[UPDATE: Seminar Engleză juridică, București, 23-27 aprilie 2018] INM. Proiectul „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

20 apr. 2018
Vizualizari: 5153
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 20 aprilie 2018: Seminar Engleză juridică, București, 23-27 aprilie 2018

Potrivit unui anunț din data de 20 aprilie 2018, Institutul Național al Magistraturii a anunțat Seminarul de Engleză juridică care se va desfășura la București, în perioada 23-27 aprilie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos programul seminarului, astfel cum a fost publicat de către INM:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/04/Seminar_Programme_fin-1-1.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 28 martie 2018: Informare privind revizuirea ghidurilor practice privind modele de acte procedurale în materie civilă și în materie penală corespunzătoare noilor coduri

Potrivit unei informări din data de 27 martie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității versiunile revizuite ale ghidurilor practice privind modele de acte procedurale în materie civilă și în materie penală corespunzătoare noilor coduri – elaborate în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos versiunile revizuite ale ghidurilor practice privind modele de acte procedurale în materie civilă și în materie penală corespunzătoare noilor coduri, astfel cum au fost publicate de către INM:

Ghid practicieni revizuit – modele de acte procedurale în materie penală – parchete;

Ghid practicieni revizuit – modele de acte procedurale în materie penală – instanțe;

Ghid practicieni revizuit – modele de acte procedurale în materie civilă.

Sursa informației


Update 27 martie 2018: Informare privind publicarea versiunilor revizuite ale ghidurilor practice pentru justițiabili și practicieni elaborate în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

Potrivit unei informări din data de 27 martie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității versiunile revizuite ale ghidurilor practice pentru justițiabili și practicieni – elaborate în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos versiunile revizuite ale ghidurilor practice pentru justițiabili și practicieni, astfel cum au fost publicate de către INM:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia dreptului civil;

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia dreptului familiei;

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia dreptului penal;

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia dreptului procesual civil;

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia insolvenței;

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia societăților comerciale;

Ghid justițiabili revizuit: modele de cereri în materia dreptului muncii;

Ghid practicieni revizuit: modele de acte procedurale în materie civilă;

Ghid practicieni revizuit: modele de acte procedurale în materie penală – instanțe;

Ghid practicieni revizuit: modele de acte procedurale în materie penală – parchete.

Sursa informației


Update 12 decembrie 2017: Înregistrările Conferinței privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, 11-12 decembrie 2017

Potrivit unui anunț din data de 20 decembrie 2017, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității înregistrările Conferinței privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, INM, 11-12 decembrie 2017 – conferință organizată în cadrul Proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare materialul video aferent discuțiilor purtate în cadrul conferinței:

 

 

* Vezi Update 6 decembrie 2017: Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, 11-12 decembrie 2017.

Sursa informației


Update 12 decembrie 2017: Seminar Executare silită, 14-15 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 12 decembrie 2017, INM informează că, în perioada 14-15 decembrie 2017, se va organiza Seminarul de Executare silită, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la București – Hotel Internațional.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc;
Nicolae Horia-ȚIȚ, lector universitar Facultatea de Drept – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Andra TRANDAFIR, lector universitar Facultatea de Drept – Universitatea București.

Precizări organizatorice importante:

obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării evenimentului, dacă nu vor mai participa, din motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de prânz, pauze de cafea și cazare); pentru seminariile care încep în ziua de luni, participanții vor anunța imposibilitatea de participare în cursul zilei de vineri a săptămânii imediat anterioare respectivului seminar;

în eventualitatea în care participanții nu anunță faptul că nu vor participa, cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopți de cazare – daca s-a solicitat cazare, unui prânz – dacă s-a solicitat masa de prânz și a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

obligativitatea ca participanții să semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.

TEMATICA

Bogdan DUMITRACHE :

1. Problema restituirii cauțiunii judiciare. Corelarea art. 1064 și art. 720 C. pr. civ.

2. Măsurile de executare silită (poprire pe conturi) și gajul pe cont al creditorului bancar, având în vedere dispozițiile art. 655 C. proc. civ.

– în practică, se înființează poprirea asupra conturilor debitorului, iar terțul poprit, care are și calitatea de creditor pentru rata scadentă, nu dă curs popririi, eliberându-și suma de bani aflată în contul debitorului; în ce măsură acțiunea de validare a popririi l-ar putea obliga pe terțul poprit să vireze această sumă de bani către executorul judecătoresc, urmând ca aceasta să fie distribuită creditorilor conform dispozițiilor legale?

3. Executarea silită a persoanelor care obțin venituri din PFA sau PFI (și a bunurilor PFA sau PFI).

4. Aplicarea dispozițiilor art. 177 C. proc. civ. în cazul judecării contestațiilor la executare sau a oricăror incidente apărute în procedura de executare silită.

– se poate face aplicarea acestui articol privind îndreptarea neregularităților unui act de executare silită, în măsura în care efectele actului îndreptat nu sunt de natură a schimba cursul sau finalitatea procedurii de executare silită? Instanța învestită cu soluționarea unui incident procedural poate uza mai des de acest articol în loc să anuleze toate actele de executare emise de executorul judecătoresc?

5. Aspecte specifice privind executarea silită a hotărârilor pronunțate în litigiile de muncă.

6. Suspendarea executării silite.

7. Formularea cererii de validare a popririi.

8. Intervenția în executarea silită.

Nicolae-Horia ȚIȚ:

1. Problema restituirii cauțiunii judiciare. Corelarea art. 1064 și art. 720 C. pr. civ.

2. În cadrul validării de poprire, ce apărări poate invoca terțul poprit?

3. Procedura validării popririi, în cazul în care terțul poprit are obligații de plăți succesive către debitor. Când se poate depune acțiunea privind validarea popririi?

– în practică, unele instanțe au respins cererea de validare a popririi, depusă după un termen mai mare de o lună de la data înființării popririi, deși sumele urmărite erau venituri salariale, scadente lunar. În acest caz, terțul poprit a dat curs popririi o perioadă de timp, după care a sistat plățile fără temei legal.

4. Constatarea unei stări de fapt în condițiile art. 364 C. proc. civ.

– având în vedere încadrarea în secțiunea dedicată cercetării procesului- subsecțiunea Probe – Asigurarea probelor în cadrul procesului civil, este sau nu necesară încheierea instanței pentru ca executorul judecătoresc să poată constata o stare de fapt? Este sau nu necesară această încheiere dacă textul de lege prevede faptul că partea interesată poate cere, atât înainte, cât și în timpul procesului acest lucru?

5. Aplicarea art. 717 alin. (2) C. proc. civ.

– procedura de judecată a contestației la executare. – în ce măsură se aplică acest articol, având în vedere faptul că instanțele nu solicită niciodată copii de pe actele contestate din dosarul de executare silită, ci copia întregului dosar de executare silită. Având în vedere faptul că instanța solicită copia întregului dosar de executare silită, și nu doar copia tuturor actelor de executare silită, poate lua debitorul la cunoștință despre faptul că executorul judecătoresc a identificat un bun imobil (asupra căruia nu a efectuat încă acte de urmărire) și ulterior să înstrăineze acest bun sau să instituie sarcini asupra lui în dauna creditorului urmăritor? În ce măsură sunt relevante pentru soluționarea incidentului procedural adresele de interogare bunuri emise de instituțiile statului și răspunsurile acestora? Având în vedere dispozițiile art. 660 alin. (4) (secretul informațiilor primite), poate fi tras la răspundere executorul judecătoresc dacă alte persoane iau la cunoștință despre aceste informații din copia întregului dosar de executare depus la instanță?

6. Titlurile executorii reprezentate de contractele de credit sau contractele de leasing. – având în vedere dispozițiile art. 628 alin. (2) C. proc. civ., cui incumbă obligația de a calcula dobânzile, penalitățile sau alte sume stipulate în titlul executoriu reprezentat de contractul de credit? Poate executorul judecătoresc să stabilească cuantumul acestor sume, având în vedere formulele de calcul complexe prevăzute în contractele de credit sau de leasing? Este suficient un extras de cont (pus la dispoziție de creditor) pentru stabilirea creanței și declanșarea executării silite?

Andra TRANDAFIR :

1. Vânzarea de către executorul judecătoresc, la cererea unui creditor urmăritor, a unui bun sechestrat asigurător / în vederea confiscării în cadrul unui proces penal:

a) vânzarea unui bun (mobil sau imobil) ipotecat în favoarea unui creditor, bun asupra căruia s-a instituit ulterior un sechestru asigurător penal / în vederea confiscării;
b) vânzarea unui bun (mobil sau imobil), asupra căruia s-a instituit un sechestru asigurător penal / în vederea confiscării;
c) consecințele vânzării la licitație publică a acestor bunuri (autosesizarea organelor penale privind sustragerea de sub sechestru, faptă săvârșită de executorul judecătoresc – art. 261 C. pen. și abuz în serviciu – art. 297 C. pen.);
d) în cazul vânzării prin licitație publică a bunurilor menționate mai sus, deși bunurile se dobândesc libere de orice ipoteci sau sarcini – art. 857 alin. (3) și (4) C. proc. civ. – sechestrele nu se radiază din oficiu din cartea funciară (conform Ordinului nr. 700/2014 al Directorului ANCPI);
e) atingerea adusă drepturilor unui creditor ipotecar de a-și satisface creanța garantată.

2. Instituirea măsurii popririi asupra conturilor unui debitor, la cererea unui creditor, în situația în care asupra contului este deja instituit un sechestru/poprire asigurătorie. În ce măsură sechestrul/poprirea asigurătorie îl împiedică pe creditorul care deja deține un titlu executoriu să-și realizeze creanța? Terțul poprit este obligat să vireze sumele de bani în contul executorului judecătoresc?

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 14 decembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-11.00 – Vânzarea de către executorul judecătoresc, la cererea unui creditor urmăritor, a unui bun sechestrat asigurător / în vederea confiscării în cadrul unui proces penal. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.00-11.30 – Pauză de cafea

11.30-12.30 – Probleme privind cauțiunea judiciară. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-14.30 – Validarea popririi. Sesiune de întrebări și răspunsuri

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-16.30 – Aspecte practice privind executarea silită a obligațiilor de a face. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Vineri, 15 decembrie 2017

09.00-10.00 – Instituirea măsurii popririi asupra conturilor unui debitor, la cererea unui creditor, în situația în care asupra contului este deja instituit un sechestru/poprire asigurătorie. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.00-10.30 – Pauză de cafea

10.30-11.30 – Constatarea unei stări de fapt în condițiile art. 364 C. proc. civ. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.30-12.30 – Procedura de judecată a contestației la executare. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Titlurile executorii reprezentate de contractele de credit sau contractele de leasing. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.00 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației


Update 8 decembrie 2017: Seminar Executarea pedepselor, 11-12 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 6 decembrie 2017, INM informează că, în perioada 11-12 decembrie 2017, se va organiza Seminarul Executarea pedepselor, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura în București, Sala de seminar a SNG de la etajul 5.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

BĂNCILĂ Andrei-Dorin, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și pentru cauze cu minori, detașat ca personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri;
POPA Rodica Aida, judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Luni, 11 decembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-11.00 – Amânarea aplicării pedepsei si suspendarea executării pedepsei sub supraveghere – aspecte practice. Colaborarea cu serviciile de probațiune. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.00-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Punerea în executare a pedepselor și a măsurilor educative. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.30 – Liberarea condiționată. Standarde de protecție acceptate în materia executării pedepselor privative de libertate. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00 – Amânarea și întreruperea executării pedepsei. Studii de caz. Aspecte de practică. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Marți, 12 decembrie 2017

09.00-10.30 – Contestația la executare. Probleme de practica neunitara. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Schimbări în executarea unor hotărâri. Art. 583-586 CPP. Aplicarea legii penale mai favorabile. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Măsurile de siguranță. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.00 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației


Update 6 decembrie 2017: Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, 11-12 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 6 decembrie 2017, INM informează că în perioada 11-12 decembrie 2017 Institutul Național al Magistraturii organizează Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea in vigoare a noului Cod penal si noului Cod de procedură penală, în cadrul Proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Conferința se va desfășura în București, în Aula Institutului Național al Magistraturii din Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5.

Dezbaterile vor fi transmise on-line pe pagina de internet a Institutului (www.inm-lex.ro) și vor fi înregistrate, înregistrările urmând să fie postate pe aceeași pagină de internet.

Accesul la transmisiunea on-line este gratuit și nerestricționat prin parolă.

INM pune la dispoziția magistraților interesați o adresă de email (nadia.taran@inm-lex.ro), la care aceștia pot transmite întrebări atât înainte de conferință, cât și pe parcursul acesteia. Lectorii vor răspunde acestor întrebări în cadrul conferinței, în măsura timpului disponibil.

În cadrul conferintei vor susține prelegeri:
– domnul lector univ. dr. Daniel NIȚU, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
– domnul judecător Mihail UDROIU, Curtea de Apel Oradea;
– doamna judecător Georgiana TUDOR, Curtea de Apel București;
– doamna procuror Alexandra SINC, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (detașat INM).

 

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos programul conferinței, astfel cum a fost publicat de către INM:

ZIUA I – 11 Decembrie 2017

8.30-9.00 – Înregistrarea participanților. Intervenții în deschidere 

9.00-9.30 – Reprezentant Institutul Național al Magistraturii ES Urs Herren, Ambasadorul Confederației Elvețiene la București

9.30-11.00  Deciziile CJUE în materia principiului ne bis in idem. Cristalizarea unei jurisprudențe sau o practică inconsecventă? / Lector univ. dr. Daniel Nițu, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

11.00-11.15 – Pauză de cafea

11.15-12.45  Aspecte controversate privind aplicarea ne bis in idem în ipoteza confluenței procedurilor penale cu cele fiscale / Judecător Mihail Udroiu, Curtea de Apel Oradea

12.45-14.00 – Pauză de prânz

14.00-16.00  Probleme din practica judiciară în materia principiului ne bis in idem (răspundere penală vs răspundere contravențională sau disciplinară) / Judecător Georgiana Tudor, Curtea de Apel București; Procuror Alexandra Șinc, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

16.00-16.15 – Pauză de cafea

16.15-17.00  Eroarea în reglementarea noului Cod penal. Aspecte punctuale / Lector univ. dr. Daniel Nițu

17.00 – Finalul primei zile a conferinței

Ziua a II-a – 12 Decembrie 2017

9.00-10.30Aspecte controversate privind mecanismele compensatorii în cazul nulităților relative / Judecător Mihail Udroiu

10.30-10.45 – Pauză de cafea

10.45-12.15Probleme din practica judiciară privind tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni / Lector univ. dr. Daniel Nițu; procuror Alexandra Șinc

12.15-13.30 – Pauză de prânz

13.30-14.45Probleme din practica judiciară privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori, liberarea condiționată și reabilitarea/ Procuror Alexandra Șinc; lector univ. dr. Daniel Nițu

14.45-15.00 – Pauză de cafea

15.00-16.30Aspecte controversate privind cazurile de declarare a căilor extraordinare de atac/ Judecător Georgiana Tudor

16.30-17.00 – Concluzii. Completarea formularelor de evaluare. Înmânarea certificatelor de participare. Închiderea conferinței

Sursa informației


Update 4 decembrie 2017: Seminar Dreptul Insolvenței. Insolvența persoanei fizice, 7-8 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 4 decembrie 2017, INM informează că, în perioada 7-8 decembrie 2017, se va organiza Seminarul Dreptul Insolvenței. Insolvența persoanei fizice, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura în București.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

– Ionela GHIUGAN, judecător Tribunalul București;
– Mirela Nicoleta NASTASIE, judecător Tribunalul București.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 7 decembrie 2017

09.00-09.15 – Sosirea și înregistrarea participanților. Deschiderea seminarului.

09.15-10.15 – Scopul și principiile legii insolvenței persoanei fizice. Formele procedurii. Prezentare generală.

10.15-10.30 – Pauză de cafea

10.30-12.00 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

12.00-13.00 – Prânz

13.00-14.30 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (II). Deschiderea procedurii. Efecte. Planul de rambursare. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești.

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-16.30  Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (III). Închiderea procedurii. Modalități și efecte. Descărcarea de datorie.

16.30-17.00 – Sesiune de întebări și răspunsuri.

Vineri, 8 decembrie 2017

09.00-11.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

11.00-11.15 – Pauză de cafea

11.15-13.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (II).Deschiderea procedurii. Efecte. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești. Închiderea procedurii. Modalităti și efecte. Supravegherea post-închidere. Descărcarea de datorie.

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.00 – Procedura simplificată. Deschiderea procedurii.

15.00-15.30 Pauză de cafea

15.30-16.30 – Sesiune de întrebări și răspunsuri. Închiderea seminarului. Completarea fiselor de evaluare.

Sursa informației


Update 30 noiembrie 2017: Seminar Executarea pedepselor, 4-5 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 28 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 4-5 decembrie 2017, se va organiza Seminarul de Executare a pedepselor, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura în București, Sala de consiliu a INM, etajul 1.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

POPA Rodica Aida, judecător la Înalta Curți de Casație și Justiție;
GHERVASE Denis-Gabriela, judecător în cadrul Tribunalului Dolj.

Precizări organizatorice importante:

– obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării evenimentului, dacă nu vor mai participadin motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de prânz, pauze de cafea și cazare); pentru seminariile care încep în ziua de luni, participanții vor anunța imposibilitatea de participare în cursul zilei de vineri a săptămânii imediat anterioare respectivului seminar;

– în eventualitatea în care participanții nu anunță faptul că nu vor participa, cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopți de cazare – daca s-a solicitat cazare, unui prânz – dacă s-a solicitat masa de prânz și a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

 – obligativitatea ca participanții să semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Luni, 4 decembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-11.00 – Amânarea aplicării pedepsei si suspendarea executării pedepsei sub supraveghere – aspecte practice. Colaborarea cu serviciile de probațiune. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.00-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Punerea în executare a pedepselor și a măsurilor educative. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.30 – Liberarea condiționată. Standarde de protecție acceptate în materia executării pedepselor privative de libertate. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00 – Amânarea și întreruperea executării pedepsei. Studii de caz. Aspecte de practică. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Marți, 5 decembrie 2017

09.00-10.30 – Contestația la executare. Probleme de practica neunitara. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Schimbări în executarea unor hotărâri. Art. 583-586 CPP. Aplicarea legii penale mai favorabile. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Măsurile de siguranță. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.00 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației


Update 27 noiembrie 2017: Seminar Dreptul familiei, 4-5 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 27 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 4-5 decembrie 2017, se va organiza Seminarul de Drept al familieiîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura în București, Sala de procese simulate INM.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Ionica NINU, judecător Tribunalul București – Sectia a III-a civilă;
Daniela LECCA, judecător Judecătoria sector 4 București.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Luni, 4 decembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților. Prezentarea participanților și a formatorilor.

09.30-11.15 – Probleme specifice în soluționarea cererii de divorț si a cererilor accesorii. Exercitarea autorității părintești. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.15-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului – principii. Tehnici de audiere a minorului. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.45 – Competenta instanțelor române în materie matrimonială și a răspunderii părintești în litigiile cu elemente de drept al UE. Analiza jurisprudenței CJUE. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.45-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00 – Legea aplicabilă divorțului în dreptul UE. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Marți, 5 decembrie 2017

09.00-10.30 – Obligația de întreținere. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-10.45 – Pauză de cafea

10.45-12.30 – Competența instanțelor române în materia obligației de întreținere în litigiile cu elemente de drept ale UE. Regulamentul nr. 4/2009. Analiza jurisprudenței CJUE. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Protocolul de la Haga din 2007 privind legea aplicabilă obligației de întreținere. Aspecte practice. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.15 – Pauză de cafea

15.15-16.15  Violența în familie. Dezbateri, concluzii.

16.15-16.30 – Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare.

Sursa informației


Update 24 noiembrie 2017: Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă, 27-28 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 24 noiembrie 2017, INM informează că în perioada 27-28 noiembrie 2017 Institutul Național al Magistraturii organizează Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă, în cadrul Proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/11/Afis.pdf” height=”800px”]

Conferința se va desfășura în București, în Aula Institutului Național al Magistraturii din Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5.

În cadrul conferinței, vor susține prelegeri:

– judecător Răzvan ANGHEL;
– Bogdan DUMITRACHE;
– judecător Viorel TERZEA;

– judecător Delia Narcisa THEOHARI;
– judecător Diana Elena UNGUREANU;
– judecător Dorina ZECA.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos programul conferinței, astfel cum a fost publicat de către INM:

ZIUA I – 27 Noiembrie 2017

8.30 – 9.00 – Înregistrarea participanților

9.00 – 9.30 – Intervenții în deschidere. Reprezentant Institutul Național al Magistraturii: judecător Simona Camelia Marcu, membru ales, Consiliul Superior al Magistraturii; dl. Roland Python, Biroul pentru Contribuția Elvețiană în România

9.30 – 11.00 – Aspecte practice privind taxele de timbru și ajutorul public. Natura juridică a termenelor instituite prin dispozițiile Legii nr. 165/2013: judecător Dorina Zeca, Curtea de Apel București

11.00 – 11.15 – Pauză de cafea

11.15 – 12.45 – Rejudecarea dispusă de instanța de control judiciar. Condiții și efecte. Regimul juridic al excepțiilor invocate în căile de atac: judecător Viorel Terzea, Curtea de Apel Pitești

12.45 – 14.00 – Pauză de prânz

14.00 – 15.30 – Probleme practice privind executarea silită / Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc

15.30 – 15.45 – Pauză de cafea

15.45 – 17.00 – Aspecte practice privind taxele de timbru și ajutorul public (continuare): judecător Delia Narcisa Theohari, Tribunalul București, formator cu normă întreagă INM

17.00 – Finalul primei zile a conferinței

Ziua a II-a – 28 Noiembrie 2017

9.00 – 10.30 – Garanțiile autonome: judecător Viorel Terzea

10.30 – 10.45 – Pauză de cafea

10.45 – 12.00 – Aspecte practice privind înscrisurile întocmite de profesioniști: judecător Diana Elena Ungureanu, Curtea de Apel Pitești, formator cu normă întreagă INM

12.00 – 13.00 – Pauză de prânz

13.00 – 14.30 – Particularități ale executării silite a hotărârilor pronunțate în materia conflictelor de muncă și asigurărilor sociale: judecător Răzvan Anghel, Curtea de Apel Constanța

14.30 – 14.45 – Pauză de cafea

14.45 – 16.30 – Probleme practice privind judecata în primă instanță: judecător Delia Narcisa Theohari

16.30 – 17.00 – Concluzii. Completarea formularelor de evaluare. Înmânarea certificatelor de participare. Închiderea conferinței

Sursa informației


Update 23 noiembrie 2017: Seminar – Executarea pedepselor, 23-24 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 23 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 23-24 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul – Executarea pedepselorîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la București, Sala de consiliu INM, etajul 1.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

MOROȘANU Raluca, judecător, Curtea de Apel București – Secția I Penală;
UZLĂU Andreea Simona, judecător, Curtea de Apel Ploiești, delegat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 23 noiembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-11.00 – Amânarea aplicării pedepsei si suspendarea executării pedepsei sub supraveghere – aspecte practice. Colaborarea cu serviciile de probațiune. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.00-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Punerea în executare a pedepselor și a măsurilor educative. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.30 – Liberarea condiționată. Standarde de protecție acceptate în materia executării pedepselor privative de libertate. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00 – Amânarea și întreruperea executării pedepsei. Studii de caz. Aspecte de practică. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Vineri, 24 noiembrie 2017

09.00-10.30 – Contestația la executare. Probleme de practica neunitara. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Schimbări în executarea unor hotărâri. Art. 583-586 CPP. Aplicarea legii penale mai favorabile. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Măsurile de siguranță. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.00 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației


Update 22 noiembrie 2017: Seminar Comunicare publică și relația cu mass-media, 23-24 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 22 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 23-24 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul de Comunicare publică și relația cu mass-mediaîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la Hotel Minerva din București.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Laura Andrei, judecător, președintele Tribunalului București;
Mirela Mustață, specialist în comunicare.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 23 noiembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților/Arrival of participants

09.30-11.30 – Importanța comunicării. Elementele procesului de comunicare. Sesiune de întrebări și răspunsuri. Formele comunicării. Bariere în comunicare. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.30-11.45 – Pauză de cafea

11.45-12.30 – Diferențierea comunicării interpersonale față de cea organizațională. Particularitățile comunicării în raporturile de serviciu cu publicul. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Eficientizarea activității de PR a instanțelor judecătorești – prin aplicarea noilor tendințe și instrumente de comunicare. Relația purtătorilor de cuvânt – mass media și instrumentarul care ajută la construirea unei relații eficiente. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.30-14.30 – Prânz

14.30-15.15 – Strategii și strategi eficienți în gestionarea conflictelor. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.15-15.30 – Pauză de cafea

15.30-17.00 – Comunicarea asertivă și comunicarea non-asertivă. Avantaje. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Vineri, 24 noiembrie 2017

Laura Andrei, judecător, președintele Tribunalului București;
Tamara Manea, procuror, inspector judiciar în cadrul CSM – Inspecția Judiciară.

09.00-10.45 – Modul de comunicare publica al instantelor si parchetelor. Limite de comunicare publica in raport de dreptul persoanelor implicate in procedurile judiciare de a beneficia de un proces echitabil. Aspecte din jurisprudenta nationala si jurisprudenta CEDO. Comunicarea publica versus protectia informatiilor cu caracter clasificat. Continutul notiunii de „informatie de interes public”. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.45-11.00 – Pauză de cafea

11.00-13.00 – Exercitarea atributiilor purtatorului de cuvant versus respectarea principiului prezumtiei de nevinovatie si a drepturilor fundamentale privind viata privata si de familie, domiciliul si corespondenta unei persoane. Aspecte constatate in urma controalelor efectuate de Inspectia Judiciara la instante si parchete avand ca obiect comunicarea publica si relatia cu mass-media. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-16.00 – Modul de gestionare a situatiilor de criza privind scurgerea in spatiul public a unor informatii care nu erau destinate publicitatii. Dificultati ivite in practica in aplicarea recomandarilor inscrise in Ghidul privind relatia sistemului judiciar roman cu mass-media. Sesiune de întrebări și răspunsuri

16.00-16.15 – Pauză de cafea

16.15-17.00 – Concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației


Update 21 noiembrie 2017: Seminar Achiziții Publice, 23-24 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 20 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 23-24 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul de Achiziții Publiceîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la Hotel Internațional din București, Str. Căuzași nr. 27, Sala Observator – et. 5.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Ecaterina-Milica Dobrotă – expert – achiziții publice;
Ioan Baciu – avocat;
Bogdan Cristea – judecător, Curtea de Apel București.

Precizări organizatorice importante:

– obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării evenimentului, dacă nu vor mai participadin motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de prânz, pauze de cafea și cazare); pentru seminariile care încep în ziua de luni, participanții vor anunța imposibilitatea de participare în cursul zilei de vineri a săptămânii imediat anterioare respectivului seminar;

– în eventualitatea în care participanții nu anunță faptul că nu vor participa, cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopți de cazare – daca s-a solicitat cazare, unui prânz – dacă s-a solicitat masa de prânz și a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

 – obligativitatea ca participanții să semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

23 noiembrie 2017

Ioan Baciu – avocat

09.15-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-10.30 – Deschiderea seminarului. Prezentarea formatorilor și a participanților. Enunțarea temelor de dezbatere

Principiile achizițiilor publice. Jurisprudența CJUE în materia achizițiilor publice

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoașterea reciprocă
d) transparența;
e) proporționalitatea;
f) asumarea răspunderii.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.15 – Elemente de reformare a cadrului legal privind achizițiile publice. Reguli privind stabilirea valorii estimate a contractelor de achiziție publică. Reguli de publicitate. Praguri și proceduri. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.15-13.15 – Prânz

13.15-14.30 – Noutăți aduse de reforma cadrului legal privind achizițiile publice. Consultarea pieței. Criterii de calificare. Criterii de atribuire. Sesiune de întrebări și răspunsuri

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-17.00 – Studiu de caz. Sesiune de de întrebări și răspunsuri

24 noiembrie 2017

Ecaterina-Milica Dobrotă – expert – achiziții publice;
Bogdan Cristea – judecător, Curtea de Apel București.

09.00-10.30 – Căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică lato sensu. Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016. Determinarea instanței competente material și teritorial. Calcularea taxei judiciare de timbru aferente. Termene de exercitare și mod de calcul. Notificarea prealabilă. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică lato sensu. Notificarea prealabilă (continuare). Calitatea procesuală în cadrul căilor de atac și interesul în exercitarea acestora. Mijloace de probă admisibile. Suspendarea procedurii de atribuire, a aplicării oricărei decizii a autorității contractante, a contractului. Soluțiile ce pot fi pronunțate. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Despăgubiri în urma procedurii de atribuire și procese în legătură cu contractele de achiziție publică lato sensu. Identificarea premiselor fiecărei categorii de procese. Procedura de soluționare. Executarea hotărârilor pronunțate în materia Legii nr. 101/2016. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.30 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației


Update 17 noiembrie 2017: Rezultatul procedurii de selecție a unui expert judecător în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii

Potrivit unui anunț din data de 16 noiembrie 2017, INM a dat publicității rezultatul procedurii de selecție a unui expert (JUDECĂTOR) în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii corespunzătoare noilor coduri.

Astfel, la data de 30 octombrie 2017 a fost reluată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-urile CSM și INM), procedura de selecție a unui expert (judecător) specializat în materia dreptului muncii, în vederea participării acestuia la activitatea de revizuire a unui Ghid practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie procesual civilă și civilă cât privește aspectele de dreptul muncii, corespunzătoare noilor coduri.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 14 noiembrie 2017.

În urma publicării anunțului, au fost înregistrate candidaturile domnului judecător Răzvan ANGHEL, Curtea de Apel Constanța și a doamnei judecător Daniela PRUTEANU, Curtea de Apel Iași.

Comisia de evaluare, numită prin Decizia Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 88/1.08.2017, s-a întrunit la data de 16 noiembrie 2017.

După evaluarea dosarelor de candidatură, comisia de evaluare a acordat punctaje pentru fiecare dintre factorii de evaluare, conform algoritmilor de calcul precizați și a decis selectarea pentru postul de expert specializat în domeniul dreptului muncii, în vederea participării acestuia la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele cereri pentru justițiabili în materie procesual civilă și civilă, cât privește aspectele de dreptul muncii, corespunzătoare noilor coduri, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” a doamnei judecător Daniela PRUTEANU.

[Update 15 septembrie 2017: Selecție a unui expert judecător în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii]

Sursa informației


Update 16 noiembrie 2017: Seminar Dreptul Insolvenței, 20-21 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 16 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 20-21 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul Dreptul Insolvenței, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

În cadrul seminarului, vor participa următorii experți:

Diana Elena UNGUREANU, judecător, formator INM;
Ionela GHIUGAN, judecător Tribunalul București.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

 

Luni, 20 noiembrie 2017

09.00-09.15 – Sosirea și înregistrarea participanților. Deschiderea seminarului.

09.15-10.15 – Scopul și principiile legii insolvenței persoanei fizice. Formele procedurii. Prezentare generală.

10.15-10.30 Pauză de cafea

10.30-12.00 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

12.00-13.00 – Prânz

13.00-14.30 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (II). Deschiderea procedurii. Efecte. Planul de rambursare. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești.

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-16.30  Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (III). Închiderea procedurii. Modalități și efecte. Descărcarea de datorie.

16.30-17.00 – Sesiune de întebări și răspunsuri.

 

Marți, 21 noiembrie 2017

09.00-11.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

11.00-11.15 – Pauză de cafea

11.15-13.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (II).Deschiderea procedurii. Efecte. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești. Închiderea procedurii. Modalităti și efecte. Supravegherea post-închidere. Descărcarea de datorie.

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.00 – Procedura simplificată. Deschiderea procedurii.

15.00-15.30  Pauză de cafea

15.30-16.30 – Sesiune de întrebări și răspunsuri. Închiderea seminarului. Completarea fiselor de evaluare.

Sursa informației


Update 14 noiembrie 2017: Seminar Dreptul familiei, 16-17 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 14 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 16-17 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul Dreptul familieiîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la București, Sala de Consiliu a INM-ului, et. I.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Gabriela FLORESCU, judecător în cadrul Curții de Apel București, formator INM;
Daniela LECCA, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 4, București.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 16 noiembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților. Prezentarea participanților și a formatorilor.

09.30-11.15 – Probleme specifice în soluționarea cererii de divorț si a cererilor accesorii. Exercitarea autorității părintești. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.15-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului – principii.
– Tehnici de audiere a minorului.
– Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.45 – Competenta instanțelor române în materie matrimonială și a răspunderii părintești în litigiile cu elemente de drept al UE. Analiza jurisprudenței CJUE. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.45-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00 – Legea aplicabilă divorțului în dreptul UE. Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Vineri, 17 noiembrie 2017

09.00-10.30 – Obligația de întreținere. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-10.45 – Pauză de cafea

10.45-12.30 – Competența instanțelor române în materia obligației de întreținere în litigiile cu elemente de drept ale UE. Regulamentul nr. 4/2009. Analiza jurisprudenței CJUE. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Protocolul de la Haga din 2007 privind legea aplicabilă obligației de întreținere. Aspecte practice. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.15 – Pauză de cafea

15.15-16.15 – Violența în familie. Dezbateri, concluzii.

16.15-16.30 – Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare.

Sursa informației


Update 13 noiembrie 2017: Seminar Executare silită, 16-17 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 13 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 16-17 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul de Executare silităîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la Hotel Internațional din București.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc;
Roxana STANCIU, judecător Tribunalul București;
Andra TRANDAFIR, lector universitar Facultatea de Drept – Universitatea București.

Precizări organizatorice importante:

– obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării evenimentului, dacă nu vor mai participadin motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de prânz, pauze de cafea și cazare); pentru seminariile care încep în ziua de luni, participanții vor anunța imposibilitatea de participare în cursul zilei de vineri a săptămânii imediat anterioare respectivului seminar;

– în eventualitatea în care participanții nu anunță faptul că nu vor participa, cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopți de cazare – daca s-a solicitat cazare, unui prânz – dacă s-a solicitat masa de prânz și a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

 – obligativitatea ca participanții să semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 16 noiembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-11.00 – Vânzarea de către executorul judecătoresc, la cererea unui creditor urmăritor, a unui bun sechestrat asigurător / în vederea confiscării în cadrul unui proces penal. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.00-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Suspendarea executării silite. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.00 – Intervenția în executarea silită. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.30 – Contestația la executare/Întoarcerea executării silite. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Vineri, 17 noiembrie 2017

09.00-10.00 – Instituirea măsurii popririi asupra conturilor unui debitor, la cererea unui creditor, în situația în care asupra contului este deja instituit un sechestru/poprire asigurătorie. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.00-10.30 – Pauză de cafea

10.30-12.30 – Validarea popririi. Probleme privind cauțiunea judiciară. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Procedura de judecată a contestației la executare. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.00 – Titlurile executorii reprezentate de contractele de credit sau contractele de leasing. Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

TEMATICA

Bogdan DUMITRACHE :

1. Problema restituirii cauțiunii judiciare. Corelarea art. 1064 și art.720 C.pr.civ.

2. Măsurile de executare silită (poprire pe conturi) și gajul pe cont al creditorului bancar, având în vedere dispozițiile art. 655 C. proc. civ.

– în practică, se înființează poprirea asupra conturilor debitorului iar terțul poprit, care are și calitatea de creditor pentru rata scadentă, nu dă curs popririi, eliberându-și suma de bani aflată în contul debitorului; în ce măsură acțiunea de validare a popririi l-ar putea obliga pe terțul poprit să vireze această sumă de bani către executorul judecătoresc, urmând ca aceasta să fie distribuită creditorilor conform dispozițiilor legale?

3. Executarea silită a persoanelor care obțin venituri din PFA sau PFI (și a bunurilor PFA sau PFI).

4. Aplicarea dispozițiilor art. 177 C. proc. civ. în cazul judecării contestațiilor la executare sau a oricăror incidente apărute în procedura de executare silită.

– se poate face aplicarea acestui articol privind îndreptarea neregularităților unui act de executare silită, în măsura în care efectele actului îndreptat nu sunt de natură a schimba cursul sau finalitatea procedurii de executare silită? Instanța învestită cu soluționarea unui incident procedural poate uza mai des de acest articol în loc să anuleze toate actele de executare emise de executorul judecătoresc?

5. Aspecte specifice privind executarea silită a hotărârilor pronunțate în litigiile de muncă.

6. Suspendarea executării silite.

7. Formularea cererii de validare a popririi.

8. Intervenția în executarea silită.

Nicolae-Horia ȚIȚ:

1. Problema restituirii cauțiunii judiciare. Corelarea art. 1064 și art.720 C.pr.civ.

2. În cadrul validării de poprire, ce apărări poate invoca terțul poprit?

3. Procedura validării popririi, în cazul în care terțul poprit are obligații de plăți succesive către debitor. Când se poate depune acțiunea privind validarea popririi? – în practică, unele instanțe au respins cererea de validare a popririi, depusă după un termen mai mare de o lună de la data înființării popririi, deși sumele urmărite erau venituri salariale, scadente lunar. În acest caz, terțul poprit a dat curs popririi o perioadă de timp, după care a sistat plățile fără temei legal.

4. Constatarea unei stări de fapt în condițiile art. 364 C. proc. civ. – având în vedere încadrarea în secțiunea dedicată cercetării procesului- subsecțiunea Probe – Asigurarea probelor în cadrul procesului civil, este sau nu necesară încheierea instanței pentru ca executorul judecătoresc să poată constata o stare de fapt? Este sau nu necesară această încheiere dacă textul de lege prevede faptul că partea interesată poate cere, atât înainte, cât și în timpul procesului acest lucru?

5. Aplicarea art. 717 alin. (2) C. proc. civ. – procedura de judecată a contestației la executare – în ce măsură se aplică acest articol, având în vedere faptul că instanțele nu solicită niciodată copii de pe actele contestate din dosarul de executare silită, ci copia întregului dosar de executare silită. Având în vedere faptul că instanța solicită copia întregului dosar de executare silită, și nu doar copia tuturor actelor de executare silită, poate lua debitorul la cunoștință despre faptul că executorul judecătoresc a identificat un bun imobil (asupra căruia nu a efectuat încă acte de urmărire) și ulterior să înstrăineze acest bun sau să instituie sarcini asupra lui în dauna creditorului urmăritor? În ce măsură sunt relevante pentru soluționarea incidentului procedural adresele de interogare bunuri emise de instituțiile statului și răspunsurile acestora? Având în vedere dispozițiile art. 660 alin. (4) (secretul informațiilor primite), poate fi tras la răspundere executorul judecătoresc dacă alte persoane iau la cunoștință despre aceste informații din copia întregului dosar de executare depus la instanță?

6. Titlurile executorii reprezentate de contractele de credit sau contractele de leasing – având în vedere dispozițiile art. 628 alin. (2) C. proc. civ., cui incumbă obligația de a calcula dobânzile, penalitățile sau alte sume stipulate în titlul executoriu reprezentat de contractul de credit? Poate executorul judecătoresc să stabilească cuantumul acestor sume, având în vedere formulele de calcul complexe prevăzute în contractele de credit sau de leasing? Este suficient un extras de cont (pus la dispoziție de creditor) pentru stabilirea creanței și declanșarea executării silite?

Roxana STANCIU :

1. Creditorii neurmăritori care intervin într-o executare începută de un alt creditor, pot formula contestație la executare cu privire la executarea în curs?

2. Intervenția altor creditori în procedura executării silite:

a) necesitatea învestirii cu formulă executorie a titlurilor executorii (altele decât hotărârile judecătorești) anexate cererii de intervenție (având în vedere faptul că cererea de intervenție trebuie să fie făcută cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 664 C. proc. civ.)
b) menținerea în Codul de procedură civilă republicat a formulării „depunere titluri” – prevăzută în Codul de procedură civilă anterior la art. 563 alin. (1): „au depus și alți creditori titlurile lor” – și „înscrierea la distribuirea sumelor”, poate duce la concluzia că a fost preluat și conceptul acestor instituții în noul Cod de procedură civilă sau acest concept vechi a dispărut ca urmare a apariției conceptului de intervenție? În prezent, mai poate un creditor să-și depună titlul sau să se înscrie la distribuirea sumelor, altfel decât prin formularea unei cereri de intervenție? (din practică rezultă faptul că și în prezent există creditori care formulează adrese pentru depunerea titlurilor sau solicită înscrierea la distribuirea sumelor în calitate de creditori interesați, conform art. 870 C. proc.civ., fără a parcurge alte formalități).
c) situația creditorului fiscal care formulează cerere de intervenție, raportat la dispozițiile art. 623 C.proc.civ. (interdicția executorului judecătoresc de a executa creanțe fiscale), în contradicție cu conceptul de intervenție. Dacă acestui tip de creditor i se încuviințează intervenția, potrivit art. 695 alin. (1) C. proc. civ., poate „solicita efectuarea unor acte de executare silită, dacă este cazul”? În situația în care creditorul urmăritor ar renunța la executare, creditorul fiscal intervenient ar rămâne unicul creditor al procedurii execuționale.

3. Adjudecarea în contul creanței de către creditorul ipotecar. În ce măsură mai este necesar proiectul de distribuire a sumelor prevăzut de art. 874 C. proc. civ., având în vedere că nu mai există sume de bani ce pot face obiectul distribuirii?

4. Situația dosarului de executare silită aflat pe rolul unui executor judecătoresc, în condițiile în care creditorul depune cerere de intervenție (în baza aceluiași titlu executoriu) la un alt executor judecătoresc. Ce se întâmplă cu dosarul inițial de executare? Mai poate continua executarea silită în primul dosar, din moment ce creditorul poate solicita să efectueze acte de executare în dosarul în care a depus cerere de intervenție? Poate constitui renunțare tacită la executarea silită din primul dosar execuțional?

5. Aplicarea dispozițiilor art. 717 alin. (4) C. proc. civ. – în ce măsură ar fi de folos, pentru soluționarea unei contestații, o notă de relații și explicații scrise de la executorul judecătoresc? Depunerea acestei note de relații din oficiu, de către executorul judecătoresc, ar fi utilă instanței? Poate utiliza mai des instanța această dispoziție legală?

Andra TRANDAFIR :

1. Vânzarea de către executorul judecătoresc, la cererea unui creditor urmăritor, a unui bun sechestrat asigurător / în vederea confiscării în cadrul unui proces penal:

a) vânzarea unui bun (mobil sau imobil) ipotecat în favoarea unui creditor, bun asupra căruia s-a instituit ulterior un sechestru asigurător penal / în vederea confiscării;
b) vânzarea unui bun (mobil sau imobil), asupra căruia s-a instituit un sechestru asigurător penal / în vederea confiscării;
c) consecințele vânzării la licitație publică a acestor bunuri (autosesizarea organelor penale privind sustragerea de sub sechestru, faptă săvârșită de executorul judecătoresc – art. 261 C. pen. și abuz în serviciu – art. 297 C. pen.);
d) în cazul vânzării prin licitație publică a bunurilor menționate mai sus, deși bunurile se dobândesc libere de orice ipoteci sau sarcini – art. 857 alin. (3) și (4) C.proc.civ. – sechestrele nu se radiază din oficiu din cartea funciară (conform Ordinului nr. 700/2014 al Directorului ANCPI);
e) atingerea adusă drepturilor unui creditor ipotecar de a-și satisface creanța garantată.

2. Instituirea măsurii popririi asupra conturilor unui debitor, la cererea unui creditor, în situația în care asupra contului este deja instituit un sechestru/poprire asigurătorie. În ce măsură sechestrul/poprirea asigurătorie îl împiedică pe creditorul care deja deține un titlu executoriu să-și realizeze creanța? Terțul poprit este obligat să vireze sumele de bani în contul executorului judecătoresc?

 Sursa informației


Update 10 noiembrie 2017: Seminar Dreptul Insolvenței – Insolvența persoanei fizice, 13-14 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 9 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 13-14 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul Dreptul Insolvenței. Insolvența persoanei fiziceîn cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Marcela COMȘA, judecător, Curtea de Apel Brașov;
Nicoleta ȚĂNDĂREANU, judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

 

Luni, 13 noiembrie 2017

09.00-09.15 – Sosirea și înregistrarea participanților. Deschiderea seminarului.

09.15-10.15  Scopul și principiile legii insolvenței persoanei fizice. Formele procedurii. Prezentare generală.

10.15-10.30  Pauză de cafea

10.30-12.00 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

12.00-13.00 – Prânz

13.00-14.30 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (II). Deschiderea procedurii. Efecte. Planul de rambursare. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești.

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-16.30 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (III). Închiderea procedurii. Modalități și efecte. Descărcarea de datorie.

 16.30-17.00 – Sesiune de întebări și răspunsuri.

 

Marți, 14 noiembrie 2017

09.00-11.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

11.00-11.15 – Pauză de cafea

11.15-13.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (II).Deschiderea procedurii. Efecte. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești. Închiderea procedurii. Modalităti și efecte. Supravegherea post-închidere. Descărcarea de datorie.

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.00 – Procedura simplificată. Deschiderea procedurii.

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.30 – Sesiune de întrebări și răspunsuri. Închiderea seminarului. Completarea fiselor de evaluare.

Sursa informației


Update 9 noiembrie 2017: Seminar Executarea pedepselor, 13-14 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 9 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 13-14 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul Executarea pedepselor, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la București, în Sala de consiliu a INM, etajul 1.

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Raluca MOROȘANU, Judecător Curtea de Apel București;
Denis-Gabriela GHERVASE, Judecător, Tribunalul Dolj.

Precizări organizatorice importante:

– obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării evenimentului, dacă nu vor mai participadin motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de prânz, pauze de cafea și cazare); pentru seminariile care încep în ziua de luni, participanții vor anunța imposibilitatea de participare în cursul zilei de vineri a săptămânii imediat anterioare respectivului seminar;

– în eventualitatea în care participanții nu anunță faptul că nu vor participa, cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopți de cazare – daca s-a solicitat cazare, unui prânz – dacă s-a solicitat masa de prânz și a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

 – obligativitatea ca participanții să semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Luni, 13 noiembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

– 09.30-11.00 – Amânarea aplicării pedepsei si suspendarea executării pedepsei sub supraveghere – aspecte practice. Colaborarea cu serviciile de probațiune. Sesiune de întrebări și răspunsuri

– 11.00-11.30 Pauză de cafea

11.30-13.00  Punerea în executare a pedepselor și a măsurilor educative. Sesiune de întrebări și răspunsuri

– 13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.30  Liberarea condiționată. Standarde de protecție acceptate în materia executării pedepselor privative de libertate. Sesiune de întrebări și răspunsuri

– 15.30-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00  Amânarea și întreruperea executării pedepsei. Studii de caz. Aspecte de practică. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Marți, 14 noiembrie 2017

  09.00-10.30 Contestația la executare. Probleme de practica neunitara. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00  Pauză de cafea

11.00-12.30 Schimbări în executarea unor hotărâri. Art. 583-586 CPP. Aplicarea legii penale mai favorabile. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30  Prânz

13.30-15.00 – Măsurile de siguranță. Sesiune de întrebări și răspunsuri

– 15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.00 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

 

Sursa informației


Update 8 noiembrie 2017: Seminar – Achiziții publice, 9-10 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 7 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 9-10 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul de Achiziții publice, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la Hotel Internațional (Strada Căuzași nr. 27, București).

În cadrul conferinței, vor participa următorii experți:

Diana Ungureanu – judecător, formator INM cu normă întreagă;
Ecaterina-Milica Dobrotă – expert – achizitii publice;
Ioan Baciu – avocat;
Bogdan Cristea – judecător, Curtea de Apel București.

 Precizări organizatorice importante:

– obligativitatea ca participanții să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării evenimentului, dacă nu vor mai participa, din motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de prânz, pauze de cafea și cazare); pentru seminariile care încep în ziua de luni, participanții vor anunța imposibilitatea de participare în cursul zilei de vineri a săptămânii imediat anterioare respectivului seminar;

– în eventualitatea în care participanții nu anunță faptul că nu vor participa, cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopți de cazare – daca s-a solicitat cazare, unui prânz – dacă s-a solicitat masa de prânz și a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

 – obligativitatea ca participanții să semneze tabelul de prezență pentru fiecare zi de desfășurare a seminarului în care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezenței la eveniment.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

9 noiembrie 2017

Diana Ungureanu – judecător, formator INM cu normă întreagă;

Ioan Baciu – avocat.

09.15-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-10.30 – Deschiderea seminarului. Prezentarea formatorilor și a participanților. Enunțarea temelor de dezbatere

Principiile achizițiilor publice. Jurisprudența CJUE în materia achizițiilor publice:

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoașterea reciprocă
d) transparența;
e) proporționalitatea;
f) asumarea răspunderii.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.15 – Elemente de reformare a cadrului legal privind achizițiile publice:

– Reguli privind stabilirea valorii estimate a contractelor de achiziție publică;
– Reguli de publicitate;
– Praguri și proceduri.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.15-13.15 – Prânz

13.15-14.30 Noutăți aduse de reforma cadrului legal privind achizițiile publice:

– Consultarea pieței;
– Criterii de calificare;
– Criterii de atribuire.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-17.00 – Studiu de caz

Sesiune de de întrebări și răspunsuri

 

10 noiembrie 2017

Ecaterina-Milica Dobrotă – expert – achiziții publice;

Bogdan Cristea – judecător, Curtea de Apel București.

09.00-10.30 – Căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică lato-sensu. Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016. Determinarea instanței competente material și teritorial. Calcularea taxei judiciare de timbru aferente. Termene de exercitare și mod de calcul. Notificarea prealabilă

Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică lato-sensu. Notificarea prealabilă (continuare). Calitatea procesuală în cadrul căilor de atac și interesul în exercitarea acestora. Mijloace de probă admisibile. Suspendarea procedurii de atribuire, a aplicării oricărei decizii a autorității contractante, a contractului. Soluțiile ce pot fi pronunțate.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Despăgubiri în urma procedurii de atribuire și procese în legătură cu contractele de achiziție publică lato-sensu. Identificarea premiselor fiecărei categorii de procese. Procedura de soluționare. Executarea hotărârilor pronunțate în materia Legii nr. 101/2016.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.30 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

 

Sursa informației


 Update 7 noiembrie 2017: Seminar Executarea pedepselor, 9-10 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 6 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 9-10 noiembrie 2017, se va organiza Seminarul Executarea pedepselor, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura la București, Sala de procese simulate, etajul 1.

În cadrul conferinței, vor susține prelegeri:
– BĂNCILĂ Andrei-Dorin, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și pentru cauze cu minori, detașat ca personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri;
– TUDOR Georgiana, Judecător, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Joi, 9 noiembrie 2017

09.00-09.30 – Înregistrarea participanților

09.30-11.00 – Amânarea aplicării pedepsei si suspendarea executării pedepsei sub supraveghere – aspecte practice. Colaborarea cu serviciile de probațiune. Sesiune de întrebări și răspunsuri

11.00-11.30 – Pauză de cafea

11.30-13.00 – Punerea în executare a pedepselor și a măsurilor educative. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.30 – Liberarea condiționată. Standarde de protecție acceptate în materia executării pedepselor privative de libertate. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.00  Pauză de cafea

16.00-17.00 – Amânarea și întreruperea executării pedepsei. Studii de caz. Aspecte de practică. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Vineri, 10 noiembrie 2017

09.00-10.30 – Contestația la executare. Probleme de practica neunitara. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30  Schimbări în executarea unor hotărâri. Art. 583-586 CPP. Aplicarea legii penale mai favorabile. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30  Prânz

13.30-15.00  Măsurile de siguranță. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30  Pauză de cafea

15.30-16.00  Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

 

Sursa informației


Update 6 noiembrie 2017: Transmisie LIVE – Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, 6-7 noiembrie 2017

Pentru a vizualiza transmisia live a conferinței privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, accesați link-ul: http://www.inm-lex.ro/.

Sursa informației


Update 3 noiembrie 2017: Seminar Comunicare publică cu justițiabilii și ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție, 6-7 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 3 noiembrie 2017, INM informează că în perioada 6-7 noiembrie 2017 se va organiza Seminarul de Comunicare publică cu justițiabilii și ceilalți participanți la înfăptuirea actului de justiție, în cadrul Proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

În cadrul conferinței, vor susține prelegeri:
– doamna Laura Andrei, judecător, președintele Tribunalului București;
– doamna Ramona Richițeanu-Năstase, specialist în comunicare.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Luni, 6 noiembrie 2017

09.00-09.30  Înregistrarea participanților/Arrival of participants

09.30-10.30 – Exercițiu de intercunoaștere. Un model de comunicare. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-12.30 – Comunicare eficientă. Bariere în comunicare. Modalități de depășire a barierelor în comunicare. Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.30 – Prânz

13.30-15.00 – Cei trei vectori ai comunicării: comunicare verbală, nonverbală, paraverbală. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-17.00 – Ascultarea activă. Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Marți, 7 noiembrie 2017

09.00-10.30 – Asertivitatea în context profesional. Sesiune de întrebări și răspunsuri

10.30-11.00 – Pauză de cafea

11.00-13.00 – Comunicarea cu justițiabilii și ceilalți participanți. Comunicarea empatică. Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.30 – Managementul situațiilor conflictuale. Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.00 – Pauză de cafea

16.00-17.00 – Dezbateri, concluzii. Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Sursa informației

 


Update 3 noiembrie 2017: Seminarul privind importanța instanțelor judecătorești în procedura de azil și noutățile în plan național privind aplicarea măsurilor restrictive pentru solicitanții de azil, 3 noiembrie 2017

Potrivit unui anunț, INM informează că în data de 3 noiembrie 2017 se organizează Seminarul privind importanța instanțelor judecătorești în procedura de azil și noutățile în plan național privind aplicarea măsurilor restrictive pentru solicitanții de azil.

Seminarul se va desfășura în Baia Mare, la Hotel Europa (Strada Pășunii 1A).

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda evenimentului, astfel cum a fost publicată de către INM:

10.00 – Sosirea participanților. Welcome coffee

10.15 – 10.30 – Cuvânt de deschidere. Introducerea participanților și a obiectivelor evenimentului

– Dna. judecător Mariana Feldioreanu, formator INM si Președintă a Judecătoriei Sectorului 4, București;
– Dna. Simona Chioran, Director, Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitanti de Azil Maramureș.
– Dna. Carolina Marin, Senior Protection Associate, UNHCR – Reprezentanța în Romania.

10.30 – 11.00  Contextul actual privind azilul în Romania și în regiune. Trecerea în revistă a noilor modificări legislative în domeniul azilului care au impact asupra comptetențelor instanțelor. Prezentare și discuții. Facilitator: UNHCR – Reprezentanța în Romania

11.00 – 11.30  Particularitățile procedurii de azil la nivel judecătoresc. Discuții
– Dna. judecător Mariana Feldioreanu, formator INM; Președinte Judecătoria Sectorului 4, București

11.30 – 11.45  Pauză de cafea

11.45 – 12.30  Elementele esențiale din hotărîrile privind acordarea unei forme de protecție internațională (evaluarea credibilității, standardul și sarcina probei; folosirea informațiilor din țara de origine). Prezentare dna. judecător Mariana Feldioreanu. Discuții

12.30 – 13.15 – Standarde de calitate în procedura de azil la nivel judecătoresc. Discuții si prezentare. Facilitator: UNHCR – Reprezentanța în Romania

13.15 – 14.15 – Pranz

14.15 – 14.45 – Documentele de poziție și recomandările UNHCR și utilitatea lor în instanță din perspectiva mandatului UNHCR. Discuții si prezentare. Facilitator: UNHCR – Reprezentanța în Romania

14.45 – 15.45 – Detenția solicitanților de azil – noutăți legislative, standarde și jurisprudența europeană. Discuții si prezentare. Facilitator: UNHCR – Reprezentanța în Romania

15.45 – 16.00 – Discuții libere – provocări la nivel local; propuneri pentru activități viitoare. Plecarea participanților.

Sursa informației


Update 2 noiembrie 2017: Seminar Dreptul Insolvenței. Insolvența persoanei fizice, 6-7 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 2 noiembrie 2017, INM informează că, în perioada 6-7 noiembrie 2017, Institutul Național al Magistraturii organizează Seminarul Dreptul Insolvenței. Insolvența persoanei fizice, în cadrul Proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminarul se va desfășura în București, în Aula Institutului Național al Magistraturii din Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5.

În cadrul conferinței, vor susține prelegeri:
– Diana Elena UNGUREANU, judecător, formator INM;
– Mirela Nicoleta NĂSTASIE, judecător Tribunalul București.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM:

Luni, 6 noiembrie 2017

09.00-09.15 – Sosirea și înregistrarea participanților.
Deschiderea seminarului.

09.15-10.15 – Scopul și principiile legii insolvenței persoanei fizice. Formele procedurii. Prezentare generală.

10.15-10.30 – Pauză de cafea

10.30-12.00  Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

12.00-13.00  Prânz

13.00-14.30  Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (II). Deschiderea procedurii. Efecte. Planul de rambursare. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești.

14.30-15.00 – Pauză de cafea

15.00-16.30  Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor (III). Închiderea procedurii. Modalități și efecte. Descărcarea de datorie.

16.30-17.00  Sesiune de întebări și răspunsuri.

 

Marți, 7 noiembrie 2017

09.00-11.00  Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (I). Domeniul de aplicare. Organe care aplică procedura și atribuțiile acestora. Participanți. Drepturi și obligații.

11.00-11.15 – Pauză de cafea

11.15-13.00 – Procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului (II).Deschiderea procedurii. Efecte. Derularea procedurii. Acțiuni de competența instanțelor judecătorești. Închiderea procedurii. Modalităti și efecte. Supravegherea post-închidere. Descărcarea de datorie.

13.00-14.00 – Prânz

14.00-15.00 – Procedura simplificată. Deschiderea procedurii.

15.00-15.30 – Pauză de cafea

15.30-16.30 – Sesiune de întrebări și răspunsuri. Închiderea seminarului. Completarea fiselor de evaluare.

Sursa informației


Update 31 octombrie 2017: Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, 6-7 noiembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 31 octombrie 2017, INM informează că în perioada 6-7 noiembrie 2017 Institutul Național al Magistraturii organizează Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, în cadrul Proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Conferința se va desfășura în București, în Aula Institutului Național al Magistraturii din Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5.

În cadrul conferinței, vor susține prelegeri:

  • Judecător Cristinel GHIGHECI;
  • Conf. univ. dr. Mirela GORUNESCU;
  • Procuror Alexandra Mihaela ȘINC;
  • Lector univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR;
  • Judecător Georgiana TUDOR.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos programul conferinței, astfel cum a fost publicat de către INM:

ZIUA I – 6 noiembrie 2017

8.30 – 9.00 Înregistrarea participanților

9.00 – 9.10 Intervenții în deschidere

9.10 – 10.30 Infracțiunea de înșelăciune – probleme din practica judiciară / Judecător Georgiana Tudor, Curtea de Apel București

10.30 – 10.45 Pauză de cafea

10.45 – 12.30 Insolvența persoanei juridice urmărite penal / Lector univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, Facultatea de Drept, Universitatea din București

12.30 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 15.30 Procedurile în fața judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară. Aspecte controversate și posibile soluții / Procuror Alexandra Șinc, Pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

15.30 – 15.45 Pauză de cafea

15.45 – 17.00 Infracțiuni de corupție și de serviciu prevăzute în Codul penal. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 / Conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

17.00 Finalul primei zile a conferinței

 

Ziua a II-a – 7 noiembrie 2017

9.00 – 10.30 Aspecte de practică judiciară privind constatarea regularității actului de sesizare / Judecător Cristinel Ghigheci, Curtea de Apel Brașov

10.30 – 10.45 Pauză de cafea

10.45 – 12.15 Soluționarea laturii civile a cauzei – probleme din practica judiciară / Judecător Georgiana Tudor

12.15 – 13.30 Pauză de prânz

13.30 – 15.00 Evaziunea fiscală. Probleme controversate din practica judiciară. Posibile soluții / Procuror Alexandra Șinc

15.00 – 15.15 Pauză de cafea

15.15 – 16.30 Dezbateri

16.30 – 17.00 Concluzii. Completarea formularelor de evaluare. Înmânarea certificatelor de participare. Închiderea conferinței

 Sursa informației


Update 27 octombrie 2017: Seminarul de Percheziții informatice, 30-31 octombrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 27 octombrie 2017, INM a anunțat Seminarul de Percheziții informatice, care se va desfășura la București (Hotel Ambasador, B-dul Magheru 8-10)în perioada 30-31 octombrie 2017.

Seminarul este organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de formare profesională pentru judecătorii și procurorii români în domeniul luptei împotriva corupției și a criminalității economice și financiare”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM: 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/10/A4S1-Agenda-Perchezitii-informatice-30-31oct-2017.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


 Update 26 octombrie 2017: Seminar de Achiziții publice, 26-27 octombrie 2017

Potrivit comunicatului din data de 25 octombrie 2017, INM a anunțat Seminarul de Achiziții publice, care se va desfășura la București, în perioada 26-27 octombrie 2017.

Seminarul este organizat în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta agenda seminarului, astfel cum a fost publicată de către INM: 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/10/Agenda-seminar-26-27-octombrie-2017-Bucure%C5%9Fti.pdf” height=”800px”]

 

 Sursa informației


Update 25 octombrie 2017: Seminar Executare silită, București (26-27 octombrie 2017)

Potrivit comunicatului din data de 24 octombrie 2017, INM a anunțat organizarea Seminarului de Executare silită, care se va desfășura în perioada 26-27 octombrie 2017 la București, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Agenda seminarului poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update 20 octombrie 2017: Seminar de Engleză juridică 

Potrivit comunicatului din data de 19 octombrie 2017, INM a anunțat Seminarul de Engleză juridică care se va desfășura la București, în perioada 22-27 octombrie 2017.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos programul seminarului, astfel cum a fost publicat de către INM:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/10/Seminar_Programme_-fin.pdf” height=”800px”]

 

Sursa informației


Update 19 octombrie 2017: Înscriere cursuri e-learning în domeniul noilor coduri (termen limită: 27 octombrie 2017)

Potrivit comunicatului din data de 17 octombrie 2017, INM a anunțat lansarea unei noi sesiuni de formare e-learning în domeniul noilor coduri.

Astfel, modulele au fost realizate în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri, derulat prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Magistrații pot urma cursurile în mod individual, însă pot opta pentru accesarea modulelelor și în mod organizat, beneficiind de coordonarea unui formator INM.

În cazul celor care preferă studiul individual, cursurile pot fi accesate direct pe platforma e-learning a INM-ului prin introducerea următoarelor date de acces:
– username: inm;
– parolă: inm.

Magistrații care optează pentru accesarea modulelor coordonate de către formatorii INM, sunt invitați să se înscrie până la data de 27 octombrie 2017, prin completarea formularului disponibil aici.

Cursurile vor începe la data de 6 noiembrie 2017 și vor avea o durată curpinsă între 2 și 6 săptămâni.

Descrierea cursurilor, informații despre durata acestora și grupul-țintă pot fi accesate în Catalogul cursurilor e-learning.

Sursa informației


Update 18 octombrie 2017: Seminarii – „Detenție și alternative la detenție în contextul migrației și azilului”. „Comunicare publică și relația cu mass-media” (18-20 octombrie 2017)

În data de 17 octombrie 2017, INM a emis un comunicat prin care a anunțat organizare Seminarului „Comunicare publică și relația cu mass-media”, care se va desfășura în perioada 19-20 octombrie 2017 la București, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru detalii privind temele conferinței, puteți accesa și agenda evenimentului.

Totodată, în cursul zilei de astăzi se va desfășura Seminarul „Detenție și alternative la detenție în contextul migrației și azilului”, în cadrul Hotelului Novotel din București. Evenimentul este organizat în parteneriat de UNHCR, Consiliul Europei și Institutul Național al Magistraturii.

Redăm, în continuare, agenda seminarului:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/10/UNHCR_INM_COE-Agenda-18-octombrie-2017_actualizata.pdf” height=”800px”]

 Sursa informației


Update 17 octombrie 2017: INM. Transmisie live

Redăm transmisia, astfel cum a fost publicată de către INM:

INM transmite live: MFE – Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă, INM, 16-17 octombrie 2017 – conferință organizată în cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formarii judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Astfel, INM informează că în perioada 16-17 octombrie 2017 Institutul National al Magistraturii organizează Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod civil și noului Cod de procedura civila, în cadrul Proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formarii judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, finanțat în cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparități lor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse.

Dezbaterile sunt transmise on-line pe pagina de internet a INM. Înregistrările vor fi făcute publice atât pe pagina web a INM cât și pe canalul de Youtube al INM.

În cadrul conferinței vor susține prelegeri:

  • Domnul judecător Viorel TERZEA, Curtea de Apel Pitești;
  • Doamna judecător Dorina ZECA, Curtea de Apel București;
  • Doamna judecător Diana Elena UNGUREANU, Curtea de Apel Pitești;
  • Domnul Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc;
  • Domnul lector univ. dr. Mihai DAVID, Facultatea de Drept – Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Pentru detalii privind temele conferinței, puteți accesa agenda evenimentului.

Accesul la transmisiunea on-line este gratuit și nerestricționat prin parolă.

INM pune la dispoziția magistraților interesați o adresă de email (nadia.taran@inm-lex.ro), la care aceștia pot transmite întrebări atât înainte de conferință, cât și pe parcursul acesteia.

Lectorii vor răspunde acestor întrebări în cadrul conferinței, în măsura timpului disponibil.

Sursa informației


Update 4 octombrie 2017: Material VIDEO din cadrul Conferinței privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedură civilă

INM a dat publicității următoarele materiale video aferente discuțiilor purtate în cadrul conferinței:

Sursa informației

 


Update 3 octombrie 2017: Seminarul „Judicial cooperation in criminal matters. Finding common ground through legal English”. Seminarul „Management judiciar”

În cadrul aceluiași program, INM a mai publicat și următoarele anunțuri:

– în data de 3 octombrie 2017, în cadrul programului de formare continuă 2017 a fost anunțat Seminarul Judicial cooperation in criminal matters. Finding common ground through legal English, care se va desfășura în perioada 5-6 octombrie 2017. Pentru detalii privind temele seminarului, puteți consulta și agenda evenimentului;

– în data de 1 octombrie 2017, a fost anunțat Seminarul „Management judiciar, care s-a desfășurat în perioada 2-3 octombrie 2017 la Hotel Ambasador în Bucuresti. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, fiind co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă (agenda evenimentului).

Sursa informației


Update 29 septembrie 2017: Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedură civilă

INM a emis un comunicat prin care a anunțat Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedură civilă care se va desfășura în perioada 2-3 octombrie 2017. 

Agenda conferinței aici.


Update 28 septembrie 2017: Seminar Management judiciar

INM a emis un comunicat în data de 28 septembrie prin care a anunțat Seminarul Management judiciar care se va desfășura în perioada 28-29 septembrie 2017 la Hotel Minerva în București.

Agenda seminarului:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/09/4701-Agenda-28-29-septembrie-judecatori.pdf” height=”800px”]


Update 26 septembrie 2017: Seminar Dreptul familiei

INM a emis un comunicat prin care a anunțat seminarul Dreptul familiei care se va desfășura în perioada 28-29 septembrie 2017 în Bucuresti.

Seminarul este organizat în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/09/Agenda-Dreptul-familiei-28-29-sept-2017.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 22 septembrie 2017: Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă

INM a anunțat Conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă care se va desfășura in perioada 25-26 septembrie 2017.

Agenda conferinței se poate consulta aici.

Sursa informației


Update 20 septembrie 2017: Seminar – Executare silită

Seminarul Executare silită va avea loc în perioada 21-22 septembrie 2017 în Bucuresti și este organizat în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contributiei Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Redăm mai jos anunțul:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/09/Agenda-Executare-silita-21-22-septembrie-2017.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 19 septembrie 2017: Seminar – Executarea pedepselor

Seminarul excutarea pedepselor va avea loc în București în perioada 21-22 septembrie 2017 și este organizat în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Agenda seminarului poate fi consultată aici.

Lista participanților confirmați o găsiți pe site-ul oficial al INM.

Sursa informației


Update 18 septembrie 2017: Rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil

INM a publicat rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil.

Sursa informației


Update 15 septembrie 2017: Selecție a unui expert judecător în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii

INM a emis un comunicat prin care a anunțat selecția unui expert judecător în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii.

Invitația aici

Sursa informației


Update 14 septembrie 2017: Rezultate selecție a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializați în dreptul penal.

INM a emis un comunicat prin care a anunțat rezultatele selecției a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializați în dreptul penal.

Redăm mai jos anunțul:

„La data de 13 iulie 2017 a fost declanșată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-urile CSM și INM), procedura de selecție a 2 experți în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modelele de cereri pentru justițiabili în materie penală corespunzătoare noilor coduri. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 31 august 2017.

În urma publicării anunțului, a fost înregistrată o singură candidatură, respectiv a doamnei Oana CHICHERNEA, formator INM. Comisia de evaluare, numită prin Decizia Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 88/1.08.2017, s-a întrunit la data de 7 septembrie 2017.

După evaluarea dosarului de candidatură, comisia de evaluare a acordat punctaje pentru fiecare dintre factorii de evaluare indicați în invitația de participare și caietul de sarcini, conform algoritmilor de calcul precizați și a decis selectarea pentru unul din cele 2 posturi de experți specializați în domeniile drept penal și drept procesual penal, în vederea participării acestuia la activitatea de revizuire a unui Ghid practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală corespunzătoare noilor coduri, în cadrul proiectului «Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi» a doamnei procuror Oana CHICHERNEA”.

 Sursa informației


Update 13 septembrie 2017: Rezultate selectie a 2 experți judecători

INM a emis un comunicat cu rezultatele selecției a 2 experți judecători în vederea participarii la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedură in materie penală – instațe în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

„La data de 13 iulie 2017 a fost declanșată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-urile CSM și INM), procedura de selecție a 2 experți (judecători) specializați în domeniile drept penal și drept procesual penal, în vederea participării acestora la activitatea de revizuire a unui Ghid practic privind modele de acte procedurale în materie penală – instanțe. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 31 august 2017.

În urma publicării anunțului, au fost înregistrate 2 candidaturi, după cum urmează:

1. Domnul judecător Marian MOISE;
2. Doamna judecător Andreea UZLĂU.

Comisia de evaluare, numită prin Decizia Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 88/1.08.2017,
s-a întrunit la data de 7 septembrie 2017.

După evaluarea dosarelor de candidatură, comisia de evaluare a acordat punctaje pentru fiecare dintre factorii de evaluare indicați în invitația de participare și caietul de sarcini, conform algoritmilor de calcul precizați și a decis selectarea pentru cele 2 posturi de experți specializați în domeniile drept penal și drept procesual penal, în vederea participării acestora la activitatea de revizuire a unui Ghid practic privind modele de acte procedurale în materie penală – instanțe, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” a următoarelor persoane:

1. domnul judecător Marian MOISE;
2. doamna judecător Andreea UZLĂU”.

Sursa informației


Update 7 septembrie 2017: Rezultatele procedurii de selectie a 3 experți specializați în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal

La data de 26 iulie 2017 a fost relansată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-urile CSM și INM), procedura de selecție a 3 experți specializați în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 21 august 2017.

În urma publicării anunțului, a fost înregistrată o singură candidatură, a doamnei Alexandra ȘINC, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție.

Comisia de evaluare s-a reunit la data de 4 septembrie 2017 și a verificat, pe baza documentelor depuse de candidat, îndeplinirea criteriilor de selecție indicate în anunț și în caietul de sarcini.

În urma evaluării, comisia a admis candidatura și a decis selectarea doamnei procuror Alexandra Șinc pentru a participa în cadrul proiectului, în calitate de expert specializat în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal.

Sursa informației


Update 5 septembrie 2017: Rezultatele procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice

În urma evaluării, comisia a admis candidaturile și a decis selectarea doamnei Roxana Vornicu și a doamnei Ecaterina-Milica Dobrotă pentru a participa în cadrul proiectului, în calitate de experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice.

Astfel, la data de 17 iulie 2017 a fost reluată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-urile CSM și INM), procedura de selecție a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 18 august 2017.

În urma publicării anunțului, au fost înregistrate 2 candidaturi, după cum urmează:
1. Doamna Roxana Vornicu;
2. Doamna Ecaterina-Milica Dobrotă.

Comisia de evaluare s-a reunit la data de 4 septembrie 2017 și a verificat, pe baza documentelor depuse de candidați, îndeplinirea criteriilor de selecție indicate în anunț și în caietul de sarcini.

Sursa informației 


Update 7 august 2017: Selecția a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializți în dreptul penal, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală

INM a anunțat într-un comunicat emis în data de 4 august 2017 selecția a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializți în dreptul penal, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Invitația de participare se poate vizualiza aici

 

 Sursa informației


 Update 26 iulie 2017: Selecție a 3 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil

INM a anunțat într-un comunicat emis în data de 25 iulie 2017 selecția a 3 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil.

Pentru mai multe informații, accesați:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/07/Invitatie.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 25 iulie 2017: Rezultate selecție experți specializați în domeniul managementului judiciar

INM anunță într-un comunicat emis în data de 21 iulie 2017 rezultatul procedurii de selectie a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar în cadrul proiectului ”Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

În urma evaluării, comisia a admis candidatura și a decis selectarea în calitate de expert specializat în domeniul managementului judiciar a doamnei judecător Mariana Feldioreanu.

Sursa informației


Update 20 iulie 2017: Rezultate selecție experți specializați în domeniul achizitiilor publice – Selecția a 3 experti specializați in domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice

INM a emis un comunicat în data de 17 iulie 2017 prin care a anunțat rezultatele selecției experților specializați în domeniul achizitiilor publice – Selecția a 3 experti specializați in domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Rezultatele se pot accesa aici

Sursa informației


Update 17 iulie 2017: Relansare invitație de participare – Selecție a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar

Potrivit unui comunicat emis în data de 17 iulie 2017 INM anunță relansarea invitației de participare la selecția a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 

IMPORTANT!

Termen limită: 20 iulie 2017

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/07/MFE-anunt-3-caiet-sarcini-Management-relansare-6072017.pdf” height=”800px”]

 Sursa informației

 


Update 14 iulie 2017: Selecție a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie penală

INM a publicat un comunicat emis în data de 13 iulie 2017 prin care anunță selecția a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie penală.

Redăm mai jos invitația:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/07/INVITATIE-2-experti-penal-procedura-penala-instante.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 13 iulie 2017: Selecție a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie civilă

INM a publicat un comunicat emis în data de 13 iulie 2017 prin care anunță selecția a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie civilă.

Redăm mai jos invitația:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/07/INVITATIE-2-experti-civil-procedura-civila.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


 

 Update 10 iulie 2017: Relansare invitație de participare

INM a anunțat într-un comunicat emis în data de 7 iulie 2017 relansarea invitației de participare la proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Redăm, mai jos, invitația:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/07/relansare.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 7 iulie 2017: Rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar

INM a publicat într-un comunicat emis în data de 7 iulie rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar.

În urma evaluării, comisia a admis candidaturile și a decis selectarea în calitate de experți specializați în domeniul managementului judiciar a doamnei Tamara MANEA, inspector judiciar, Inspecția Judiciară și a domnului Narcis MOISESCU, specialist IT.

Comisia a decis selectarea în calitate de expert specializat în domeniul managementului judiciar a doamnei judecător Cristina GRĂDINARIU.

Sursa informației


Update 30 iunie 2017 Selecția a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice 

INM anunță printr-un comunicat emis în data de 28 iunie 2017 selecția a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Invitația de participare:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/06/inm.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


 

Update 19 iunie Noi rezultate

Într-un comunicat Institutul Național al Magistraturii a anunțat rezultatele procedurii de selecție a 2 experți specializați în domeniul perchezițiilor informatice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității judecătorilor și procurorilor români în lupta împotriva corupției și a criminalității economice și financiare”, finanțat prin Programul de cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Vezi rezultatele mai jos:
[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/06/rezultate-selectie-experti-specializati-în-domeniul-perchezitiilor-informatice.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 16 iunie 2017 Noi rezultate

Într-un comunicat Institutul Național al Magistraturii au anunțat rezultatele procedurii de selecție a 3 experti specializati in domeniul dreptului familiei in cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Vezi rezultatele mai jos:
[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/06/Anunt-rezultate-selec%C5%A3ie-exper%C5%A3i-specializa%C5%A3i-%C3%AEn-domeniul-dreptului-familiei-1.pdf” height=”800px”]

 

Sursa informației


Update 15 iunie 2017 Rezultatul procedurii de selecție

A fost publicat rezultatul selecției a 4 experti specializati in domeniul executarii pedepselor in cadrul proiectului ”Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finantat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvetiano – Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.

Pentru detalii, accesați:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/05/rezultateeeeeeeeeeeeeeeeee.pdf” height=”800px”]


Update 24 mai 2017: Selecția a 3 experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice) în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

INM anunță într-un comunicat, emis în data de 23 mai 2017, lansarea procedurii pentru selecția a trei experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice), în vederea participării acestora ca experți la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Cele șase seminarii în materia achizițiilor publice vor avea un pronunțat caracter practic și se vor derula în cadrul Programului de formare continuă pe anul 2017 al INM la nivel centralizat, fiind programate să se desfășoare astfel:
– 14-15 septembrie 2017, București
– 12-13 octombrie 2017, București
– 26-27 octombrie 2017, București
– 9-10 noiembrie 2017, București
– 23-24 noiembrie 2017, București
– 4-5 decembrie 2017, București

Cerințe minime de calificare:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (contencios administrativ/achiziții publice);
3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale organizate în materia contenciosului administrativ/achizițiilor publice;
4. Cel puțin o lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice;
5. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în materia contenciosului administrativ/achizițiilor publice), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;
6. Scrisoare de intenție, care va include:
– oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar;
– opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și
– indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu
respectarea tematicii anexate prezentului anunț;
7. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul achizițiilor publice, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

– scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate/seminar, precum și opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare din tematica atașată;
– plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în materia contenciosului administrativ/achizițiilor publice), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;
– oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul achizițiilor publice care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini;
– copie a diplomei de studii superioare în științe juridice;
– curriculum vitae (format Europass);
– lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este cazul);
-alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 12 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei, nr.141B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail: dnica@csm1909.ro.

Pentru mai multe informații, accesați:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/05/invitatie.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 23 mai 2017: Selecția a 4 experți specializați în domeniul executării pedepselor în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

INM anunță într-un comunicat anunță lansarea procedurii pentru selecția a patru experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul drept penal/ drept procedural penal/ drept execuțional penal), în vederea participării acestora ca formatori la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Cele zece seminarii în materia executării pedepselor se vor desfășura astfel:

– 16-17 octombrie 2017, București;
– 09-10 noiembrie 2017, București;
– 21-22 septembrie 2017, București;
– 05-06 octombrie 2017, București;
– 12-13 octombrie 2017, București;
– 13-14 noiembrie 2017, București;
– 23-24 noiembrie 2017, București;
– 27-28 noiembrie 2017, București;
– 04-05 decembrie 2017, București;
– 11-12 decembrie 2017, București.

Cerințe minime de calificare:
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (drept penal/ drept procedural penal/ drept execuțional penal), calculată de la data numirii sau dobândirii funcției ;
3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale organizate în materia executării pedepselor/ a dreptului penal/ a dreptului procedural penal;
4. Cel puțin 1 lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul executării pedepselor/ a dreptului penal/ a dreptului procedural penal;
5. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate doi experți;
6. Scrisoare de intenție, care va include:
– oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar,
– opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și
– indicarea a minim 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;
7. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul executării pedepselor, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificul grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va ține cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maximum 1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

– scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar, opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț, precum și indicarea a minim 3 teme principale și a 3 teme secundare din tematica atașată;
– plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate doi experți;
– oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul executării pedepselor, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim 1-2 pagini;
– copie a diplomei de studii superioare în științe juridice;
– curriculum vitae (format Europass);
– lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este cazul);
– alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei, nr.141B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail: dnica@csm1909.ro.

Pentru mai multe informații, accesați:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/05/MFE-anunt-caiet-sarcini-Executarea-pedepselor_aprobat-ordonator-de-credite_1032017-RELANSARE-3-1.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


 Update 22 mai 2017: Lansarea procedurii de selecție a patru experți

INM anunță, printr-un comunicat emis în data de 19 mai 2017, lansarea procedurii de selecție a patru experți (doi judecători, un procuror și un specialist IT), în vederea participării acestora ca experți la seminariile organizate în domeniul managementului judiciar în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminariile vor avea o durată de 2 zile și se vor desfășura în București, conform următorului calendar:

– Seminarul I. 28-29 septembrie 2017;
– Seminarul II. 02-03 octombrie 2017;
– Seminarul III. 06-07 noiembrie 2017;
– Seminarul IV. 23-24 noiembrie 2017;
– Seminarul V. 07-08 decembrie 2017;
– Seminarul VI. 14-15 decembrie 2017.

Cerințe minime de calificare:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice (pentru judecători și procurori) / studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență (pentru specialiștii IT);

2. Experiență de minimum 5 ani în funcții de conducere la nivelul instanțelor sau parchetelor – președinte, vicepreședinte, procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror, prim-procuror adjunct (pentru judecători și procurori) / experiență de minimum 3 ani în funcția de specialist IT (pentru specialiștii IT);

3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul grupurilor de lucru constituite în domeniul eficientizării sistemului judiciar sau în cadrul unor conferințe/seminarii naționale sau internaționale în domeniul managementului judiciar (pentru judecători și procurori) / cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul unor grupuri de lucru/conferințe/seminarii naționale sau internaționale în domeniul optimizării resurselor informaționale (Programul STATIS, Baza de date ECRIS) de la nivelul instanțelor sau parchetelor (pentru specialiștii IT);

4. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;

5. Scrisoare de intenție, care va include: – oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maximum 2 zile de activitate per seminar; – opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și – indicarea temelor pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;

6. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul managementului judiciar, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maximum1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

– scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maximum 2 zile de activitate/seminar, precum și opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare cuprinse în anunț și indicarea temelor abordate conform tematicii atașate;
– plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;
– oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul managementului judiciar care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maximum 1-2 pagini;
– alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;
– copie a diplomei de studii superioare juridice (pentru judecători și procurori), respectiv a diplomei de studii superioare de specialitate în domeniul IT (pentru specialiștii IT);
– curriculum vitae (format Europass).

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de email:ghitulescu@csm1909.ro.

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/05/MFE-anunt-caiet-sarcini-Management-relansare-19052017.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


INM anunță, printr-un comunicat emis în data de 16 mai 2017, lansarea procedurii pentru selecția a trei experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul dreptului familiei), în vederea participării acestora ca formatori la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității judecătorilor și procurorilor de a aprofunda și aplica noile coduri, prin elaborarea unui plan de pregătire și furnizarea de formare profesională specializată.

Proiectul a fost astfel conceput încât fiecare judecător și procuror să poată participa la cursuri de formare profesională în domeniul noilor coduri, prin combinarea metodelor clasice și moderne de predare într-un format unitar.

Planul de formare elaborat în cadrul proiectului va permite judecătorilor și procurorilor să analizeze în mod aprofundat dispozițiile noilor coduri și să dezbată aspectele neclare privind aplicarea noilor dispoziții în cazuri practice.

Cele șase seminarii în domeniul dreptului familiei sunt programate să se desfășoare astfel:

-14-15 septembrie 2017, București;
-28-29 septembrie 2017, București;
-19-20 octombrie 2017, București;
-16-17 noiembrie 2017, București;
-4-5 decembrie 2017, București;
-7-8 decembrie 2017, București.

Cerințe minime de calificare:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;

2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (dreptul familiei), calculată de la data numirii sau dobândirii funcției1;

3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminare naționale sau internaționale organizate în domeniul dreptului familiei;

4. Cel puțin o lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul dreptului familiei;

5. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor în domeniul dreptului familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste instanțe/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;

6. Scrisoare de intenție, care va include: – oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar, – opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și – indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;

7. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă de seminar pentru unul dintre seminariile din domeniul dreptului familiei, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor de familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste instanțe); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
– scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maximum 2 zile de activitate per seminar, precum și opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare din tematica atașată;
– plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor de dreptul familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și
parchetelor de pe lângă aceste instanțe), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;
– oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă în domeniul dreptului familiei care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor de dreptul familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste instanțe), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini;
– copie a diplomei de studii superioare în științe juridice;
– curriculum vitae (format Europass);
– lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este cazul);
– alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei, nr.141B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail: dnica@csm1909.ro.

Pentru mai multe infromații, accesați:

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/05/MFE-Anunt-relansare-procedură-selecție-experți-dreptul-familiei.pdf” height=”800px”]

Sursa informației

13:15 – 14:15Pranz
14:15 – 14:45Documentele de poziție și Recomandările UNHCR și utilitatea lor în instanță din
perspectiva mandatului UNHCR
Discuții si prezentare
Facilitator: UNHCR – Reprezentanța în Romania
14:45 – 15:45Detenția solicitanților de azil – noutăți legislative, standarde și jurisprudența europeană
Discuții si prezentare
Facilitator: UNHCR – Reprezentanța în Romania
15:45 – 16:00Discuții libere – provocări la nivel local; propuneri pentru activități viitoare
Plecarea participanților.
[UPDATE: Seminar Engleză juridică, București, 23-27 aprilie 2018] INM. Proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” was last modified: aprilie 20th, 2018 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.