[UPDATE: Rezultate finale] INR. Examenul de definitivat și concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică – 2022

19 dec. 2022
3.347 views

Update: Rezultate finale

Institutul Notarial Român (INR) a publicat rezultatele finale în cadrul concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

Astfel, lista cuprinzând rezultatele finale poate fi consultată aici.

De asemenea, INR a publicat lista cuprinzând rezultatele contestațiilor formulate împotriva notării lucrării, care poate fi vizualizată aici.

Sursa informației


Update: Rezultate

Institutul Notarial Român (INR) a publicat rezultatele concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

Astfel, lista cuprinzând rezultatele poate fi consultată aici.

Conferința națională de insolvență

Candidații pot formula și depune contestație împotriva notării lucrării la oricare dintre cele două probe la sediul Camerei la care au depus dosarul de înscriere.

Termenul de depunere a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor și se împlinește în ziua de 16 decembrie la ora 16.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Institutul Notarial Român (INR) a publicat baremul de notare rămas definitiv la cele două probe din cadrul concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

În acest sens, baremul definitiv la proba teoretică poate fi consultat aici, iar baremul definitiv la proba practică, aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Baremul de notare

Institutul Notarial Român (INR) a publicat baremul de notare la proba practică a concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

În acest sens, baremul de notare poate fi consultat aici.

De asemenea, INR, constatând existența unei erori materiale la modalitatea de redactare a baremului de notare a subiectului nr. 1, în sensul ca enunțul subiectului cuprinde și autentificarea declarației de acceptare expresă a succesiunii legate și, din eroare, încheierea de autentificare nu a fost menționată și nici punctată în baremul de notare, adoptă următoarele modificări la baremul de notare de la subiectul nr. 1:

În loc de:

„Subiectul nr. 1. Redactați și autentificați o declarație de acceptare expresă a succesiunii legale 2,00 p

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

1. denumirea înscrisului ……………………………………………………………………………….. 0, 10 p

2. datele de identificare ale declarantului ………………………………………………………… 0,20 p

3. mențiunea acceptării exprese și indicarea temeiului legal ……………………………… 0,40 p

4. datele de identificare ale defunctului și data decesului acestuia ……………………… 0,40 p

5. calitatea declarantului față de defunct …………………………………………………………. 0,30 p

6. mențiuni privind înregistrarea declarației în RNNEOS ………………………………… 0,30 p

7. mențiuni privind originalul și numărul de duplicate ……………………………………… 0,20 p

8. semnătura declarantului …………………………………………………………………………… 0, 10 p”

se va citi:

„Subiectul nr. 1. Redactați și autentificați o declarație de acceptare expresă a succesiunii legale 2,00 p

1. denumirea înscrisului ……………………………………………………………………………….. 0, 10 p

2. datele de identificare ale declarantului ………………………………………………………… 0,10 p

3. mențiunea acceptării exprese și indicarea temeiului legal ……………………………… 0,30 p

4. datele de identificare ale defunctului și data decesului acestuia ……………………… 0,30 p

5. calitatea declarantului față de defunct …………………………………………………………. 0,25 p

6. mențiuni privind înregistrarea declarației în RNNEOS ………………………………… 0,25 p

7. mențiuni privind originalul și numărul de duplicate ……………………………………… 0,10 p

8. semnătura declarantului …………………………………………………………………………… 0, 10 p

9. încheierea de autentificare ……………………………………………………………………….. 0,50 p”

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Baremul de notare

Institutul Notarial Român (INR) a publicat baremul de notare la proba teoretică a concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

În acest sens, baremul de notare poate fi consultat aici.

De asemenea, INR informează asupra posibilității de formulare a contestațiilor împotriva baremului de notare la sediul INR sau prin e-mail, cu semnătură olografă, la adresa concurs6ani@inr.ro.

Termenul de depunere a contestațiilor este de maximum 24 de ore de la afișarea baremului de notare.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Repartizare candidați

Institutul Notarial Român (INR) a publicat lista cu repartizarea pe sala a candidaților la concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

INR anunță că accesul în sală se face numai după depozitarea obiectelor personale la garderobă.

Lista cu repartizarea candidaților se poate consulta aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Ora și locația

Institutul Notarial Român (INR) a publicat un anunț privind detalii suplimentare despre concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică.

Astfel, concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 5 și 7 decembrie 2022, se va desfășura la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, Sala Roma, începând cu ora 9,00.

Candidații se vor prezenta la concurs începând cu ora 8,00, în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în clădire/sală, în baza cărții de identitate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Situație centralizată candidați

Institutul Notarial Român (INR) a publicat situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscriere la examenul de definitivat și la concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.

Lista poate fi descărcată de aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Lista actualizată a unităților sanitare

Institutul Notarial Român (INR) a publicat lista actualizată a unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examenul de definitivat și la concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.

Lista poate fi descărcată de aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

 


Update: Anunț/Cerere pentru anonimizarea datelor cu caracter personal

Institutul Notarial Român (INR) anunță că anunță că cererile de anonimizare a datelor cu caracter personal pot fi depuse până la finalul perioadei de depunere a dosarului de înscriere la examenul de definitivat și la concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, respectiv 4 noiembrie 2022.

Cererea poate fi descărcată de aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

 


Update: Examenul se va desfășura în zilele de 5 și 7 decembrie 2022

Institutul Notarial Român (INR) anunță că examenul de definitivat și concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică va avea loc în zilele de 5 și 7 decembrie 2022.

Taxa de înscriere pentru participarea la examen/concurs este în cuantum de 40000 lei/candidat.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public se depune la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care se candidează în perioada 3 octombrie-4 noiembrie 2022.

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs poate fi consultată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Institutul Notarial Român (INR) anunță că au fost stabilite tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru susținerea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 22/21.02.2022, au fost aprobate tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru susținerea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2022, iar acestea au fost avizate de Ministerul Justiției prin adresa nr. 3/16273/2022/02.03.2022.

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pot fi accesate aici, iar tematica și bibliografia cu caracter practicaici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

🔔Vezi și [UPDATE: Validarea rezultatelor/Suplimentarea numărului de locuri] INR. Admitere notari stagiari 2021

[UPDATE: Rezultate finale] INR. Examenul de definitivat și concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică – 2022 was last modified: decembrie 19th, 2022 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.