Inspecția judiciară. Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Direcţiei economică şi administrativ

13 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 104

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial, Inspecția Judiciară organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Direcției economică și administrativ.

Candidații care doresc să participe la acest concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale de participare:

– să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– să respecte condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

– să respecte condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

– să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

– să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Pe de altă parte, aceștia trebuie să respecte și condițiile specifice pentru înscriere, dintre care amintim:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, cu specializarea Cibernetică economică/Informatică economică, sau în domeniul Contabilitate, cu specializarea Contabilitate și informatică de gestiune;

– Vechime în specialitate de minimum 7 ani;

– Cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Word, Excel), dovedite prin diplome/atestate/certificate.

Dosarele de înscriere la sediul Inspecției Judiciare, până la data de 29 mai 2019, la persoana responsabilă pentru primirea acestora, respectiv Daniel Gaftoi, consilier juridic, gradul superior.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

–  formularul de înscriere;

–  curriculum vitae, modelul comun european;

–  copia actului de identitate;

– copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

–  copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

–  copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

–  cazierul judiciar;

–  declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Pentru detalii suplimentare legate de desfășurarea concursului, vă invităm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

Inspecția judiciară. Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Direcției economică și administrativ was last modified: mai 13th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter