Insolvență. Poprire. Revocarea suspendării executării pedepsei (NCP, NCPP)

17 Mai 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1041

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 30 de zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 333/2016

CP: art. 84 și art. 86; NCP: art. 96 alin (1); NCPP: art. 275 alin. (2)

Din adresa din 15 martie 2016 transmisă instanței de către Baroul Brașov (fila 97-98 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că numitul C. (avocat) nu mai figurează în evidențele Baroului Brașov, iar după data de 8 aprilie 2014, urmare soluționării pe fond prin hotărâre definitivă a instanței de judecată, a contestației în raport de care fusese admisă cererea de suspendare formulată la instanța de contencios administrativ, s-a aplicat cu efecte depline Decizia consiliului nr. 186 din 6 octombrie 2012 privind încetarea calității de avocat urmare a constatării nedemnității acestuia.

„GDPR în actele avocaţilor şi ale clienţilor”

Din informațiile transmise instanței de către Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov referitor la SC E. SRL (filele 99-101 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că numitul C. are calitatea de asociat (printre alții), G. având calitatea de lichidator judiciar și funcția de director tehnic, iar H. având calitatea de administrator.

Din informațiile privind pe SC I. SRL (filele 101-103 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că C. are calitatea de asociat (printre alții), iar J. are calitatea de administrator.

Din informațiile privind pe SC K. SA (filele 103-106 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că C. are calitate de asociat (printre alții), iar SC L. SPRL are calitate de lichidator.

Din informațiile privind pe SC F. SRL (filele 106-108 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că C. are calitate de asociat unic, iar SC M. SPRL are calitate de lichidator judiciar.

Din adresa din 25 martie 2016 (filele 110-112 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) transmisă instanței de către Consiliul Local la municipiului Brașov, Direcția Fiscală, Serviciul stabilire impozite, taxe, alte venituri persoane fizice, rezultă situația bunurilor și creanțelor ale numitului C., respectiv remorcă, având un total de creanțe bugetare de plată către bugetul de stat, respectiv 85,00 rămășiță și 38,00 majorări/dobânzi.

Din adresa transmisă instanței de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov, Serviciul Registru Contribuabili și Declarații Fiscale persoane fizice (filele 113-115 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că numitul C. nu figurează în evidențele fiscale cu venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor sau venituri agricole, dar figurează cu venituri de natura salarială conform extrasului din aplicația „Fiscnet”.

Din adresa privind Dosarul execuțional nr. x/2016 din 11 aprilie 2016 emisă de biroul executorului judecătoresc D. (fila 124 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că în ceea ce-l privește pe debitorul C. a fost recuperată suma de 5 lei, reținută prin poprire asupra disponibilităților debitorilor de la Casa Județeană de Pensii Brașov. De asemenea, se precizează că s-au efectuat demersuri pentru identificarea bunurilor mobile și imobile proprietatea debitorului însă, nu au putut fi identificate niciun fel de bunuri urmăribile, atașând în anexă (filele 125-145 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) răspunsurile de la instituțiile de la care s-au solicitat informații.

Din adresa din 24 aprilie 2016 (filele 147-149 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) Consiliul Local la municipiului Brașov, Direcția Fiscală, Serviciul Stabilire Impozite, Taxe, alte Venituri Persoane Fizice, a comunicat instanței situația bunurilor și creanțelor ale numitului C., respectiv o remorcă, având un total de creanțe bugetare de plată către bugetul de stat, respectiv 58,00 rămășiță și 30,00 majorări/dobânzi. De asemenea, s-a precizat că în perioada 2012-2016 acesta nu a înstrăinat bunuri mobile sau imobile supuse impozitării.

Urmare solicitării instanței, lichidatorul judiciar al SC E. SRL, numita G., (fila 189 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov), a precizat că SC E. SRL nu a achitat sume de bani numitului C. în perioada 2012-2016 nici cu titlu de dividende și nici sub alt titlu.

Din adresa din 5 mai 2016 (filele 190-192 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) transmisă instanței de către societatea profesională de insolvență – N. – filiala Brașov – SC M. SPRL Brașov (lichidator judiciar al SC F. SRL) rezultă că această societate nu are cunoștință de faptul că domnului C. i-ar fi fost achitate de către SC F. SRL în perioada 2012-25 februarie 2014 diferite sume de bani cu titlu de dividente având în vedere că participația acestuia la capitalul social al SC F. SRL, dar în cadrul procedurii de faliment – 25 februarie 2014-2016 sumele obținute din valorificarea imobilului au fost distribuite creditorului ipotecar SC O. SA, potrivit raportului din 29 februarie 2016 asupra fondurilor și planul de distribuție între creditori.

Prin adresa din 12 mai 2016 (fila 201 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) Casa Județeană de pensii Brașov a comunicat instanței că dl. C. este beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă, cu Dosar nr. x fiind în plată cu un punctaj mediu anual de 1.23956 puncte și cuantumul aferent acestuia în sumă de 1.067 lei, asupra pensiei fiind instituită poprire în sumă de 507 lei/lunar pentru un număr de 9 creditori precizați în adresa menționată anterior.

Din adresa transmisă instanței (fila 215 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) de către SC L. SPRL reprezentată legal de asociat coordonator P., în calitate de lichidator judiciar în procedura falimentului privind debitoarea SC K. SA, rezultă că în perioada 2012-2016 când SC K. SA se afla în procedura de faliment, cu drept de administrare ridicat, din contul special de insolvență deschis de lichidatorul judiciar nu s-au efectuat niciun fel de plăți, nici măcar către creditorii debitoarei, înscriși la masa credală. Intimatul C. nu figurează în tabelul creditorilor debitoarei.

Din declarația pe propria răspundere a numitei J. (transmisă prin mail fila 216 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov) rezultă că C. nu a primit dividende din firma SC I. SRL, deoarece aceasta nu a mai funcționat din anul 2011.

Raportat la toate aceste înscrisuri menționate anterior care se găsesc administrate la Dosarul nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov, Înalta Curte constată că intimatul C. nu a beneficiat de obținerea de venituri, altele decât cele arătate prin adresa Casei de Pensii Brașov, respectiv suma de 1.067 lei (fila 201 Dosar nr. x/64/2016 al Curții de Apel Brașov), asupra pensiei fiind instituită poprire în sumă de 507 lei/lunar pentru un număr de 9 creditori.

Înalta Curte constată că prin sentința penală nr. 123/F din 18 noiembrie 2013 a Curții de Apel Brașov (definitivă la data de 13 mai 2014), printre altele, s-a atras atenția inculpatului C. în conformitate cu disp. art. 84 și art. 86/4 alin. (1) C. pen. (1969), că în situația în care, dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanța va dispune revocarea suspendării executării pedepsei, afară de cazul când cel condamnat dovedește că nu a avut putința de a îndeplini acele obligații.

Potrivit art. 84 C. pen. (1969): „Dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanța dispune revocarea suspendării executării pedepsei, afară de cazul când cel condamnat dovedește că nu a avut putința de a îndeplini acele obligații”.

Potrivit disp. art. 96 alin (1) C. pen. actual privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere: „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei”.

Astfel, criticile apelanților petenți B. și A., în sensul că intimatul beneficiază de venituri ca urmare a bunurilor imobile sau mobile vândute sau că are societăți comerciale producătoare de venituri, nu sunt susținute de niciun înscris care să se regăsească la dosarul cauzei, acestea fiind simple susțineri nefondate care nu au o justificare doveditoare în cauza prezentă.

Prin urmare, Înalta Curte nu poate reține că suma de 16.000 euro stabilită în sarcina intimatului C., cu titlu de despăgubire în beneficiul petenților B. și A., nu a fost achitată acestora cu rea-credință de către intimat, ci datorită împrejurării că veniturile acestuia sunt insuficiente pentru achitarea acestei obligații stabilită în sarcina intimatului prin hotărârea definitivă de condamnare.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca nefondate, apelurile formulate de petenții B. și A. împotriva sentinței penale nr. 34/F din data de 6 iunie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală.

Văzând dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Insolvență. Poprire. Revocarea suspendării executării pedepsei (NCP, NCPP) was last modified: mai 16th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter