din 6 aprilie 2020 a fost publicată H.G. nr. 268/2020 privind modificarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

 

În continuare, vă prezentăm modificările aduse H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

 

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (modificat prin H.G. nr. 268/2020)

 

Noua reglementare

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 4a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la H.G. nr. 807/2014, cu următorul conținut:

„ANEXA nr. 1: CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT

(- Anexa nr. 4a la procedură)

Subscrisa, ………………………….., având datele de identificare menționate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna …………………….., având calitatea de ………………., identificat/identificată cu actul de identitate seria …… nr. …………, eliberat de ……………. la data de ……………., cu domiciliul în localitatea ……………………., str. ………………….. nr. …….., bl. ……, sc. ……, ap. ……., sectorul/județul …………….., cod poștal ………….., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ……………., în baza Acordului pentru finanțare nr. ……….. din data de …………….. și în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectând intensitatea de …………………. conform acordului pentru finanțare.

I.Datele de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: …………………………………………

Data înregistrării întreprinderii: …………………………………

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: …………………………….

Codul de identificare fiscală: …………………………………….

Adresa: …………………………………………………………

Telefon: ……………………., fax: ………………., e-mail: ………………………………………………….

Cod IBAN: ……………. deschis la Trezoreria …………………….

Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b la procedură.

II.Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………, identificat/identificată cu actul de identitate seria …… nr. ……….., eliberat de ………….. la data de ……………, cu domiciliul în localitatea …………………., str. ……………….. nr. ……, bl. ….., sc. …., ap. …., sectorul/județul …………………, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ………………….., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

|_| nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

|_| nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

|_| nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

|_| nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

|_| activele există fizic în locația realizării investiției.

Declar pe propria răspundere că informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte și complete sub sancțiunea aplicării art. 326 – “Falsul în declarații” din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Numele: …………………………………………………

Funcția: ………………………………………………….

Semnătura1: …………………………………………..

Data semnării: ………………………………………..

NOTĂ:

Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele menționate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

_________

^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea”.

 

Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (modificat prin H.G. nr. 268/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 4b se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, conținând modelul formularului de decont.

Instituirea schemelor de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – modificări (H.G. nr. 268/2020) was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter