Înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

21 apr. 2021
Articol UJ Premium
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 194
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (în continuare „Registrul”), potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 297/2018 (în continuare „Legea”), este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Înscrierea în Registru se face prin intermediul agenților împuterniciți de operatori. Ei sunt abilitați să efectueze direct activitățile de înregistrare a avizelor de înscriere și certificare a rezultatelor căutărilor în Registru.

Pentru înscriere, solicitantul trebuie să completeze un formular tipizat, corespunzător tipului de aviz solicitat și conform instrucțiunilor primite din partea agentului împuternicit. Avizele de înscriere sunt grupate în cinci categorii, potrivit articolului 1 lit. e) din Lege, astfel:

a) Aviz de ipotecă[1];

b) Avizul de fiducie[2];

c) Avizul specific[3];

d) Avizul de ipotecă – creanțe securizate[4];

e) Avizul de ipotecă – obligațiuni ipotecare[5].

Procedura de înscriere presupune completarea fizică/electronică a formularului pus la dispoziție de agentul împuternicit și semnarea sa olografă sau prin aplicarea semnăturii electronice. În funcție de fiecare operațiune, legiuitorul a prevăzut prin Ordinul nr. 3431/C din 19 august 2019[6], un formular tipizat special precum:

– formularul pentru avizul inițial, prin care se efectuează pentru prima oara înregistrarea operațiunii;

– formularul pentru avizul modificator al avizului inițial;

– formularul pentru avizul de nulitate;

– formularul pentru avizul de stingere;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– formularul pentru avizul de reactivare;

– formularul pentru avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa agentului.

Formularul poate fi prezentat agentului RNPM atât personal, cât și prin reprezentant legal sau convențional. Dovada calității de reprezentant se face, după caz, prin certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, procură autentică, împuternicire avocațială, împuternicire de reprezentare juridică, delegație sau încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

Prin aceste formulare se urmărește efectuarea publicității asupra diverselor ipoteci ale bunurilor mobile, însă un lucru mai puțin cunoscut este că prin înscrierile în Registru se poate urmări și publicitatea operațiunilor și faptelor juridice ce constau în contracte de garanție, locațiune, vânzare-cumpărare, sechestre asigurătorii, înscrieri în legătură cu o operațiuni privind finanțele publice, înscrieri în legătură cu diferite tipuri de bunuri (autovehicule, utilaje agricole), creanțe, conturi bancare, acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, polițe de asigurare etc.

Tot prin intermediul Registrului se poate realiza publicitatea diverselor clauze contractuale, precum a clauzelor de insesizabilitate, de inalienabilitate, de rezervă a proprietății.

Astfel, un efect al înscrierii în Registrul Național al Publicității mobiliare este reprezentat de publicitatea ipotecilor și stabilirea priorității fată de alți creditori ulteriori[7]. În acest sens, Codul civil prevede că publicitatea ipotecilor mobiliare se efectuează prin înscrierea în Registru[8] și instituie o prezumție absolută asupra faptului că cel care înscrie o ipotecă are cunoștință de existența tuturor ipotecilor înscrise anterior, dovada contrară nefiind admisă[9].

Un alt efect al înscrierii în Registru constă în avertizarea potențialilor creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior. Acesta este un rol de informare al Registrului, care oferă protecție creditorilor ce au constituit ipoteci mobiliare asupra unor bunuri. Având în vedere că înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar anterior, dreptul de a-și putea recupera creanța prin executarea, înaintea creditorilor ipotecari cu rang de prioritate inferior, a bunului ipotecat, prin consultarea Registrului se pot obține date pe baza cărora să se analizeze riscul unei tranzacții, astfel încât creditorii să cunoască de înainte potențialele vulnerabilități în stabilirea de raporturi economice/juridice cu debitorii[10].

De asemenea, un alt efect practic al înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în afara celor anterior menționate în reprezintă posibilitatea de demarare a executării silite de către creditor în urma efectuării publicității înscrisului sub semnătură privată ce constituie titlu executoriu[11].

Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prezintă numai avantaje pentru creditori, iar costurile[12] efectuării acestor operațiuni de publicitate nu sunt ridicate, mai ales dacă se urmărește maximizarea garanțiilor și posibilitatea recuperării creanței deținute.


[1] Potrivit Legii, reprezintă avizul de înscriere a ipotecii și a celorlalte operațiuni juridice prevăzute de Codul civil.

[2] Potrivit art. 1 alin. (3) din Lege, reprezintă avizul de menționare în Registru a fiduciei. Potrivit art. 773 din Codul civil, fiducia reprezintă operațiunea juridică prin care se transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.

[3] Potrivit art. 1 alin. (4) din Lege, reprezintă avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege.

[4] Potrivit art. 1 alin. (5) din Lege, reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor; Legea 31/2006 a fost abrogată de Legea nr. 158 din 27 iulie 2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

[5] Potrivit art. 1 alin. (6) din Lege, reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare.

[6] Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.

[7] Art. 2.420 alin. (1) din Codul civil: „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepțiile prevăzute de lege”.

[8] Art. 2.409 alin. (2) din Codul civil.

[9] Art. 2.415 din Codul civil.

[10] A se consulta https://mj.rnpm.ro/#.

[11] În urma adoptării Legii nr. 196/2020 de modificare și completare a Legii 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară, „Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru”.

[12] Art. 27 din Lege.

Înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară was last modified: aprilie 20th, 2021 by Mihuț Radu

Vă recomandăm:

Despre autor:

Mihuț Radu

Mihuț Radu

Este avocat, Grecu & Asociații, membru al Baroului București și absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter