[UPDATE: Rezultatul final al concursului] Inspecția Judiciară. Declanșarea procedurii de concurs pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu (termen-limită: 10 octombrie 2018)

14 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 856

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 14 noiembrie 2018: Rezultatul final al concursului pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic

Potrivit site-ului oficial (www.inspectiajudiciara.ro), Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele finale la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Reamintim că utlimele două probe, proba proba practică pentru testarea abilităților și aptitudinilor, cât și  proba interviurilor au avut loc sâmbătă, 10 noiembrie 2018.

Puteți vizualiza rezultatele aici.

Sursa informației


Update 8 noiembrie 2018: Detalii privind susținerea probei practice și a interviului la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare

Potrivit unui anunț, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii în ceea ce privește susținerea probei practice și a interviului la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Astfel, proba practică pentru testarea abilităților și aptitudinilor în cadrul concursului va avea loc la data de 10 noiembrie 2018, ora 9.00, la Sala 405 din cadrul Inspecției Judiciare, cu sediul în București, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5.

Accesul candidatului în sala de concurs este permis în intervalul 8.30-9.00, numai pe baza actului de identitate.

În ceea ce privește proba interviului, aceasta va avea loc tot la data de 10 noiembrie 2018, ora 11.00, la Sala 101 din cadrul Inspecției Judiciare.

Candidații se vor prezenta cu 10 minute înainte de ora stabilită.

Sursa informației


Update 6 noiembrie 2018: Rezultatele finale la proba scrisă la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare

Potrivit unui anunț din data de 6 noiembrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității rezultatele finale la proba scrisă la o limbă străină în ceea ce privește concursul pentru ocuparea a 4 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Astfel, pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștintelor teoretice, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor finale în ceea ce privește proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 31 octombrie 2018: Baremul definitiv de evaluare și notare la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare

Potrivit unui anunț din data de 30 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii în ceea ce privește baremul definitiv de evaluare și notare la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridicpersonal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Astfel, în urma desfășurării, la data de 27 octombrie 2018, a probei de verificare a cunoștințelor teoretice și a afișării baremului de evaluare și notare, nu au fost formulate contestații la baremul privind evaluarea și notarea probei de verificare a cunoștințelor teoretice.

În consecință, baremul de evaluare și notare definitiv la proba de verificare a cunoștințelor teoretice este cel afișat inițial pe site-ul Inspecției Judiciare, la data de 27 octombrie 2018. 

Sursa informației


Update 29 octombrie 2018: Baremul de evaluare și notare la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice (varianta I) pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare. Formularea contestațiilor la baremul de evaluare și notare

Potrivit unui anunț din data de 27 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității baremul de evaluare și notare la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice (varianta I) pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Totodată, candidații pot formula contestații la baremul de evaluare și notare la proba de verificare a cunoștințelor teoretice, în 48 de ore de la afișarea baremului pe site-ul Inspecției Judiciare. Acestea vor fi depuse la sediul Inspecției Judiciare din București, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5, sau transmise prin fax, la nr. 021/322.62.96.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent baremului de evaluare și notare la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice (varianta I), astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 26 octombrie 2018: Repartizarea candidaților care participă la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare. Desfășurarea probei scrise în vederea verificării cunoștințelor
teoretice

Potrivit unui anunț, Inspecția Judiciară a dat publicității repartizarea candidaților care participă la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic – personal contractual din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Totodată, proba scrisă privind verificarea cunoștințelor teoretice a concursului pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic va avea loc la data de 27 octombrie 2018, ora 10.00, la SALA 101 din cadrul Inspecției Judiciare, cu sediul în București, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5.

Accesul candidaților în sala de concurs este permis în intervalul de timp 9.00-9.30, numai pe baza listei întocmite pentru sală și a actului de identitate.

Candidații care nu se află în sală la momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba.

Repartizarea tuturor candidaților sa va face în ordine alfabetică în sala de concurs.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise în vederea verificării cunoștințelor teoretice este de 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații pot folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

Totodată, lista cu repartizarea candidaților în sală este publicată pe site-ul Inspecției Judiciare și pe ușa sălii în care se desfășoară concursul.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista cu repartizarea candidaților în sală, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 17 octombrie 2018: Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 15 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

Sursa informației


Update 12 octombrie 2018: Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu – Direcția sinteze, contencios și registratură

Potrivit unui anunț din data de 11 octombrie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

Sursa informației


Inspecția Judiciară. Declanșarea procedurii de concurs pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu (termen-limită: 10 octombrie 2018)

Potrivit unui anunț, Inspecția Judiciară organizează, în perioada 24 septembrie – 12 noiembrie 2018, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu – Direcția sinteze, contencios și registratură.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 24/2012, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 692/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții generale pentru participarea la concurs

Conform art. 3 din Regulamentul-cadru, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, care trebuie îndeplinite de persoana care ocupă un post vacant de personal contractual:

a) are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice pentru participarea la concurs

Conform art. 4 al Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) este licențiată în drept;

b) cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer);

c) abilități de comunicare și muncă în echipă.

Concursul va avea loc în perioada 24 septembrie 2018 – 12 noiembrie 2018 și va consta în susținerea următoarelor probe:

– proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice se susține la următoarele discipline: Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Organizarea sistemului judiciar, Organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare.

Verificarea cunoștințelor teoretice are loc pe parcursul unei singure zile. Rezultatele probei se publică pe paginile de internet ale Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii.

Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la registratura Inspecție Judiciare, în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, dar nu mai puțin de nota 5 la fiecare materie de concurs.

– interviu: candidații declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, vor susține un interviu.

Planul de interviu va conține elemente care să evidențieze în persoana candidatului abilitățile de comunicare, factorii care motivează sau demotivează candidatul, gândirea sintetică, rezistența la stres, comportamentul în situațiile de criză.

Rezultatele interviului nu pot fi contestate.

Pe toată perioada derulării probelor de concurs, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării acestora, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Locul și ora susținerii probelor de concurs vor fi anunțate cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării acestora, prin afișare la sediul Inspecției Judiciare și publicare pe pagina oficială a instituției.

Cererea-tip de înscriere se depune de către candidat la sediul Inspecției Judiciare din București, Bdul Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5, până la data de 10 octombrie 2018 și va fi însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele acte:

– copie de pe actul de identitate;

– adeverință medicală;

– copie de pe certificatul de naștere și de pe certificatul de căsătorie;

– copie de pe diploma de licență și foaia matricolă a anilor de studiu;

– certificat de cazier judiciar;

– curiculum vitae (în format european);

– copie de pe carnetul de muncă sau orice alte documente în care se consemnează vechimea în specialitate, după caz;

– chitanța de plată a taxei de înscriere;

– două fotografii tip buletin.

Candidații vor prezenta și originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformității acestor copii cu originalul.

Candidații sunt rugați să acorde atenție dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere atât sub aspectul conținutului, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, cât și al formei cerute actului (original și copie legalizată/copie, după caz).

De asemenea, candidații urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

Candidații vor depune și o recomandare privind profilul profesional și moral de la ultimul loc de muncă sau ultima instituție de învățământ absolvită.

Candidații care nu au fost angajați anterior depun o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

Formularul cererii-tip de înscriere poate fi descărcat de pe pagina de aici.

Taxa de înscriere se va depune la sediul Inspecției Judiciare – Direcția economică și administrativ, cuantumul acesteia fiind de 300 lei pentru posturile de consilier juridic – personal contractual.

Programul de lucru al Inspecției Judiciare este de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare propunerea privind tematica și bibliografia de concurs, astfel cum a fost publicată de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației

[UPDATE: Rezultatul final al concursului] Inspecția Judiciară. Declanșarea procedurii de concurs pentru ocuparea a 2 posturi de consilier juridic din aparatul propriu (termen-limită: 10 octombrie 2018) was last modified: noiembrie 14th, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter