INM selectează 55 de experți specializați în domeniile celor patru noi Coduri

29 apr. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2450

Despre

 • Selecția a 55 de experți specializați în domeniile celor patru noi Coduri
 • Termen-limită: 4 mai 2015, inclusiv
 • Proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”

Pe site-ul CSM a fost publicat un anunț cu privire la selecția de experți specializați în domeniile celor patru noi Coduri, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, Outcome 2, Output 2.1, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă „consolidarea capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregătire și a unor instrumente adecvate menite să ofere formare profesională continuă, să dezvolte ghiduri de formare și materiale didactice pentru magistrați și alte categorii de personal din sistemul judiciar”.

Una din activitățile propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului constă în organizarea a 90 de acțiuni de formare continuă cu durata de aproximativ 2 zile, pentru aproximativ 2500 de judecători și procurori, în vederea dezbaterii dispozițiilor noilor coduri. Aceste sesiuni de formare vor avea un caracter practic pronunțat și vor fi organizate în cadrul formării continue la nivel descentralizat.

INM și-a propus să selecteze 55 de experți specializați în:

 1. • drept civil – 10 experți;
 2. • drept civil (aspecte de dreptul familiei) – 5 experți;
 3. • drept procesual civil – 10 experți;
 4. • drept penal – 15 experți;
 5. • drept procesual penal – 15 experți.

Costurile experților privind cazarea, masa și transportul, precum și un onorariu de maximum 300 euro pe zi de seminar vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între experți și CSM.

Conform anunțului, principalele obligații ale experților sunt:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
 1. • „să participe pe toată durata activității de formare profesională și să susțină prezentări conform agendei agreate, cu accent pe practica judiciară, în considerarea calității de practicieni a participanților. Prezentările trebuie să aibă o abordare pragmatică, cu accent pe aspecte concrete, jurisprudență, tendințele la nivel regional și internațional;
 2. • să transmită responsabilului de activitate, prin e-mail, documentația suport elaborată pentru activitatea la care participă, cu observarea cerințelor de vizibilitate ale proiectului, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării activității;
 3. • să elaboreze un raport de seminar, în termen de 14 zile calendaristice de la data seminarului, în care va descrie temele prezentate, răspunsurile participanților și eventualele dezbateri care au avut loc în legătură cu cele prezentate, precum și eventualele soluții propuse”.

Procesul de selecție va fi realizat de către o comisie desemnată de CSM în colaborare cu INM și va consta în două etape eliminatorii cu posibilitatea organizării unei etape suplimentare constând într-un interviu la sediul INM.

Cerințele evaluate de comisie în prima etapă sunt:

 1. • „respectarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. • respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul de recrutare;
 3. • experiență profesională de cel puțin 7 ani în domeniul de specialitate și o bună reputație în domeniul în care activează;
 4. • precizarea, de către expert, în cuprinsul scrisorii de intenție, a ofertei financiare în privința onorariului pe zi; oferta financiară va avea o pondere de 20% în evaluarea candidaturilor în cadrul primei etape de selecție.
 5. • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, precum și cunoștințele de operare calculator pot constitui un avantaj”.

Criteriile de evaluarea în cea de-a doua etapă sunt:

 1. • „capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții;
 2. • abilitatea de a lucra în echipă;
 3. • cunoștințe disciplinare aprofundate, raționamente, susținerea argumentată a punctelor de vedere;
 4. • capacitatea de planificare și organizare a unei sesiuni de formare continuă;
 5. • cunoștințe și abilități didactice (metode de formare adecvate grupului țintă);
 6. • disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului, inclusiv disponibilitatea de  deplasare la sediile CA și PCA co-organizatoare;
 7. • experiența anterioară în activitatea  de formare pe Noile coduri, calitatea de membru în comisiile de elaborare a Noilor coduri, precum și materiale publicate în materia Noilor coduri, pot constitui un avantaj”.

Cei interesați să participe la acest proces de selecție sunt rugați să transmită în format electronic următoarele documente:

 1. • „scrisoare de intenție detaliată conținând și oferta financiară (informații cu privire la oferta financiară, motivele pentru care experții se consideră calificați pentru sarcinile care trebuie îndeplinite, explicații cu privire la rațiunile pentru care aceștia sunt interesați de realizarea sarcinilor, precum și descrierea pe scurt a celor mai relevante abilități sau experiențe ale candidaților);
 2. • Curriculum vitae;
 3. • un plan de seminar pentru o activitate de formare continuă cu durata de 2 zile (6 ore de formare efectivă/zi) destinată judecătorilor sau procurorilor, în materia unuia dintre cele 4 noi coduri”.

Este posibilă înscrierea la mai multe domenii, cu mențiunea că pentru fiecare domeniu de interes se vor depune o scrisoare de intenție și un plan de seminar distincte.

Termenul-limită pentru înscriere este data de 4 mai 2015, inclusiv. Documentele mai sus menționate se vor trimite la adresa de e-mail [email protected] în atenția d-lui Tudor Grigoroaia, expert, Departamentul formare continuă din cadrul INM (telefon: 021. 40.76.292).

Pentru mai multe detalii accesați anunțul publicat pe site-ul CSM (www.csm1909.ro).

 

Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, în cadrul căruia România beneficiază de o asistență financiară totală de 115,20 milioane de €, își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse”.

INM selectează 55 de experți specializați în domeniile celor patru noi Coduri was last modified: aprilie 29th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter