INM și INR au semnat un protocol de colaborare

13 aug. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1728

Despre

  • Scopul
  • Obiectivele
  • Obligațiile părților
  • Durata parteneriatului
  • Dispoziții finale

Protocolul de colaborare a fost semnat la sfârșitul lunii iulie a.c. între INM și INR având în vedere propunerile formulate de către ambele instituții referitoare la necesitatea lărgirii cadrului de colaborare, precum și imperativul asigurării unei formări profesionale de calitate, având ca scop îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a auditorilor de justiție, a judecătorilor, a procurorilor și a notarilor publici.

Obiectivele

• Colaborarea în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni de formare profesională, cu participarea de formatori ai celor două părți;

• Colaborarea în vederea organizării și desfășurării stagiilor de pregătire practică ale auditorilor de justiție în cadrul INR;

• Organizarea, în colaborare, în condițiile legii, a unor acțiuni de pregătire profesională continuă a judecătorilor, procurorilor și notarilor publici, pe teme de interes comun, în funcție de nevoile de formare identificate și resursele disponibile;

• Informarea bilaterală cu privire Ia direcțiile de acțiune și obiectivele generale ale pregătirii profesionale a auditorilor de justiție, judecătorilor și procurorilor, precum și a notarilor publici.

Obligațiile părților
 
INM se obligă:

Campanie Craciun UJmag 2020

• Să colaboreze cu reprezentanții desemnați din partea Institutul Notarial Român în vederea desfășurării sesiunilor de formare teoretică și/sau practică a auditorilor de justiție, judecătorilor și procurorilor în domeniile de interes;

• Să identifice și să dispună participarea auditorilor de justiție în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate în cadrul INR;

• Să depună toate diligențele în vederea organizării, în colaborare cu INR, în condițiile legii, a unor acțiuni de pregătire profesională continuă a judecătorilor, procurorilor și notarilor publici, pe teme de interes comun, în funcție de nevoile de formare identificate și resursele disponibile.

INR se obligă:

• Să identifice și să dispună participarea unor formatori cu experiență profesională, care să susțină temele de pregătire teoretică și/sau practică a auditorilor de justiție, judecătorilor și procurorilor, în domeniile de interes, în cadrul INM;

• Să sprijine Institutul Național al Magistraturii în vederea organizării stagiilor de pregătire practică a auditorilor de justiție în cadrul INR;

• Să depună toate diligențele în vederea organizării, în colaborare cu INM, în condițiile legii, a unor acțiuni de pregătire profesională continuă a judecătorilor, procurorilor și notarilor publici, pe teme de interes comun, în funcție de nevoile de formare identificate și resursele disponibile.

Durata parteneriatului

• Protocolul se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare în ziua următoare semnării lui de către ambele părți;

• De comun acord, părțile vor putea aduce modificări prezentului protocol prin act adițional, dacă este necesar;

• Protocolul încetează prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală comunicată celeilate părți cu cel puțin 30 de zile înainte;

• Termenul prevăzut la punctul anterior se prelungește până la finalizarea activităților aflate în derulare sau care urmează să se deruleze și pentru care părțile sau una din părți a efectuat cheltuieli.

Dispoziții finale

• Diferendele ocazionate de aplicarea sau interpretarea prezentului protocol de colaborare vor fi soluționate pe cale amiabilă de reprezentanții desemnați de părțile semnatare.

• La data intrării in vigoare a prezentului protocol își incetează efectele Acordul de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și Institutul Notarial Român, încheiat la data de 4 martie 2011.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

• Protocolul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Consultați sursa informației, Protocolul de colaborare publicat de INM (www.inm-lex.ro).

INM și INR au semnat un protocol de colaborare was last modified: august 13th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.