Inspecția Judiciară. Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Serviciului secretariat şi relaţii publice

8 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 157

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial (www.inspectiajudiciara.ro), s-a declanșat concursul pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Serviciului secretariat și relații publice.

Acest concurs se va desfășura în perioada 7 mai 2019 – 18 iunie 2019.

Candidații care doresc să ocupe acest post vacant trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale cumulative, mai precis:

–  să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să respecte condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pe lângă cele enunțate mai sus, candidații trebuie să respecte îndeplinirea unor condiții specifice, mai exact:

– să fie licențiați în drept;

– să aibă cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer);

– să aibă abilități de comunicare și muncă în echipă.

Concursul va consta în parcurgerea a două etape eliminatorii – una scrisă și un interviu.

Proba scrisă are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice la următoarele materii:

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal;

– organizarea sistemului judiciar;

– organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, dar nu mai puțin de nota 5 la fiecare materie de concurs.

Candidații declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, vor susține un interviu.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 22 mai 2019, până la ora 16:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Inspecției Judiciare din București (B-dul Regina Elisabeta nr. 40, sector 5), și trebuie să cuprindă, în ordine, următoarele înscrisuri:

– cererea tip de înscriere, care poate fi accesată aici;

– actul de identitate (copie);

– adeverință medicală;

– certificatul de naștere și de pe certificatul de căsătorie (copie);

– diploma de licență și foaia matricolă a anilor de studio (copie);

– certificat de cazier judiciar;

– certificat de cazier fiscal;

– curiculum vitae (în format european);

– carnetul de muncă sau, după caz, orice alte documente în care se consemnează vechimea în specialitate (copie);

– chitanța de plată a taxei de înscriere, în valoare de 300 lei;

– două fotografii tip buletin;

– recomandare privind profilul profesional și moral de la ultimul loc de muncă sau ultima instituție de învățământ absolvită; candidații care nu au fost angajați anterior vor depune o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

Pentru mai multe detalii legate de tematică, bibliografie și calendarul efectiv al concursului, vă rugăm să accesați sursa informației de la finalul acestei știri.

Sursa informației

 

Inspecția Judiciară. Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Serviciului secretariat și relații publice was last modified: mai 8th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter