[UPDATE: Orar 4-8 martie 2024] INR. Admitere notari stagiari 2023

8 feb. 2024
9.380 views

Update: Orar 4-8 martie 2024

Institutul Notarial Român a publicat orarul notarilor stagiari admiși în sesiunea noiembrie 2022 – Săptămâna 1, perioada 4-8 martie 2024.

Cursurile se vor desfășura la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady din B-dul Theodor Pallady nr. 40G, sala Roma, etaj 4.

Orarul este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Institutul Notarial Român a publicat rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Totodată, lista cuprinzând rezultatele contestațiilor depuse de candidați sunt disponibile aici.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Institutul Notarial Român a publicat subiectele și baremele aferente concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, ce s-a desfășurat în data de 16 noiembrie 2023.

Subiectele din SETUL nr. 2 se pot consulta aici aici, iar baremul aferent aici.

Contestațiile împotriva baremului de notare la concurs se pot formula și depune, personal la sediul INR sau prin e-mail la adresa admitere@inr.ro.

Modelul de contestație se regăsește la sursa informației.

Sursa informației


Update: Repartizare candidați

Institutul Notarial Român (INR) a publicat repartizarea pe săli a candidaților la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, ce se va desfășura în data de 16 noiembrie 2023.

Lista cu repartizarea se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Locul și ora

Institutul Notarial Român (INR) informează cu privire la desfășurarea examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar în data de 16 noiembrie 2023, la Centrul Expozițional ROMEXPO – Pavilion B1, situat în București, începând cu ora 9.00.

Accesul candidaților în cadrul Centrului Expozițional ROMEXPO se va face începând cu ora 7.30.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Listele cu repartizarea pe săli a candidaților se afișează la Centrul Expozițional ROMEXPO și se vor publica pe pagina de internet a INR, cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării concursului.

Timpul efectiv de concurs începe să curgă din momentul în care tuturor candidaților din sălile de concurs li s-a distribuit copia setului extras și va fi anunțat de Comisia de supraveghere. Concursul durează 4 ore.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Institutul Notarial Român (INR) a publicat situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, ce se va desfășura în data de 16 noiembrie 2023.

Rezultatele înscrierilor se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Anonimizare date

Institutul Notarial Român (INR) informează asupra posibilității de depunere a cererilor de anonimizare a datelor cu caracter personal, prin e-mail la adresa admitere@inr.ro, până la finalul perioadei de depunere a dosarului de înscriere la acest concurs, respectiv 20 octombrie 2023, ora 14.00.

Modelul tip de cerere se regăsește la sursa informației.

Sursa informației


Update: Certificate medicale/avize psihologice

Institutul Notarial Român (INR) a publicat lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare, în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs.

Lista este disponibilă aici.

Sursa informației


Update: Dată examen

Institutul Notarial Român (INR) anunță asupra organizării examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar în data de 16 noiembrie 2023.

Taxa de înscriere pentru participarea la examen/concurs este în cuantum de 3900 lei/candidat.

Dosarul de înscriere la examenul sau la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se depune personal sau prin mandatar cu procură autentică și specială, în perioada 10 iulie-20 octombrie 2023, la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care candidează.

Lista privind numărul de locuri pentru care se organizează concursul se pot consulta aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Anunț – Menținere tematică și bibliografie

Institutul Notarial Român (INR) a publicat Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 18/25.04.2023 privind menținerea, pentru anul 2023, a tematicii și a bibliografiei pentru examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar.

Redăm, în continuare, principalele dispoziții ale Hotărârii:

Art. 1 – Pentru anul 2023, nu se impune modificarea tematicii și a bibliografiei pentru susținerea examenului sau a concursului de dobândire a calității de notar stagiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017, menținute prin Hotărârile Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018, nr. 16/22.04.2019, nr. 43/28.05.2020, nr. 52/10.09.2021 și nr. 76/08.08.2022, avizate de Ministerul Justiției pentru anul 2017 prin adresa nr. 4/57494/10.11.2017, pentru anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018, pentru anul 2019 prin adresa nr. 10/57494/2017/20.05.2019, pentru anul 2020 prin adresa nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020, pentru anul 2021 prin adresa nr. 16/57494/2017 /16.09.2021 și pentru anul 2022 prin adresa nr. 3/61630/2022/17.08.2022.

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Justiției în vederea obținerii acordului cu privire tematica și bibliografia prevăzute la art. 1.

Art. 3 – După obținerea avizului Ministerului Justiției, prezenta hotărâre va fi comunicată Institutului Notarial Român și celor interesați, prin intermediul Camerelor Notarilor Publici și se va posta pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, pe site-ul Institutului Notarial Român și pe site-urile Camerelor Notarilor Publici.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Rezultate finale] INR. Admitere notari stagiari 2022

 

[UPDATE: Orar 4-8 martie 2024] INR. Admitere notari stagiari 2023 was last modified: februarie 8th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: