[UPDATE: Validarea rezultatelor] INPPA. Examenul de absolvire 2020

22 dec. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.467 views

Update 22 decembrie 2020: Validarea rezultatelor examenului de absolvire a INPPA, desfășurat la data de 15 noiembrie 2020

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020, prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a INPPA, desfășurat la data de 15 noiembrie 2020.

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 poate fi consultată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Update 27 noiembrie 2020: Proces-verbal soluționare contestații punctaj

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020.

Astfel, Comisia Națională de Examen a dispus următoarele:

„I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma reverificării.

II. Se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 15 noiembrie 2020.”

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 23 noiembrie 2020: Proces-verbal soluționare contestații barem/Rezultate examen

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la barem, precum și rezultatele examenului din data de 15 noiembrie 2020.

Procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la barem formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului poate fi vizualizat aici

Rezultatele examenului de absolvire a INPPA pot fi vizualizate aici.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

De asemenea, contestațiile pot fi depuse până cel mai târziu la data de 24 noiembrie 2020, ora 13:30, prin e-mail, la adresa: [email protected]Contestațiile vor viza doar operațiunile de numărare a punctajului, fără a se indica aspecte legate de baremul de notare.

Modelul contestației poate fi descărcat de aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 19 noiembrie 2020: Republicarea baremelor de corectare/Proces-verbal soluționare contestații

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a republicat baremele de corectare la proba scrisă, conform procesului-verbal privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020.

Procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare, formulate de candidați, poate fi vizualizat aici

De asemenea, candidații al căror punctaj s-a diminuat ca urmare a anulării răspunsurilor menționate în procesul-verbal pot formula contestație la baremul de corectare rectificat până vineri, 20 noiembrie 2020, ora 19:00, exclusiv cu privire la răspunsurile stabilite ca fiind corecte la aceste întrebări și le pot transmire la adresa de e-mail: [email protected].

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Atașăm baremele pentru: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 18 noiembrie 2020: Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 13/17 noiembrie 2020

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 13/17 noiembrie 2020 privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Hotărârii:

Art. 1. – (1) Se invalidează întrebările care nu cuprind nicio o variantă de răspuns corect, formulate la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2020 și se acordă tuturor candidaților un punct la aceste întrebări.

(2) Procedura de soluționare a contestațiilor formulate potrivit art. 10 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului va continua fără a mai fi examinate contestațiile privind formularea subiectelor și a baremului de notare privind întrebările pentru care s-a indicat că nicio variantă de răspuns nu este corectă.”

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Informare] UNBR. Ședința Comisiei Permanente privind situația examenului de absolvire a INPPA – 17 noiembrie 2020


Update 15 noiembrie 2020: Subiecte/Barem/Contestații la barem

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat subiectele și baremul probei scrise, precum și un anunț privind depunerea contestațiilor la proba scrisă din cadrul examenului de absolvire a INPPA, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Atașăm subiectele pentru: Grila 1Grila 2Grila 3Grila 4 și baremele pentru: Grila 1Grila 2Grila 3Grila 4.

Detalii suplimentare pot fi vizualizate aici.

De asemenea, contestațiile la baremul de evaluare și corectare al probei scrise din data de 15 noiembrie 2020 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 16 noiembrie 2020, ora 15:00.

Modelul contestației poate fi descărcat aici.

Acestea vor fi transmise prin e-mail, la adresa: [email protected], în perioada: 15 noiembrie 2020, ora 15:00-16 noiembrie 2020, ora 15:00.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 5 noiembrie 2020: Instrucțiuni generale pentru candidați

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat instrucțiunile generale, emise de Comisia Națională de Examen, pentru candidații la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Astfel, examenul din data de 15 noiembrie a.c. începe la ora 11:00 și va avea o durată de 3 ore, iar candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen  începând cu ora 8:00, până la ora 10:30.

Candidații vor avea obligatoriu asupra lor, următoarele:

„- actul de identitate;
– legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite e-mail la adresa [email protected];
– declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite e-mail la adresa [email protected];
– mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și o mască de rezervă;
– un recipient cu substanță dezinfectantă.”

Intrarea în sala de examen se face până la ora 10:30, candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei de examen, iar ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai devreme de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 4 noiembrie 2020: Anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat un anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a asigura buna desfășurare a examenului de absolvire a INPPA, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Astfel, fiecare candidat va primi, prin intermediul adresei de e-mail sau/și telefon, un link, iar din acel moment sunt posibile două situații:

„Caz 1: După accesarea link-lui este necesară parcurgerea următorilor pași:

Pasul 1.1: Exprimarea consimțământului pentru publicarea/afișarea  informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor legale de participare la examen, repartizării pe săli și a rezultatelor concursului;

Pasul 1.2: Consultarea informațiilor din profilul personal asociat examenului, pentru informare și verificare acuratețe.

Caz 2: În situația în care nu au fost indicate nici e-mail-ul, nici numărul de telefon, pentru accesarea link-ului la care s-a făcut referire în primul paragraf, vă rugăm să urmați pașii:

Pasul 2.1: Se accesează adresa web – https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

Pasul 2.2: Pentru autentificare se vor introduce datele transmise la depunerea dosarului, respectiv:

– CNP, nume și prenume, sau

– serie/număr buletin, nume și prenume

După autentificare și obținerea link-ului de acces, se vor parcurge pașii 1.1 respectiv 1.2”

De asemenea, operațiunile de publicare și afișare prevăzute în calendarul concursului vor fi efectuate în conformitate cu acordul candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 27 octombrie 2020: Organizare și desfășurare examen

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Decizia nr. 42/27.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Astfel, prin această decizie, se modifică alin. (2) al art. 2 al Deciziei nr. 41/26.10.2020, după cum urmează: 

„(2) Nu este admisă legislația comentată, indiferent dacă comentariile sunt tipărite sau olografe. La disciplina «Organizarea și exercitarea profesiei de avocat» este permisă legislația cuprinzând precizări privind deciziile interpretative date de Consiliul U.N.B.R.”.

Celelalte prevederi ale Deciziei nr. 41/26.10.2020 rămân neschimbate.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 26 octombrie 2020: Organizare și desfășurare examen

Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Decizia nr. 41/26.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Redăm, în continuare, un extras al deciziei:

Art. 1. (1) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. (în continuare «examenul») va avea loc la data de 15 noiembrie 2020 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.
(2) Locul și condițiile sanitare de desfășurare a examenului se comunică de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. structurii centrale a I.N.P.P.A. și se publică pe pagina web a acestora.
(3) Examenul organizat pentru cursanții structurii centrale ale I.N.P.P.A. se va desfășura în clădirea Palatului Facultății de Drept a Universității din București.
(4) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.
(5) Intervalul orar de desfășurare a examenului se stabilește și se comunică public de structura centrală a I.N.P.P.A.
(6) În cazul în care reglementările legale aplicabile la data prevăzută la alin. (1) nu vor permite desfășurarea în sistem fizic a examenului, acesta va fi amânat pentru o dată ulterioară.
Art. 2. (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.
(2) Nu este admisă legislația comentată și/sau adnotată, indiferent dacă comentariile și/sau adnotările sunt tipărite sau olografe. Sunt considerate adnotări inclusiv trimiterile la și corelațiile cu acte sau texte normative.
(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip «post-it»).
(4) Sublinierile și marcările de texte tipărite nu sunt prohibite.
(5) Anterior începerii examenului, responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus”.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.inppa.ro), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 9/18.07.2020 al INPPA  privind examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2020, care va avea loc în data de 15 noiembrie 2020.

Astfel, examenul se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 80/17- 18.07.2020 a Consiliului U.N.B.R.

Taxa de înscriere pentru examen este de 700 de lei și trebuie achitată până la data de 10 noiembrie 2020.

De asemenea, examenul va consta într-o singură probă scrisă, la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, având un număr de 50 de cazuri practice.

Tematica de examen poate fi consultată aici.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Această rubrică este susținută de EASYLAW, manager activități juridice.
Îmbunătățește eficiența echipei și crește performanța societății tale de avocatură, cu pachetul Avocatul PREMIUM. Abonează-te la EASYLAW* și primești gratuit cont PREMIUM pe portalul www.universuljuridic.ro.
🔔Vreau cont demo
[UPDATE: Validarea rezultatelor] INPPA. Examenul de absolvire 2020 was last modified: decembrie 22nd, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter