[UPDATE: Rezultate – testarea psihologică] Inspecția Judiciară. Declanșarea procedurii de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură (termen-limită: 10 octombrie 2018)

10 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1817
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 10 decembrie 2018: Rezultatele obținute de către candidați la testarea psihologică în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 7 decembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele obținute de către candidați la testarea psihologică în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor obținute de către candidați la testarea psihologică, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

Campanie Craciun UJmag 2020

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 28 noiembrie 2018: Desfășurarea testării psihologice și stabilirea vizitei medicale a candidaților admiși la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 28 noiembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii în ceea ce privește desfășurarea testării psihologice și stabilirea vizitei medicale a candidaților admiși la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Astfel, având în vedere dispozițiile art. 87 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, adoptat prin Hotărârea nr. 279/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 26 din Regulament, după afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși… vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.

Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu.

Testul scris va avea loc la data de 5 decembrie 2018, începând cu ora 9.00, la sediul Inspecției Judiciare din București, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 40, etajul 1, sala 101. Interviul va avea loc în aceeași zi, după susținerea testului scris.

De asemenea, vizita medicală este programată în data de 6 decembrie 2018, începând cu ora 8.00, la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu — Ministerul Justiție, situat în București, Str. Nerva Traian nr. 6, Sector 3.

Pentru examenul medical se solicită adeverință medicală de la medicul de familie în care să fie stipulat dacă au/nu au boli cronice cu care sunt luați în evidență și o copie a cărții de identitate.

Având în vedere faptul că examenul medical cuprinde consultații de specialitate, analize de sânge și sumar urină, candidații se pot hidrata cu apă și nu vor întrerupe tratamentul pentru boli cronice (dacă este cazul).

Costul examenului medical este de 388 lei.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Sursa informației


Update 26 noiembrie 2018: Depunerea documentelor necesare verificării îndeplinirii condiției de bună reputație la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 26 noiembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii în ceea ce privește depunerea documentelor necesare verificării îndeplinirii condiției de bună reputație la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Potrivit art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, adoptat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, după afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.

Conform art. 26^1 din același Regulament, verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea dispozițiilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la sediul Inspecției Judiciare, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:

– curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

– caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative;

– adeverințe eliberate de primării și/sau, dup caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

– declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Facem precizarea că prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, adoptat prin Hotărârea nr. 279/2012 al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în temeiul art. 87 coroborat cu art. 12 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa informației


Update 21 noiembrie 2018: Rezultatele finale la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teroretice în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură. Detalii referitoare la desfășurarea probei orale

Potrivit unui anunț din data de 20 noiembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele finale la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Totodată, proba orală a concursului va avea loc la data de 21 noiembrie 2018, ora 10.00, la sediul Inspecției Judiciare din București, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 40, etaj 1, Sala 101.

Accesul candidaților la sediul Inspecției Judiciare este permis începând cu ora 9.30, pe baza actului de identitate.

Candidații declarați admiși după susținerea probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice sunt repartizați pentru susținerea probei orale, astfel:

Timpul destinat pentru elaborarea și prezentarea răspunsului va fi de aproximativ 30 de minute.

Candidații se vor prezenta cu 15 minute înainte de ora stabilită.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor finale obținute de către candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 16 noiembrie 2018: Rezultatele la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teroretice în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 15 noiembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Totodată, conform dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspecției Judiciare, „pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, dar nu mai puțin de nota 5 la fiecare materie de concurs”, iar potrivit dispozițiilor art. 107 alin. (1) din același act normativ, „Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la registratura Inspecției Judiciare în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor”. 

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor obținute de către candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 15 noiembrie 2018: Subiecte și barem – proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice (varianta I), la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț, Inspecția Judiciară a dat publicității subiectele și baremul aferent în ceea ce privește proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice – varianta I, la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură. 

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent subiectelor și baremului la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 7 noiembrie 2018: Rezultatele finale la proba scrisă la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură. Detalii în ceea ce privește desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice la concurs

Potrivit unui anunț din data de 6 noiembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele finale la proba scrisă la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Totodată, proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concurs va avea loc în data de 10 noiembrie 2018, ora 10.00, la etaj I, sala Amfiteatru din cadrul Institutului Național al Magistraturii, cu sediul în București, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5.

Accesul candidaților în sala de concurs este permis în intervalul de timp 9.00-9.30, pe baza actului de identitate.

Candidații care nu se află în sală la momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susține proba.

Repartizarea tuturor candidaților se va face în ordine alfabetică în sala de concurs.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise de verificare a cunoștințelor teoretice este de 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Lista cu repartizarea candidaților în sală este publicată pe site-ul Inspecției Judiciare și pe ușa sălii în care se desfășoară concursul.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista rezultatelor finale aferente probei scrise la o limbă străină, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 1 noiembrie 2018: Rezultatele probei scrise la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 31 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele probei scrise la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Astfel, conform dispozițiilor art. 100 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspecției Judiciare, „pentru a fi declarați admiși la proba la o limbă străină, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7”, iar potrivit dispozițiilor art. 101 alin. (1) din același act normativ, „candidații nemulțumiți de notele acordate la proba la o limbă străină pot depune contestația la registratura Inspecției Judiciare în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor”.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista rezultatelor probei scrise la o limbă străină, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 29 octombrie 2018: Subiectele și baremele de corectare aferente probei scrise la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 27 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității subiectele și baremele de corectare aferente probei scrise la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos:

Subiecte proba scrisă – limba engleză;

Subiecte proba scrisă – limba franceză;

Barem subiecte – limba engleză;

Barem subiecte – limba franceză.

Sursa informației


Update 16 octombrie 2018: Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură. Detalii privind desfășurarea probei scrise la o limbă străină

Potrivit unui anunț din data de 15 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Totodată, proba scrisă la o limbă străină, la alegere, la limba engleză, respectiv, la limba franceză, a concursului pentru ocuparea a trei posturi de consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Inspecției Judiciare, va avea loc la data de 27 octombrie 2018, ora 10.00, la etaj I, sala Amfiteatru din cadrul Institutului Național al Magistraturii, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5.

Accesul candidaților în sala de concurs este permis în intervalul de timp 9.00-9.30, pe baza actului de identitate.

Candidații care nu se află în sală la momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susține proba.

Repartizarea tuturor candidaților sa va face în ordine alfabetică în sala de concurs.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării la limba străină este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră. Lista cu repartizarea candidaților în sală este publicată pe site-ul Inspecției Judiciare și pe ușa sălii în care se desfășoară concursul.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 12 octombrie 2018: Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 11 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Inspecția Judiciară. Declanșarea procedurii de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură (termen-limită: 10 octombrie 2018)

Potrivit unui anunț, Inspecția Judiciară organizează în perioada 24 septembrie – 26 noiembrie 2018, în conformitate cu dispozițiile art. 90 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 24/2012, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 692/2012, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Inspecției Judiciare – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor: fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cerințele specifice:

– cunoștințe de operare pe PC, nivel mediu: Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer;

– cunoștințe de limbă străină: engleză/franceză – nivel mediu.

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

probă scrisă la o limbă străină la alegere, engleză sau franceză;

probă scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la următoarele discipline: Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Organizare judiciară, Elemente de drept comparat și Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;

interviul.

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă străină se susține în scris. Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10. Rezultatele probei se publică pe paginile de internet ale Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii. Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină se pot contesta în 48 de ore de la publicare. Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.

Candidații admiși la proba scrisă la o limbă străină vor susține proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la următoarele discipline: Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Organizarea sistemului judiciar și Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Verificarea cunoștințelor teoretice are loc pe parcursul unei singure zile. Rezultatele probei se publică pe paginile de internet ale Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii.

Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la registratura Inspecție Judiciare, în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, dar nu mai puțin de nota 5 la fiecare materie de concurs.

Candidații declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice vor susține un interviu. Planul de interviu va conține elemente care să evidențieze în persoana candidatului abilitățile de comunicare, factorii care motivează sau demotivează candidatul, gândirea sintetică, rezistența la stres, comportamentul în situațiile de criză. Rezultatele interviului nu pot fi contestate.

Verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații și a condiției de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției se realizează după afișarea rezultatelor probelor de concurs, doar în privința candidaților declarați admiși la acestea.

Candidații care nu se bucură de o bună reputație, precum și cei inapți din punct de vedere medical sau psihologic pentru exercitarea funcției sunt declarați RESPINȘI.

Locul susținerii concursului va fi anunțat cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării probei scrise la o limbă străină, prin afișare la sediul Inspecției Judiciare și pe pagina de web a instituției.

Cererea-tip de înscriere se depune de către candidat la sediul Inspecției Judiciare din București, Bdul Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5, până la data de 10 octombrie 2018, și va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele acte:

– copie de pe actul de identitate;

– copie de pe certificatul de naștere și de pe certificatul de căsătorie;

– copie de pe diploma de licență și foaia matricolă a anilor de studiu;

– certificat de cazier judiciar;

– certificat de cazier fiscal;

– curriculum vitae (în format european);

– copie de pe carnetul de muncă sau orice alte documente în care se consemnează vechimea în specialitate, după caz;

– chitanța de plată a taxei de înscriere;

– două fotografii tip buletin.

Candidații vor prezenta și originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificare a conformității acestor copii cu originalul.

Candidații sunt rugați să acorde atenție dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere atât sub aspectul conținutului, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, cât și al formei cerute actului (original/copie legalizată/copie, după caz). De asemenea, candidații urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

Candidații vor depune și o recomandare privind profilul profesional și moral de la ultimul loc de muncă sau ultima instituție de învățământ absolvită. Candidații care nu au fost angajați anterior depun o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

Formularul cererii-tip de înscriere poate fi descărcat de aici.

Taxa de înscriere la concurs este de 400 lei și se va achita la sediul Inspecției Judiciare – Direcția economică și administrativ.

Programul de lucru este următorul: luni-vineri, între 8.00-16.00.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tematica și bibliografia aferente concursului, astfel cum au fost publicate de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate – testarea psihologică] Inspecția Judiciară. Declanșarea procedurii de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de consilier juridic – Direcția sinteze, contencios și registratură (termen-limită: 10 octombrie 2018) was last modified: decembrie 10th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter